Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 104-НС
Силистра, 31.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Дулово и община Ситово област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са  предложения от  КП „Демократична България - Обединение “ с вх. №190-НС от 30.03.2023 г. и в. №195-НС от 31.03.2023 г. чрез Тодор Красимиров Петров и Любка Великова Иванова упълномощени представители на Коалицията.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, Районна Избирателна Комисия Силистра,

Р Е Ш И:

I.Заменя член от състава  на КП „Демократична България - Обединение “ в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Дулово, както следва:

 

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000417

Член

Илгис Ридван Мехмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000417

Член

Ридван Кямил Адил

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000433

Член

Сехер Неджати Юсуф

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000433

Член

Атанаска Николова Лазарова

 

 

 II. Заменя член от състава  на КП „Демократична България - Обединение “ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Ситово, както следва:

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203200607

Зам. председател

Емил Михайлов Тодоров

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203200607

Зам. председател

Никола Атанасов Николов

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203200606

Член

Росица Йорданова Тодорова

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203200606

Член

Емил Михайлов Тодоров

 

III. На назначеният член на СИК да бъде  издадено удостоверение, Образец № 32-НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 31.03.2023 в 15:37 часа

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения