Архив избори:
21.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 21.11.2021 г. от 12,00 часа.

21.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 21.11.2021 г. от 09,30 часа.

20.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 20.11.2021 г. от 16,30 часа.

19.11.2021

Съобщение

Заседание на РИК 20 Силистра ще се проведе на 19.11.2021 г. от 16,30 ч.

11.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 11.11.2021 г. от 16,30 часа.

10.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 10.11.2021 г. от 17,00 часа.

10.11.2021

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ СИЕЛА

Дата: 11.11.2021 г. (четвъртък)

Час: 18:30 ч.

Времетраене: 40 мин.

ЛИНК:  УЧАСТНИЦИ

10.11.2021

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ СИЕЛА

Дата: 10.11.2021 г. (сряда)

Час: от 18:30 ч. до 19:30 ч.

ЛИНК:  УЧАСТНИЦИ

09.11.2021

Дистанционно обучение СИЕЛА за СИК

09.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 09.11.2021 г. ОТ 17,00 часа.

07.11.2021

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са приети с Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17.00 часа на предизборния ден /13.11.2021 г./.

Списъкът на технически носител на упълномощени представители се представя в  електронна форма съгласно образец, посочен в Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК.

 

07.11.2021

Дистанционно обучение СИЕЛА за СИК

07.11.2021

Дистанционно обучение за СИК

Линк : Участници

05.11.2021

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЯ

05.11.2021

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

04.11.2021

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Уведомяваме Ви, че ще бъдат проведени дистанционни обучения на членовете на СИК,  с лектор от „СИЕЛА НОРМА“АД относно работата на членовете на СИК с машините за гласуване в изборния ден /14 ноември 2021 г./, на следните дати:

07.11.2021 г. /неделя/ от 11:00 часа до 12:00 часа;

8.11.2021 г. /понеделник/ от 18:00 часа до 19:00 часа;

9.11.2021 г. /вторник/ от 11:00 часа до 12:00 часа.

 

За тези обучения ще публикуваме допълнително ЛИНК.

04.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 05.11.2021 г. от 17,00 часа.

04.11.2021

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

  Уведомяваме Ви, че на 07.11.2021 г. /неделя/ от 10,00 ч. до 11.00 часа ще бъде проведено дистанционно обучение на членовете на СИК, относно организацията на работата в изборния ден и попълване на изборните книжа, за коeто обучениe публикуваме ЛИНК за включване в платформата:  

       Участници

03.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се състои на 03.11.2021 г. от 17,00 часа.

 

30.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 01.11.2021 г. от 17,00 часа.

28.10.2021

ОБУЧЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИ С МАШИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 

ПРИЛОЖЕНО ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИ ОТ РИК СИЛИСТРА С МАШИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО ОБЩИНИ:

  

ОБЩИНА СИЛИСТРА

гр. Силистра – в сградата на Областна администрация и в залата на Община Силистра срещу Дунавския парк    

с. Айдемир

с. Айдемир

с. Калипетрово

с. Калипетрово

с. Сребърна

с. Иширково

с. Брадвари

с. Йорданово

с. Бабук

 

от 29.10.2021 г.

до 10.11.2021 г.

28.10.2021 г.

29.10.2021 г.

28.10.2021 г.

29.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

09.11.2021 г.

09.11.2021 г.

 

 9,30 ч.-15,30 ч.

 

 9,30 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

ОБЩИНА АЛФАТАР

гр. Алфатар

гр. Алфатар

с. Алеково

с. Бистра

с. Чуковец

 

28.10.2021 г.

29.10.2021 г.

28.10.2021 г.

28.10.2021 г.

29.10.2021 г.

 

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

ОБЩИНА ДУЛОВО

гр. Дулово

гр. Дулово

гр. Дулово

с. Поройно

с. Водно

с. Черковна

с. Межден

с. Чернолик

с. Златоклас

с. Полк. Таслаково

с. Колобър

с.Правда

с.Яребица

с. Черник

с. Овен

с. Руйно

с. Вокил

с. Окорш

с. Паисиево

с.Грънчарово

с.Секулово

с.Раздел

гр.Дулово

 

01.11.2021 г.

02.11.2021 г.

03.11.2021 г.

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

09.11.2021 г.

09.11.2021 г.

09.11.2021 г.

09.11.2021 г.

 

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

ОБЩИНА СИТОВО

с. Ситово

с. Искра

с. Любен

с. Добротица

с. Босна

с. Ситово

с. Попина

с. Искра

 

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

 

 

 

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

 ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

с. Кайнарджа

с. Зарник

с. Голеш

с. Средище

с. Посев

 

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

 

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

гр. Главиница

гр. Главиница

с. Звенимир

с. Зарица

с. Зебил

с. Вълкан

с. Листец

с. Калугерене

с. Падина

с. Ножарево

с. Ст. Караджа

с. Черногор

с. Суходол

с. Дичево

с. Зафирово

с. Долно Ряхово

с. Богданци

с. Коларово

 

04.11.2021 г.

05.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

 

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

ОБЩИНА ТУТРАКАН

гр. Тутракан

гр. Тутракан

с. Цар Самуил

с. Нова Черна

с. Старо село

с. Шуменци

с. Белица

с. Търновци

с. Преславци

 

 

08.11.2021 г.

09.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

 

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

 

26.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 27.10.2021 г. от 17,30 часа.

25.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 25.10.2021 г. от 17,30 часа.

20.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 22.10.2021 г. от 17,30 часа.

19.10.2021

Съобщение

РИК Силистра уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите на 14 ноември 2021г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

 

Прилагаме  Образец в EXCEL формат

18.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 18.10.2021 г. от 17,30 часа.

11.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 12.10.2021 г. от 17,30 ч.

10.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 11.10.2021 г. от 17,30 ч.

09.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 10.10.2021 г. от 15,00 ч.

06.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 06.10.2021 г. от 17,30 ч.

01.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 03.10.2021 г. от 13,00 часа.

27.09.2021

Съобщение

Заседание на Районна комисия Силистра ще се проведе на 28.09.2021 г. от 16,00 часа.

18.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 18.11.2021 г. от 16,00 часа.

18.11.2021

Съобщение

Заседание на РИК 20 Силистра ще се проведе на 17.11.2021 г. от 14,00 ч.

14.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 14.11.2021 г. от 20.00 часа.

14.11.2021

Съобщение

Заседание на РИК 20 Силистра ще се проведе на 14.11.2021 г. от 11,30 ч.

04.11.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК 20 Силистра всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч. в срок до 17:00ч. на 13.11.2021 г.

1.  Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) Силистра чрез заявление за регистрация на застъпници по образец, съгласно Приложение №54-ПВР/НС от Изборните книжа. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (csv.xlsx), както и декларация от лицата по образец, съгласно Приложение №56-ПВР/НС от Изборните книжа.. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

2.  Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.

3.  След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец, съгласно Приложение №59-ПВР/НС от Изборните книжа.

4.  Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

5.  Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец, съгласно Приложение №55-ПВР/НС от изборните книжа, подадено до 17.00 ч. на 13 ноември 2021 г.

04.11.2021

СЕКЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ОПОРНО – ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И/ИЛИ ЗРЕНИЕТО В 20 ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН СИЛИСТРЕНСКИ

по

ред

 

Населено място и адрес

 

Секция №

 

Място за гласуване

 

 

Община Главиница

 

 

1

Гр. Главиница, ул. „Оборище“ №57

200700301

СУ „Васил Левски“

  

 

 

Община Кайнарджа

 

 

1

с. Голеш, ул. "Първа" №28

201500502

Училище

2

с. Средище, ул. "Цанко Церковски" №1

201500512

Училище

  

 

 

Община Ситово

 

 

1

с. Босна, ул."Първа"

203200602

Автоспирка

2

с. Поляна, ул."Първа" №35А

203200611

клуб на с.Поляна

 

  

 

 

Община Дулово

 

 

1

Гр. Дулово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №11

201000407

НСУ(бивше ученическо общежитие)

 

 

 

Община Силистра

 

 

1

Гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" № 2

203100103

БИВШ ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ

2

Гр. Силистра,  ул. "Бесарабия" № 26

203100116

ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЕТАЖ 1

3

Гр. Силистра,  ул. "Симеон Велики" № 10

203100155

КЛУБ НА ИНВАЛИДА

4

С. Айдемир,  ул."Сокол" № 6

203100162

ОДЗ "МИР"- ДЕЛЕНКИ

ВХОД ЮЖЕН 2

5

С. Калипетрово,  ул. "Нов живот" № 46  

203100182

СТАДИОН "РАКОВСКИ"

 

 

 

 

Община Алфатар

 

 

1

Гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15

200100202

НЧ "Й.Йовков-1894"

2

Гр. Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47

200100204

Ритуална зала на кметство Алеково

 

 

 

 

Община Тутракан

 

 

1

Гр. Тутракан, ул. "Сакар планина" № 8

203400706

Бивш хранителен магазин

15.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 15.10.2021 г. от 17,30 ч.

27.09.2021

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в Двадесети Изборен район-Силистренски информира за сроковете, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите Народно събрание на 14.11.2021 г.

Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021г. е от  09:00 ч. на 27.09.2021 г.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021г. е до 17:00 ч. на 12.10.2021 г.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове.


Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №73-НС) се прилагат:


 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 78-НС) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

 2. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено лице.

 3. Предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.


Към предложението (Приложение №74-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. се прилагат:


 1. Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител, определен с Решение №553-НС от 17.09.2021 г.

 2. Заявление – декларация (Приложение № 78-НС)по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК.

 3. Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

 

27.09.2021

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 14.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в Двадесети Изборен район-Силистренски информира за сроковете, условията и реда за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г.

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г. е от  09:00 ч. на 26.09.2021 г. 

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г. е до 17:00 ч. на 04.10.2021 г. 

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове.

Към заявлението (Приложение №66-НС) се прилагат:


 1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
  2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
  3. Декларация по образец (Приложение №69-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
  4. Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв. 

Банковата сметка на Централна избирателна комисия, по която се внасят депозити за регистрация на инициативни комитети съгласно чл.129, ал. 1 от изборния кодекс е:
БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната

25.09.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 26.09.2021 г. от 11,30 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения