Архив избори:
02.04.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ПРИЛОЖЕНИЕ 97-НС-хм

С цел улесняване работата на СИК и за обработване на изборните резултати вписани в Протокол ПРИЛОЖЕНИЕ 97-НС-хм предлагаме използването на следното мобилно приложение:

https://glasuvai.de/ 

Приложението е достъпно за всеки смартфон (андроид, iOS и др.).

Приложението проверява дали протоколите са попълнени коректно, спазвайки всички контроли, съгласно одобрените от ЦИК методически указания.

След като СИК попълни черновата на ПРОТОКОЛА има възможност данните от него да се заредят в приложението за проверка и така да се установи дали контролите са спазени.

 

02.04.2021

НОВ АДРЕС НА РИК СИЛИСТРА ОТ 02.04.2021 Г.

1.От 02.04.2021 г. 13.00 ч РИК - Силистра обявява адрес на който ще се помещава Районна избирателна комисия – Силистра -  Сградата на СУ „Н.Й.Вапцаров“ – Силистра, гр. Силистра, ул. „Дръстър“ № 38.

2.Работното време на РИК – Силистра е от 09.00 до 17.00 часа всеки календарен ден. Прием на документи се извършва Сградата на СУ „Н.Й.Вапцаров“ – Силистра, гр. Силистра, ул. „Дръстър“ № 38.

02.04.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 02.04.2021 г. от 19.00 ч

01.04.2021

Предаване и получаване на изборни книжа от СИК

Уведомяваме всички секционни избирателни комисии/СИК/ и общински администрации в 20 Силистренски район, че предаването на изборните книжа и материали ще се извърши на 03 април 2021г. по общини по следния график:

от 11.00 часа за общини Силистра, Дулово, Тутакан, Главиница, Ситово и Кайнарджа

от 14.00 часа за община Алфатар

01.04.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 01.04.2021 г.от 12.00 ч

01.04.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 01.04.2021 г. от 17.00 ч

31.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 31.03.2021 г. от 15.00 ч.

30.03.2021

ЗАПИС ОБУЧЕНИЕ СИК

Публикуваме запис от проведено от РИК Силистра обучение на СИК 

Обучение СИК - ЗАПИС

30.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 30.03.2021 г. от 15.30 ч

29.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 29.03.2021 год. от 15:30 часа

29.03.2021

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА ОТ РИК НА ОБЩИНИТЕ 20 МНОГОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН СИЛИСТРЕНСКИ

На 01.04.2021 г. ще бъдат предавани изборните книжа от Районна избирателна комисия Силистра на Общините в 20 многомандатен изборен район Силистренски по следния график:

От 10,00 ч. до 11,00 ч. – община Силистра

От 11,00 ч. до 12,00 ч. – община Дулово

От 13,00 ч. до 14,00 ч. – община Тутракан

От 14,00 ч. до 14,30 ч. – община Главиница

От 14,30 ч. до 15,00 ч. – община Ситово

От 15,00 ч. до 15,30 ч. – община Кайнарджа

От 15,30 ч. до 16,00 ч. – община Алфатар

Кметовете на общини следва да осигурят служебни автомобили за превозване на книжата, които да бъдат в указаните по-горе часове пред гаража на Областна администрация Силистра в гр.Силистра, ул. „Добруджа“ № 27. Автомобилите ще бъдат съпровождани от органите на МВР при превозване на изборните книжа.

27.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 27.03.2021 г. от 15,00 часа.

27.03.2021

Съобщение

РИК - Силистра предоставя линк за включване в обучението на членове на СИК и ПСИК на 28.03.2021 г. от 10.00 ч.:

Участници

26.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 26.03.2021 г. от 17,00 часа

 

26.03.2021

УКАЗАНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Във връзка с епидемичната обстановка, в която ще се проведат изборите за народни представители на 4 април 2021 г. публикуваме УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 

https://cik.is-bg.net/upload/152206/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%82+%D0%9C%D0%97+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5.pdf

26.03.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК И ПСИК

РИК - Силистра предоставя линк за включване в обучението на членове на СИК и ПСИК на 27.03.2021 г. от 10.00 ч.:

.https://cik.is-bg.net/upload/152261/redir.htm

25.03.2021

Съобщение

 ВАЖНО!!! Обучение на СИК в Районна избирателна комисия (20) – Силистра

 1. Обучението ще се проведе онлайн чрез платформа MS Teams на Microsoft. Линкът за обучението ще бъде публикуван на страницата на РИК- 20 Силистра с допълнително съобщение.
 2. За инструкции за работа с платформата натиснете следния линк https://cik.is-bg.net/upload/152045/Microsoft+Teams_End-User+Guides_CIELA.PDF
 3. Определя график за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК, както следва:

27 март 2021 г. от 10.00 часа  - СИК и ПСИК община Силистра и община Алфатар

28 март 2021 г. от 10.00 ч. - СИК и ПСИК община Главиница, община Дулово, община Ситово, община Кайнарджа и община Тутракан

! Резервна дата за обучение на СИК и ПСИК за всички общини – 29.03.2021 г. от 17.00 ч

       4. За да участвате в обучението Ви e необходимо да разполагате със следното:

3.1. Настолен компютър, лаптоп, таблет или смартфон свързан към Интернет;

3.2. Тонколони и микрофон по желание.

3.3. Инсталирана програма Microsoft Teams

       5. Обучението ще се проведе, съвместно с представители на Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението и на представители на МВР

24.03.2021

Съобщение

На вниманието и в помощ на членовете на СИК при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване представяме:

 1. Обучителен материал за работа с машината за гласуване - Ръководство https://cik.is-bg.net/upload/151768/%D0%A1%D0%98%D0%9A-%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%282%29.pdf;
 2. Линк за достъп до клип, предназначен за представителите на СИК  http://213.222.32.67/download/video/Izbori_2021/CIK.mp4;
24.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 24.03.2021г. от 17.00 часа

24.03.2021

Съобщение

РИК-20 уведомява гражданите, които ще бъдат под карантина 3 дни преди изборния ден 31.03.2021 г., че могат да подават заявление по приложение № 1 по Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК. Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция. 

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

За електронните адреси на общинските администрации, справка може да бъде направена на сайта на съответната община. 

Приложение № 1:

https://cik.is-bg.net/upload/151791/r2159-%D0%9D%D0%A1-pril+Zaiavlenie-red+obrazuvane+PSIK+za+glasuvane+na+izbirateli+pod+karantina-%D0%9D%D0%9D.doc

 

23.03.2021

Адреси на СИК, които ще се ползват от избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението при избори за народни представители на 4 април 2021г.:

ЗА ОБЩИНА СИЛИСТРА

СИК 203100103 - ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ, ул. "Хр. Смирненски" №2

СИК 203100116 - ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ет. 1, УЛ. „БЕСАРАБИЯ №26“

СИК 203100155 - КЛУБ НА ИНВАЛИДА, ул. „Симеон Велики" №10“

СИК 203100162 - ОДЗ МИР – ДЕЛЕНКИ, вход ЮЖЕН/СТАРА/, УЛ. „СОКОЛ №6“

СИК 203100182 - СТАДИОН РАКОВСКИ, ул. „Нов живот № 46“ - с. Калипетрово

Телефон за подаване на заявка за транспортно средство: 086/816-225

ЗА ОБЩИНА АЛФАТАР

СИК 200100202 - НЧ „Йордан Йовков-1894г.“ гр. Алфатар

СИК 200100204 - с. Алеково

ЗА ОБЩИНА ТУТРАКАН

СИК 203400706 - Бивш хранителен магазин, ул. „Сакар планина“ №8

За справки тел. 0886/60621 – общинска администрация

ЗА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

СИК 201500507 – с. Кайнарджа

СИК 201500512 – с. Средище

За справки тел. 0885921917 – общинска администрация

ЗА ОБЩИНА ДУЛОВО

СИК 201000407 – гр. Дулово, ул. Св.Св. Кирил и Методий №11, НСУ /бивше ученическо общежитие/

За справки тел.086423000/0884500150 – общинска администрация

ЗА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

СИК 200700301 – СУ „Васил Левски“ – гр. Главиница, ул. „Оборище“ №57

За справки тел.086362068 – общинска администрация

ЗА ОБЩИНА СИТОВО

СИК 203200602 – с. Босна, ул. "Първа", автоспирка

22.03.2021

Съобщение

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за за машинно гласуване, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК

За справка може да изтеглите указанията от следния линк:

https://cik.is-bg.net/upload/151346/MUkazaniya+za+SIK-%D0%9D%D0%A1+2021-mashinno+glasuvane-prieti+s+R+2261-19.032021-%D0%95%D0%92.doc

22.03.2021

Съобщение

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г.

За справка може да изтеглите указанията от следния линк:

https://cik.is-bg.net/upload/151347/MUkazaniya+za+SIK-%D0%9D%D0%A1+2021-s+hartieni+buletini+prieti+s+R+2261-19032021-%D0%9C%D0%91.doc

20.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 20.03.2021г. от 11.00 часа

17.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 17.03.2021 г. от 17.00 часа.

12.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 12.03.2021 г. от 17,30 часа.

12.04.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 13.04.2021 г. от 17,30 ч.

24.03.2021

Списък секции с машинно гласуване

РИК 20 Силистренски изборен район, обявява, че в 176 Секционни избирателни комисии на територията на изборния район,  ще се проведе машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

https://cik.is-bg.net/upload/151777/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.xlsx

12.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 13.03.2021 г. от 09.30 часа.

09.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 09.03.2021 г. от 17,00 часа.

06.03.2021

Съобщение

Доставчици на медийни услуги, представили в РИК Силистра информация за условията, цените и тарифите си във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители 4.04.2021 г.:

       1. Р-22 ЕООД - РАДИО ЕНЕРДЖИ

       2.“ДМА МВ“ЕООД – SILISTRANEWS.NET

       3. МЕТРО РАДИО ЕООД - БГ РАДИО

       4. DrustarNews.com

       5.Websilistra.net

06.03.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ, ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници се извършва съобразно Решение № 2087-НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 03.04.2021 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 40-НС от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници.

Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 41-НС от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 03.04.2021 г. Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 41-НС от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 1. Регистрация на упълномощени представители

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия/те партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв, и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на районната избирателна комисия, в срок до 17:00 часа на 3 април 2021 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

04.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за  04.03.2021 г. от 17,00 часа.

02.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за  02.03.2021 г. от 17,00 часа.

01.03.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 01.03.2021 г. от 17,00 ч.

28.02.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 28.02.2021 г. от 16,00 часа.

26.02.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 27.02.2021 г. от 12,00 часа

20.02.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 20.02.2021 г. от 12.00 часа

19.02.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 19.02.2021 г. от 12.00 часа.

19.02.2021

Съобщение

В Националния план за ваксиниране срещу Covid-19 към фаза III съгласно Решение № 91/03.02.2021 г. на Министерския съвет, са включени лицата, които са пряко ангажирани с организацията и провеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.. Сред тези лица и с най-голям относителен дял са членовете на секционните избирателни комисии. След приключване на консултациите за съставите на СИК и ПСИК кметовете на общини следва да изготвят поименни списъци на всички желаещи на предложението за членове (включително и резервните) за ваксиниране срещу COVID-19 и да ги предоставят на съответната Регионална здравна инспекция. В случай на настъпили промени в съставите на СИК, РИК следва допълнително да изпратят до съответната РЗИ списъци на новоназначените членове на СИК, които желаят да се ваксинират срещу COVID - 19. Организацията на работа и поставянето на ваксините се извършва при съвместна координация между РИК, областните управители, кметовете и съответната РЗИ, съобразно тяхната компетентност.

17.02.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 17.02.2021 г. от 17,00 часа.

16.02.2021

Съобщение

РИК - Силистра  ОПРЕДЕЛЯ срок за подаване на документи за регистрация на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ в РИК –Силистра в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. от 16 февруари 2021 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Областна администрация – Силистра, гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27,  етаж 2. Крайният срок за подаване на документите е до 17:00 часа на 22 февруари 2021 г.

16.02.2021

Съобщение

РИК - Силистра ОПРЕДЕЛЯ срок за подаването на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за народни представители в изборите на 4 април 2021 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. включително.

14.02.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра е насрочено за 15.02.2021 г. от 17,00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 218-НС / 13.04.2021

  относно: Неизползвани бюлетини при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 217-НС / 05.04.2021

  относно: Сигнал от Вяра Емилова Йорданова – кандидат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 216-НС / 05.04.2021

  относно: Сигнал от Вяра Емилова Йорданова – кандидат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

всички решения