Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
Силистра, 02.04.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Дулово и община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са предложения от  ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ с вх. № 226-НС, № 229-НС и № 230-НС от 02.04.2023 г. чрез Йозлям Зейналова Бейсим– упълномощен представител на партията, от Коалиция „ГЕРБ – СДС“ с вх. № 227-НС от 02.04.2023 г., чрез Мария Димитрова Димитрова– упълномощен представител на коалицията и от ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ с вх. № 228-НС от 02.04.2023 г., чрез Димитър Трендафилов Трендахилов– упълномощен представител на партията

Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна Избирателна Комисия Силистра,

Р Е Ш И:

I.Заменя член от състава  на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Дулово, както следва:

 

                                     А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000428

член

Невзат Нури Бедри

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000428

член

Полина Тодорова Неделчева

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000411

член

Тодор Станков Георгиев

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000411

член

Невзат Нури Бедри

 

II.Заменя член от състава  на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

 

                                     А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203100163

член

Петър Василев Петров

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203100163

член

Иванка Николова Върбанова

 III.Заменя член от състава  на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

                                     А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203100108

член

Силвия Веселинова Петрова

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203100108

член

Денка Желева Дянкова

 

IV.Заменя член от състава  на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Дулово, както следва:

                                     А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000437

член

Хюсеин Сабри Юсеин

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

201000437

член

Гюлтен Кадир Хюсеин

 

V.На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 32-НС от Изборните книжа.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.04.2023 в 09:10 часа

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения