Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
Силистра, 02.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Кайнарджа област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Кайнарджа с вх. № 51-НС/01.03.2023 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, ведно със списък на резервните членове  и пълната документация от проведените консултации по чл.91, ал.8 от ИК, включително протокол за проведени консултации на 24.02.2023 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Кайнарджа.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  и чл. 91, ал.11 и чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии за община Кайнарджа при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

- от секция с номер от 20 15 00 501 до 20 15 00 513, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 1. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Кайнарджа.
 2. На назначените членовете на СИК в община Кайнарджа да бъдат издадени удостоверения Образец №32-НС от Изборните книжа.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.03.2023 в 17:16 часа

Календар

Решения

 • № 133-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

 • № 132-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

 • № 131-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения