23.03.2023

ОБУЧЕНИЕ НА СИК ОТ РИК 20 СИЛИСТРА

Дата

Община

Час

Членове РИК

Място на провеждане

26.03.2023г.

Силистра

10:00

Марияна Чобанова, Росен Димитров

Залата на община Силистра

26.03.2023г.

Дулово

13:00

Илхан Ахмед, Мирела Петкова

Залата на община Дулово

26.03.2023г.

Тутракан

10:00

Марин Ботев, Милен Илиев

Залата на община Тутракан

26.03.2023г.

Ситово

10:00

Ивелина Петрова, Габриела Кръстилова

Залата на община Ситово

26.03.2023г.

Главиница

10:00

Нурхан Акиф, Сибел Явер

Залата на община Главиница

26.03.2023г.

Кайнарджа

10:00

Ванушка Василева

Залата на община Кайнарджа

26.03.2023г.

Алфатар

10:00

Ивелина Николова

Залата на община Алфатар

22.03.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 22.03.2023 г. от 17,30 ч. 

20.03.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 20.03.2023 г. от 17,30 часа.

18.03.2023

ОБУЧЕНИЕ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА СИК

Уведомяваме всички членове на  СИК в които ще има гласуване с машина, че СИЕЛА-НОРМА ще проведе обучение за работа с машинина на 

27.03.2023 (понеделник) в 19:00 ч. с времетраене 40 минути.   

Линк към онлайн обучението: 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Microsoft Teams

Meeting ID: 363 905 662 45
Passcode: 2zwtVt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

16.03.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 16.03.2023 г. от 17,30 часа.

11.03.2023

Съобщение

РИК-Силистра уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/

Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

11.03.2023

СЕКЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ОПОРНО – ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И/ИЛИ ЗРЕНИЕТО В 20 ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН СИЛИСТРЕНСКИ

Населено място и адрес

Секция №

Място за гласуване

 

 Община Главиница

 

 

1

Гр. Главиница, ул. „Оборище“ №57

200700301

СУ „Васил Левски“

  

 

 Община Кайнарджа

 

 

1

с. Голеш, ул. "Първа" №28

201500502

Училище

2

с. Средище, ул. "Цанко Церковски" №1

201500512

Училище

  

 

 Община Ситово

 

 

1

с. Босна, ул."Първа"

203200602

Автоспирка

2

с. Поляна, ул."Първа" №35А

203200611

клуб на с.Поляна

 

   

 Община Дулово

 

 

1

Гр. Дулово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №11

201000407

НСУ(бивше ученическо общежитие в двора СУ „В.Левски“)

 

 

 

 

Община Силистра

 

 

1

Гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" № 2

203100103

Бивш профсъюзен дом

2

Гр. Силистра,  ул. "Бесарабия" № 26

203100116

Читалище"Кирил и Методий" - етаж 1

3

Гр. Силистра,  ул. "Симеон Велики" № 10

203100155

Клуб на инвалида

4

С. Айдемир,  ул."Сокол" № 6

203100162

ОДЗ "Мир"- Деленки, вход южен 2

5

С. Калипетрово,  ул. "Нов живот" № 46  

203100182

Стадион "Раковски"

 

 

 

Община Алфатар

 

 

1

Гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15

200100202

НЧ "Й.Йовков-1894"

2

Гр. Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47

200100204

Ритуална зала на кметство Алеково

  

 

 

Община Тутракан

 

 

1

Гр. Тутракан, ул. "Сакар планина" № 8

203400706

Бивш хранителен магазин

09.03.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 10.03.2023 г. от 16,30 часа.

09.03.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 01.04.2023г. са приети с Решение № 1723-НС/02.03.2023г. на ЦИК.

Списъкът на хартиен носител, посочен в Приложение №1 към Решение № 1723-НС/02.03.2023г. на ЦИК,  се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17:00 ч. на 1 април 2023г. 

Списъкът на упълномощените представители се подава и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

08.03.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 09.03.2023 г. от 17,30 часа.

06.03.2023

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАСТЪПНИЦИ

Регистрацията на застъпници, предложени от партии и коалиции се извършва от РИК 20 Силистра чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №43-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч.  на 01.04.2023 г.

 1. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (csv.xlsx), както и декларация от лицата по образец, съгласно Приложение №45-НС от изборните книжа. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 1. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.
 2. След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.
 3. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец, съгласно Приложение №44-Нс от изборните книжа, подадено до 17.00 ч. на 01 април 2023 г.
 5. РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.

 

 

06.03.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 06.03.2023 г. от 17,30 часа.

03.03.2023

Съобщение

 РИК Силистра уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите на 02 април 2023 г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител по приложения образец.( e-mail: [email protected]).  Предложение Замени в СИК

02.03.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 02.03.2023 г. от 17,00 г.

28.02.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 28.02.2023 г. от 17,00 часа.

26.02.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 27.02.2023 г. от 17,00 часа.

23.02.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 24.02.2023 г. от 17,00 часа.

17.02.2023

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02. 04. 2023 Г.

 1. Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. е от 9:30 часа на 17.02.2023 г.
 2. Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. е до 17,00 часа на 28.02.2023 г.
 3. Предложенията за регистрация на кандидатските листи се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители, съгласно Приложение №59-НС от изборните книжа. Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или изрично упълномощени от тях лица.
 4. Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции се прилагат:

а) Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

б) Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено лице.

в) Предложението, следва да се представи и на технически носител в Exsel формат.

 1. Към предложението от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02  април 2023 г. се прилагат:

а) Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. (Приложение 62-НС от изборните книжа). Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител, определен с Решение №1593-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК.

б) Заявление – декларация (Приложение №61-НС от ицзборните книжа) по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК.

в) Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

17.02.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 17.02.2023 г. от 12,30 часа.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 133-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

 • № 132-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

 • № 131-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения