Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 125-НС
Силистра, 02.04.2023

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е предложение от  ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх. № 231-НС от 02.04.2023 г., чрез Марин Николов– упълномощен представител на партията.

Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна Избирателна Комисия Силистра,

 

Р Е Ш И:

 I.Заменя членове от състава  на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203100130

член

Петя Лефтерова Христова

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203100130

член

Лиляна Василева Пенчева

 II. На назначения член на СИК да бъде издадено удостоверение, Образец № 32-НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.04.2023 в 09:24 часа

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения