Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
Силистра, 01.04.2023

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Дулово, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е предложение от  ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ с вх. № 220-НС от 01.04.2023 г. чрез Димитър Трендафилов – упълномощен представител на Партията.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 41-НС от 02.03.2023 г.  на Районна Избирателна Комисия Силистра,

Р Е Ш И:

 

I.Заменя член от състава  на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Дулово, както следва:

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000408

Член

Светозар Маринов Златев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000408

Член

Василка Димитрова Димитрова

 

II.На назначените членове на СИК да бъдат  издадени удостоверения, Образец № 32-НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 01.04.2023 в 15:34 часа

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения