Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
Силистра, 22.03.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в общините Дулово, Ситово, Тутракан, Силистра, Главиница и Кайнарджа, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са предложения от  ПП „Български възход“ чрез Димитър Трендафилов, упълномощен представител на партията, с входящи номера, както следва:

 1. № 109-НС от 21.03.2023 г. за община Главиница.
 2. № 110-НС от 21.03.2023 г. за община Силистра.
 3. № 111-НС от 21.03.2023 г. за община Тутракан.
 4. № 112-НС от 21.03.2023 г. за община Ситово.
 5. № 113-НС от 21.03.2023 г. за община Дулово.
 6. № 119-НС от 22.03.2023 г. за Община Кайнарджа

Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна Избирателна Комисия Силистра,

Р Е Ш И:

I.Заменя членове от състава  на ПП „Български възход“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Главиница, както следва:

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700304

член

Минка Атанасова Петкова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700304

член

Парашкева Димитрова Христова

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700307

член

Светла Денева Нейкова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700307

член

Петър Димитров Петков

 II. Заменя членове от състава  на ПП „Български възход“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Силистра, както следва:

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100170

Член

Николинка Стефанова Илиева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100170

Член

Данаила Тодорова Георгиева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100172

Член

Стефан Георгиев Илиев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100172

Член

Лиляна Илиева Касабова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100175

Член

Виктор Сергеев Райчев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100175

Член

Красимир Русев Русев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100176

Член

Иван Атанасов Иванов

 

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100176

Член

Зюмбюл Гюрсел Исмаилова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100188

Член

Сергей Венелинов Райчев

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100188

Член

Антоанета Николова Ценкова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100130

Член

Боян Живков Борисов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100130

Член

Димитър Стефков Лучиянов

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100147

Член

Георги Живков Борисов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100147

Член

Росица Ивайлова Лучиянова

 

 II. Заменя членове от състава  на ПП „Български възход“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Тутракан, както следва:

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400703

член

Юлвие Ахмедова Мутишева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400703

член

Айчин Нурджанова Сюлейман

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400707

Член

Марчела Русева Георгиева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400707

Член

Юлияна Ангелова Ганева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400709

Член

Ерай Ердин Ибрямов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400709

Член

Николета Ангелова Петрова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400710

член

Румен Георгиев Димитров

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400710

член

Ерай Ердин Ибрямов

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400711

Член

Мартина Владимирова Браткова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400711

Член

Никола Цветанов Мораров

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400712

Член

Моника Галенова Георгиева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400712

Член

Камелия Красимирова Николова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400714

Зам. председател

Никола Цветанов Мораров

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400714

Зам. Председател

Румен Георгиев Димитров

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400716

Член

Кирил Неделчев Неделчев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400716

Член

Йорданка Ангелова Ройбова

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400717

Зам. Председател

Елена Генчева Георгиева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400717

Зам. Председател

Диляна Енева Георгиева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400718

Член

Йорданка Ангелова Ройбова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400718

член

Симона Юлиянова Дякова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400721

Член

Симона Юлиянова Дякова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400721

Член

Василка Йорданова Филипова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400723

Член

Николета Арсенова Иванова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400723

член

Владислав Маринов Маринов

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400725

Член

Айчин Нурджанова Сюлейман

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400725

Член

Владимир Николов Николов

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400726

Секретар

Владимир Николов Николов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400726

Секретар

Кирил Неделчев Неделчев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400727

Секретар

Василка Йорданова Филипова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400727

Секретар

Юлвие Ахмедова Мутишева

 III. Заменя членове от състава  на ПП „Български възход“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Ситово, както следва:

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203200610

член

      Гюнай Юсеин Исмаил

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203200610

член

Сузан Хюсеин Исмаил

 

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203200614

член

   Веселин Миленов Стоянов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203200614

член

Глория Николаева Иванова

 IV. Заменя членове от състава на ПП „Български възход“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Дулово, както следва:

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000429

член

      Зенун Расим Кьосе

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000429

член

Орхан Мухарем Халид

 V. Заменя членове от състава на ПП „Български възход“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Кайнарджа, както следва:

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500503

член

Иванка Стефанова Маринова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500503

член

Елена Василева Ковачева

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500505

секретар

Елена Василева Ковачева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500505

секретар

Иванка Стефанова Маринова

 VI.На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 32-НС от Изборните книжа

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 22.03.2023 в 18:05 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 133-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

 • № 132-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

 • № 131-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения