Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 7-НС
Силистра, 16.02.2023

ОТНОСНО: Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, чл. 255 и във връзка с чл. 257 от ИК и решение №1651-НС от 14.02.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

                                                                Р Е Ш И:

 1. Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. е от 9:30 часа на 17.02.2023 г.
 2. Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. до 17,00 часа на 28.02.2023 г.
 3. Предложенията за регистрация на кандидатските листи се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение №59-НС от Изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или изрично упълномощени от тях лица.
 4. Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №59-НС от изборните книжа) се прилагат:

а) Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение №61-НС от изборните книжаот всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

б) Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено лице.

в) Предложението, следва да се представи и на Технически носител в Exsel формат xlsx.

 1. Към предложението от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02  април 2023 г. (Приложение №60-НС от изборните книжа) се прилагат:

а) Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. (Приложение 62-НС от изборните книжа). Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител, определен с Решение №1593-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК.

б) Заявление – декларация (Приложение №61-НС от изборните книжа) по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК.

в) Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

 Решението подлежи на обжалване в 3/три/ дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централната избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 16.02.2023 в 13:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 133-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

 • № 132-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

 • № 131-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения