Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
Силистра, 20.03.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Силистра и община Кайнарджа, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са предложения от  КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ с вх. № 95-НС и вх.№ 96-НС от 18.03.2023 г., чрез Даниела Александрова Костова– упълномощен представител на Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов- представляващи КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“.

Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна Избирателна Комисия Силистра,

 

Р Е Ш И:

 I. Заменя членове от състава  на КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“в посоченото в предложението секционни избирателни комисии в Община Силистра, както следва:

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100106

Председател

Теменужка Димова Великова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100106

Председател

Милена Събева Събева

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100107

член

Иван Руменов Иванов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100107

член

Искър Василев Станев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100112

член

Красимир Илиев Желев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100112

член

Даниела Маринова Демирева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100113

член

Светлин Михов Митев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100113

член

Симеон Василев Георгиев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100114

Зам. председател

Фатмегюл Назифова Андреева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100114

Зам. председател

Цветелина Максимова Цонева

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100115

член

Иванка Николова Върбанова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100115

член

Минка Христова Иванова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100116

член

Атанас Георгиев Киров

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100116

член

Добромир Райчев Малчев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100119

Зам. председател

Габриела Калинова Жекова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100119

Зам. председател

Христо Стоянов Христов

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100128

Зам. председател

Стоянка Маринова Дънева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100128

Зам. председател

Ивелин Кръстев Гроздев

 

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100128

член

Силвия Руменова Христова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100128

член

Румен Христов Райчев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100129

член

Донка Иванова Маринова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100129

член

Теменужка Димова Великова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100130

член

Светлин Стоянов Калушев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100130

член

Росен Иванов Златев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100132

Председател

Виктор Руменов Василев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100132

Председател

Адриана Друмева Бобчева - Стоянова

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100133

член

Тодор Димитров Димитров

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100133

член

Светлин Стоянов Калушев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100134

Зам. председател

Софиянка Тодорова Янкова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100134

Зам. председател

Марияна Красимирова Радева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100135

член

Иванка Стефанова Тодорова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100135

член

Ради Крумов Студенков

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100137

член

Цветелина Максимова Цонева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100137

член

Фатмегюл Назифова Андреева

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100138

член

Йовка Добрева Петкова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100138

член

Гинка Стойчева Студенкова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100140

член

Мирослав Любомиров Неделчев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100140

член

Йордан Величков Димитров

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100146

Председател

Дойко Петров Дойков

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100146

Председател

Павлина Стоянова Георгиева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100146

член

Красимир Йорданов Стефанов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100146

член

Атанас Георгиев Киров

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100147

член

Иванка Иванова Антонова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100147

член

Ивелина Тодорова Русева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100154

член

Йордан Величков Димитров

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100154

член

Румен Георгиев Петров

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100155

член

Минка Христова Иванова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100155

член

Румянка Александрова Петрова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100157

член

Симеон Василев Георгиев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100157

член

Иванка Стефанова Тодорова

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100163

член

Милена Валериева Желязкова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100163

член

Валентин Петров Енев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100171

Зам. председател

Нергис Невзад Мехмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100171

Зам. председател

Ремзие Русева Сюлейман

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100172

Зам. председател

Береджек Синан Алиосман

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100172

Зам. председател

Атанас Петров Цанев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100175

Председател

Искър Василев Станев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100175

Председател

Йорданка Русанова Събева

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100176

Зам. председател

Ердован Али Али

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100176

Зам. председател

Йордан Атанасов Цавков

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100178

Зам. председател

Светослав Бориславов Славов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100178

Зам. председател

Калоян Йорданов Мръсков

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100179

Председател

Даниела Маринова Демирева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100179

Председател

Елеонора Георгиева Кръстева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100184

Зам. председател

Йордан Атанасов Цавков

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100184

Зам. председател

Добрин Иванов Кръстев

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100187

член

Милена Кирякова Георгиева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100187

член

Силвия Руменова Христова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100189

член

Райна Иванова Йорданова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100189

член

Митка Добрева Съботинова

 

 1. II. Заменя членове от състава  на КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Кайнарджа, както следва:

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500502

Секретар

Жасминар Юмер Мехмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500502

Секретар

Ванушка Маринова Йорданова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500503

член

Пламен Еленчев Екзаров

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500503

член

Николета Илкова Камбурова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500505

член

Ванушка Маринова Йорданова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500505

член

Иванка Маринова Стефанова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500507

член

Мирослав Георгиев Петров

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500507

член

Антон Костадинов Стоянов

 

 

II. На назначените членове на СИК да бъдат  издадени удостоверения, Образец № 32-НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 20.03.2023 в 17:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 133-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

 • № 132-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

 • № 131-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения