Архив избори:
11.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 11.07.2021 г. от 11,00 часа.

10.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 10.07.2021г. от 16,00 часа.

09.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 09.07.2021г. от 16,00 часа.

08.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 08.07.2021г. от 17,00 часа.

08.07.2021

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАШИНИ ПО СИК В 20 ИЗБОРЕН РАЙОН СИЛИСТРА

06.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 06.07.2021г. от 17,00 часа.

 
04.07.2021

Съобщение

Поради технически причини обучението на членовете на СИК ще продължи чрез следния линк:

 участници

 

03.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 03.07.2021г. от 16,00 часа.

03.07.2021

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Уважаеми членове на СИК за да се включите в обучението следвайте следния линк:

Участници

 

02.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 02.07.2021г. от 17,00 часа.

 
02.07.2021

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

02.07.2021

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

02.07.2021

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Уведомяваме Ви, че на 04.07.2021 г. от 10,00 ч. ще бъде проведено дистанционно обучение на членовете на СИК, относно организация на работата в изборния ден и попълване на изборните книжа, за което обучение ще публикуваме допълнително ЛИНК за включване в платформата.

01.07.2021

Секции пригодени за гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат и/или зрението в 20 Избирателен район Силистренски

по

ред

 

Населено място и адрес

 

Секция №

 

Място за гласуване

 

 

Община Главиница

 

 

1

Гр. Главиница, ул. „Оборище“ №57

200700301

СУ „Васил Левски“

 

 

 

Община Кайнарджа

 

 

1

с. Голеш, ул. "Първа" №28

201500502

Училище

2

с. Средище, ул. "Цанко Церковски" №1

201500512

Училище

 

 

Община Ситово

 

 

1

с. Босна, ул."Първа"

203200602

Автоспирка

2

с. Поляна, ул."Първа" №35А

203200611

клуб на с.Поляна

  

   

 

 

Община Дулово

 

 

1

Гр. Дулово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №11

201000407

НСУ(бивше ученическо общежитие)

 

 

Община Силистра

 

 

1

Гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" № 2

203100103

БИВШ ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ

2

Гр. Силистра,  ул. "Бесарабия" № 26

203100116

ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

3

Гр. Силистра,  ул. "Симеон Велики" № 10

203100155

КЛУБ НА ИНВАЛИДА

4

С. Айдемир,  ул."Сокол" № 6

203100162

ОДЗ "МИР"- ДЕЛЕНКИ

5

С. Калипетрово,  ул. "Нов живот" № 46  

203100182

СТАДИОН "РАКОВСКИ"

 

 

 

Община Алфатар

 

 

1

Гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15

200100202

НЧ "Й.Йовков-1894"

2

Гр. Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47

200100204

Ритуална зала на кметство Алеково

 

 

 

Община Тутракан

 

 

1

Гр. Тутракан, ул. "Сакар планина" № 8

203400706

Бивш хранителен магазин

30.06.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ИМАЩИ ЧЛЕНОВЕ В СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПРИ 20-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        Уведомяваме Ви, че на 01.07.2021 година /четвъртък/ в Залата на Театъра в гр.Силистра, ще бъде проведено присъствено обучение от лектор от фирма „СИЕЛА НОРМА“ АД с машините за гласуване на предстоящите парламентарни избори на 11.07.2021г.

       Обучението е с продължителност от 45-50 минути и е предвидено само за ръководството на секционните избирателни комисии с машинно гласуване в 20-ти избирателен район Силистренски и ще бъде проведено по следния график:

 1. От 17,30 часа – за СИК от общините Силистра, Алфатар и Ситово;
 2. От 18,30 ч. – за СИК от общините Главиница, Тутракан, Дулово и Кайнарджа;

       Във връзка с горното, Ви молим да уведомите членовете от ръководството на всяка СИК от съответната община от Вашата партия / коалиция за участие в обучението.

 

30.06.2021

ОБУЧЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИ С МАШИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ

    УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 

ПРИЛОЖЕНО ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИ ОТ РИК СИЛИСТРА С МАШИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО ОБЩИНИ:

 

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

Обучение с машина за гласуване на избиратели

01.07.2021 г.

10:00ч.-12,30 ч.

 

 

ОБЩИНА АЛФАТАР

 Обучение с машина за гласуване на избиратели

01.07.2021 г.

13:30 ч.-16,30 ч.

 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

02.07.2021 г.

10:00ч. -16,30 ч.

 

 

ОБЩИНА ТУТРАКАН

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

02.07.2021 г.

10:00 ч.-16,30 ч.

 

ОБЩИНА СИТОВО

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

05.07.2021 г.

10:00ч. -16,30 ч.

 

ОБЩИНА ДУЛОВО

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

05.07.2021 г.

10:00 ч.-16,30 ч.

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА

 

Обучение с машина за гласуване на избиратели

 

06.07.2021 г.

07.07.2021 г.

 

10:00 ч. - 16,30 ч.

 

 

30.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 30.06.2021г. от 17,30 часа.

29.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 29.06.2021 г. от 17,30 часа.

27.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 27.06.2021 г. от 17,00 часа.

25.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 25.06.2021 г. от 17,30 часа.

22.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 22.06.2021 г. от 17,30 часа.

04.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 04.07.2021г. от 16,00 часа.

 
24.06.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Регистрацията на застъпници в Районна избирателна комисия Силистра се извършва  чрез подаване на Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. 

Към заявлението на партията и коалицията, задължително се прилага Списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и Декларация от лицата (Приложение № 41-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

24.06.2021

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица  и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат в Районна избирателна комисия Силистра в срок до 17.00 часа на 10 юли 2021 г.

До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия или коалиция, или от упълномощени от него/тях лица. В РИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. Районните избирателни комисии. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

23.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 23.06.2021 г. от 17,30 часа.

21.06.2021

Съобщение

ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

При подаване на писмените предложения за ЗАМЕНИ в съставите на СИК, за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ следва да бъдат и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL, изтеглете от тук.

 

21.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 21.06.2021 г. от 17,30 ч.

20.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 20.06.2021 г. от 17,00 часа.

18.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 18.06.2021 г. от 17,30 часа.

15.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 15.06.2021 г. от 17,30 часа.

11.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 11.06.2021 г. в 17,00 часа.

08.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 08.06.2021 г. от 17,30 часа.

06.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 07.06.2021 г. от 17,30 ч.

26.05.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 28.05.2021 г. от 17,30 ч.

26.05.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

РИК - Силистра  ОПРЕДЕЛЯ срок за подаване на документи за регистрация на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ в РИК –Силистра в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.  всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Областна администрация – Силистра, гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27,  етаж 2. Крайният срок за подаване на документите е до 17:00 часа на 31 май 2021 г. включително.

26.05.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

РИК - Силистра ОБЯВЯВА срок за подаването на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за народни представители в изборите на 11 юли 2021 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа  до 17,00 часа на 08.06.2021 г. включително.

25.05.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 25.05.2021 г. от 17,30 ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения