Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
Силистра, 01.04.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Тутракан и община Дулово, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са предложения от  ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ с вх. № 209-НС от 31.03.2023 г., вх.№ 212-НС и вх.№ 213-НС от 01.04.2023 г., чрез Йозлям Зейналова Бейсим– упълномощен представител на партията.

Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна Избирателна Комисия Силистра,

Р Е Ш И:

I.Заменя членове от състава  на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“в посоченото в предложението секционни избирателни комисии в Община Тутракан, както следва:

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203400705

секретар

Даниела Николова Енчева

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203400705

секретар

Добромир Антонов Стоянов

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203400724

Председател

Анатоли Николов Якимов

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203400724

Председател

Иван Иванов Енев

 

 II.Заменя членове от състава  на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Дулово, както следва:

 

                                     А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000401

Председател

Галина Николова Христова

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000401

Председател

Сезер Нехат Асан

 

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000429

секретар

Орхан Мухарем Халид

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000429

секретар

Мехмед Гюрхан Керим

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000430

зам. председател

Силвия Велева Младенова

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000430

зам. председател

Светла Борисова Данкова

 

III. На назначените членове на СИК да бъдат  издадени удостоверения, Образец № 32-НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 01.04.2023 в 15:30 часа

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения