Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
Силистра, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по жалба от адв. Биляна Русева от АК- Шумен – упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната- Демократична България“, относно нарушения на изборното законодателство в СИК № 200700308

 

В  РИК- Силистра е постъпил сигнал на 02.04.2023г. в 11.15 часа от горепосочения упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната- Демократична България“, заведен  с  вх. № 234- НС/ 02.04.2023 г.  по описа на  регистъра на жалбите на РИК 20 - Силистра, относно следното: На 02.04.2023г. бил получен сигнал, че в с. Зарица, общ. Главиница, обл. Силистра ул. „Първа“№9 в СИК № 200700308, „председателят и членовете на секцията агитират вътре в секцията на турски език… в съвкупност- разговор на турски език“. Моли за преустановяване на незаконосъобразните действия по агитация на турски език от страна на председател и членове на посочената СИК.

По повод на сигнала, в РИК- 20 МИР Силистренски е извършена проверка по случая, в хода на която председателя на РИК проведе телефонен разговор с председателя на посочената СИК, при което бе установено, че агитация на турски език на посочените дата и място категорично не се е водила, с което се отричат твърденията в жалбата. Въпреки това,  председателя на СИК е предупреден за стриктното спазване на чл. 183, ал.4 от Изборния кодекс, забраняващ предизборна агитация в изборния ден, както и за спазване на изборното законодателства като цяло, а също така и за недопускане разговори в СИК на различен от конституционно признатия официален български език.

Наред с това сигналът не съдържа данни за самоличността на лицата, за които се твърди че са обект на агитация, техния брой, както и часовия диапазон, в който се твърди, че са допуснати посочените в същия нарушения. Изясняването на подобна информация от страна на РИК- Силистра, не е в законните й компетенциите и правомощия.

Предвид горното и на основание чл.72, ал. 1, т.20 от ИК, РИК-20 Силистра

                                                               Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА НЕОСНОВАТЕЛНА  подадената жалба от адв. Биляна Русева от АК- Шумен – упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната- Демократична България“.

Решението подлежи на обжалване  в  3 - дневен срок  от обявяването му  пред  ЦИК.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.04.2023 в 15:23 часа

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения