Заседания

Заседание от дата 15.08.2022 от 17:30 часа.

Решения

№ 8-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти – експерти и технически сътрудници на РИК Силистра

№ 7-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 6-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г.

№ 5-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистра (РИК Силистра) при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 4-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на адрес за кореспонденция и на приемно време на Районна избирателна комисия Силистра

№ 3-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и маркиране на печатите на РИК - Силистра

№ 2-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Адрес на сградата, в която се помещава РИК Силистра, начин и място за обявяване на решенията на РИК – Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 1-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне номерацията на решенията, регистрите, протоколите и кореспонденцията, водена от РИК – Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения