Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
Силистра, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по жалба от Венцислав Весков Бенов – упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната- Демократична България“, относно нарушения на изборното законодателство в СИК № 200700324- с. Суходол, общ. Главиница, обл. Силистра

В  РИК- Силистра е постъпил сигнал на 02.04.2023г. в 11.18 часа на електронната поща на РИК- Силистра от горепосочения упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната- Демократична България“, заведен  с  вх. № 235- НС/ 02.04.2023 г.  по описа на  регистъра на жалбите на РИК 20 - Силистра, в който се сочат обстоятелства, възможни за класифициране като нарушение на чл. 183, ал.4 от ИК, както и като данни за извършено престъпление от общ характер.

По повод на сигнала, в РИК- 20 МИР Силистренски е извършена проверка по случая, в хода на която председателя на РИК проведе телефонен разговор с председателя на посочената СИК, вследствие на което не се установят данни за очевидци, които биха могли с твърденията си да потвърдят или опровергаят данните в сигнала. Кметът на с. Брадвари е упражнил своето право да гласува и е напуснал посочената СИК.

Въпреки това,  председателя на СИК е уведомен за стриктното съблюдаване на спазването на чл. 182, ал.4 от Изборния кодекс, забраняващ предизборна агитация в изборния ден и при констатирани нарушения да сигнализират РИК- Силистра, ЦИК и/ или други компетентни органи.

Наред с това е видно, че сигналът не съдържа данни за самоличността на лицата сочени за агитирани, техният брой, както и часовия диапазон, в който се твърди, че са допуснати посочените в същия нарушения. Изясняването на подобна информация от страна на РИК- Силистра, не е в законните й компетенциите и правомощия.

По отношения на твърденията, изнесени в сигнала, съдържащи данни за извършени престъпления от общ характер, РИК- Силистра

Предвид горното и на основание чл.72, ал. 1, т.20 от ИК, РИК-20 Силистра

                                                               Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА НЕОСНОВАТЕЛНА  подадената жалба от Венцислав Весков Бенов – упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната- Демократична България“ по отношение нарушения на Изборния кодекс, съгласно правомощията на РИК- Силистра, с оглед непълнота на данните, сочени в жалбата. 

ИЗПРАЩА подадената жалба на Районна прокуратура- Силистра, по компетентност, с оглед преценка дали са налице основанията по НПК за образуване на проверка или на наказателно производство по случая.

 Решението подлежи на обжалване  в  3 - дневен срок  от обявяването му  пред  ЦИК. 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.04.2023 в 15:25 часа

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения