Състав на РИК Силистра

Председател

 1. Марияна Борисова Чобанова

Зам. председатели

 1. Ивелина Михайлова Николова
 2. Мирела Атанасова Петкова

Секретар

 1. Илхан Етем Ахмед

Членове

 1. Ванушка Василева Георгиева
 2. Габриела Петрова Кръстилова
 3. Ивелина Николова Петрова
 4. Константин Георгиев Узунов
 5. Марин Богданов Ботев
 6. Милен Иванов Илиев
 7. Нурхан Юсуф Акиф
 8. Росен Великов Димитров
 9. Сибел Севджан Явер-Осман

Календар

Решения

 • № 133-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

 • № 132-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

 • № 131-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения