Архив избори:
30.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 30.09.2022 г. от 15,30 часа.

28.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 29.09.2022 г. от 13,30 часа.

27.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 28.09.2022 г. от 13,00 часа.

27.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 27.09.2022 г. от 11,30 часа.

25.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 26.09.2022 г. от 13,00 часа.

23.09.2022

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ОТ СИЕЛА

Уведомяваме Ви, че обучението за членовете на СИК за работа с машините за гласуване ще се проведе от СИЕЛА-НОРМА на

 25.09.2022 г. /неделя/ от 10,00 часа. Желаещите да участват в обучението може да се включат чрез линка: УЧАСТНИЦИ и

на 28.09.2022 г. /сряда/ от 19,00 часа. Желаещите да участват в обучението може да се включат чрез линка: УЧАСТНИЦИ

22.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 23.09.2022 г. от 16,30 часа.

22.09.2022

ОБУЧЕНИЕ НА СИК ОТ РИК В 20 ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН-СИЛИСТРЕНСКИ

 Уведомяваме Ви, че на 25.09.2022 г. /неделя/ от 13,30 часа, Районна избирателна комисия ще проведе обучението на членовете на СИК .

 

  ЛИНК УЧАСТНИЦИ

22.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 22.09.2022 г. от 11,30 ч.

17.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 19.09.2022 г. от 17,30 часа.

16.09.2022

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. са приети с Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17.00 часа на предизборния ден /01.10.2022 г./

Списъкът на технически носител на упълномощени представители се представя в  електронна форма съгласно образец, посочен в Приложение №1 към Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК.  

 

16.09.2022

СЕКЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ОПОРНО – ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И/ИЛИ ЗРЕНИЕТО В 20 ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН СИЛИСТРЕНСКИ

 

Населено място и адрес

 

Секция №

 

Място за гласуване

 

 

Община Главиница

 

 

1

Гр. Главиница, ул. „Оборище“ №57

200700301

СУ „Васил Левски“

  

 

 

Община Кайнарджа

 

 

1

с. Голеш, ул. "Първа" №28

201500502

Училище

2

с. Средище, ул. "Цанко Церковски" №1

201500512

Училище

  

 

 

Община Ситово

 

 

1

с. Босна, ул."Първа"

203200602

Автоспирка

2

с. Поляна, ул."Първа" №35А

203200611

клуб на с.Поляна

 

  

 

 

Община Дулово

 

 

1

Гр. Дулово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №11

201000407

НСУ(бивше ученическо общежитие в двора СУ“В.Левски“)

 

 

 

Община Силистра

 

 

1

Гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" № 2

203100103

Бивш профсъюзен дом

2

Гр. Силистра,  ул. "Бесарабия" № 26

203100116

Читалище"Кирил и Методий" - етаж 1

3

Гр. Силистра,  ул. "Симеон Велики" № 10

203100155

Клуб на инвалида

4

С. Айдемир,  ул."Сокол" № 6

203100162

ОДЗ "Мир"- Деленки, вход южен 2

5

С. Калипетрово,  ул. "Нов живот" № 46  

203100182

Стадион "Раковски"

 

 

 

 

Община Алфатар

 

 

1

Гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15

200100202

НЧ "Й.Йовков-1894"

2

Гр. Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47

200100204

Ритуална зала на кметство Алеково

 

 

 

 

Община Тутракан

 

 

1

Гр. Тутракан, ул. "Сакар планина" № 8

203400706

Бивш хранителен магазин

 

15.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 15.09.2022 г. от 17,30 часа.

12.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 12.09.2022 г. от 17,30 ч.

07.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 07.09.2022 г. от 17,00 часа.

06.09.2022

Съобщение

РИК Силистра уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите на 02 октомври 2022 г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]). 

Образец Замени.xlsx

 

05.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 05.09.2022 г. от 17,00 часа.

03.09.2022

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Регистрацията на застъпници, предложени от партии и коалиции се извършва от РИК 20 Силистра всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч. в срок до 17:00ч. на 01.10.2022 г.

 1. Регистрацията се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) Силистра чрез заявление за регистрация на застъпници по образец, съгласно Приложение №43-НС от Изборните книжа. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията/ коалицията задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (csv.xlsx), както и декларация от лицата по образец, съгласно Приложение №45-/НС от Изборните книжа. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 1. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.
 2. След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.
 3. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец, съгласно Приложение №44-НС от изборните книжа, подадено до 17.00 ч. на 01 октомври 2022 г.
 5. РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.
02.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на  02.09.2022 г. от 17,30 часа.

30.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 30.08.2022 г. от 17,30 ч.

29.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 29.08.2022 г. от 17,30 ч.

28.08.2022

Съобщение

Избиратели, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез  SMS : Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон : Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
26.08.2022

Съобщение

РИК Силистра напомня, че крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022 г. е 30.08.2022г. - 17:00 ч.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа 

Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №59-НС) се прилагат:

 •  заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС )
 •  пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.
 •  Предложението, следва да се представи и на технически носител в Excel формат

 

26.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 26.08.2022 Г. от 17,30 ч.

22.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 22.08.2022 г. от 17,30 часа.

17.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 19.08.2022 г. от 17.30 часа.

15.08.2022

Съобщение

Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район - Силистра информира, че началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г., е 15.08 2022 г. - 09:00 ч. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети е 22.08.2022 г. - 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа. 

 БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ:


БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

15.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 15.08.2022 г. от 17,30 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 186-НС / 04.10.2022

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

 • № 185-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

 • № 184-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения