Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Силистра, 24.03.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в общините Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра и Тутракан, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г, предложени от ПП „Движение за права и свободи“

Постъпили са предложения от  ПП „Движение за права и свободи“ чрез Асие Максудова Назифова, преупълномощен представител на партията, с входящи номера, както следва:

 1. № 125-НС от 23.03.2023 г. за община Главиница.
 2. № 126-НС от 23.03.2023 г. за община Дулово.
 3. № 127-НС от 23.03.2023 г. за община Кайнарджа.
 4. № 128-НС от 23.03.2023 г. за община Силистра.
 5. № 129-НС от 23.03.2023 г. за община Тутракан.

Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна Избирателна Комисия Силистра,

Р Е Ш И:

 1. Заменя членове от състава  на ПП „Движение за права и свободи“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Главиница, както следва:

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700302

Секретар

Тезгюл Хюсеин Кямил

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700302

Секретар

Димитър Петров Сяров

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700305

Председател

Гюлджан Лютфи Рафет

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700305

Председател

Илмие Шабан Хашим

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700324

Председател

Гюлхан Бейхан Емин

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700324

Председател

Леман Ахмед Ахмед

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700324

Член

Леман Ахмед Ахмед

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700324

Член

Гюлхан Бейхан Емин

 

 1. II. Заменя членове от състава  на ПП „Движение за права и свободи“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Дулово, както следва:

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000406

Секретар

Ердинч Неждет Рушид

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000406

Секретар

Ертач Халил Салим

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000406

Член

Юмер Юксел Хатиб

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000406

Член

Ердинч Неждет Рушид

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000413

Секретар

Митат Исмаил Кючюк

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000413

Секретар

Ергин Сами Халил

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000417

Член

Севинч Юсеин Ахмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000417

Член

Бирсел Али Мустафа

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000420

Член

Зейнеб Елиман Мехмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000420

Член

Бахар Селяхидин Салиева

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000421

Член

Енгин Рахми Мустафа

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000421

Член

Зейнеб Елиман Мехмед

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000423

Член

Шенур Айдън Мустафа

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000423

Член

Бюлент Салим Тахир

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000442

Член

Емир Расим Осман

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000442

Член

Сибел Енвер Халидин

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000442

Председател

Хюсеин Ешреф Джелил

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000442

Председател

Емир Расим Осман

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000443

Секретар

Гизем Танер Ремзиева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000443

Секретар

Кязим Назим Кязим

 

III. Заменя членове от състава  на ПП „Движение за права и свободи“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Кайнарджа, както следва:

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500511

Член

Джафер Расим Расим

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500511

Член

Алил Юсеин Халил

 

 1. IV. Заменя членове от състава  на ПП „Движение за права и свободи“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Силистра, както следва:

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100105

Член

Мерт Ерджан Ремзи

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100105

Член

Гюлбие Джеват Шабан

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100106

Член

Едат Нехат Мехмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100106

Член

Гюлбие Наимова Хамдиева

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100109

Секретар

Румяна Миланова Генова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100109

Секретар

Росица Стефанова Севдалинова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100117

Член

Росица Стефанова Севдалинова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100117

Член

Берин Басриева Хасанова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100118

Секретар

Урал Емин Чакър

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100118

Секретар

Едат Нехат Мехмед

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100123

Председател

Христина Александрова Илиева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100123

Председател

Гюнейт Гюнел Бехчет

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100132

Член

Гюлсевим Мустафа Мехмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100132

Член

Филип Огнянов Романов

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100136

Зам. Председател

Юсеин Айредин Абедин

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100136

Зам. Председател

Гюлсевим Мустафа Мехмед

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100138

Член

Ренгинар Бахриева Ахмедова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100138

Член

Хюлия Бейзатова Феимова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100139

Секретар

Бехайдин Себайдин Мехмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100139

Секретар

Асан Юсню Яшар

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100139

Член

Нурджихан Бедри Алиш

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100139

Член

Бехайдин Себайдин Мехмед

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100144

Председател

Васвие Ахмед Хадживат

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100144

Председател

Мелек Рефик Хадживат

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100144

Член

Емо Юриев Сабинов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100144

Член

Нурджихан Бедри Алиш

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100146

Член

Атанас Тодоров Чакъров

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100146

Член

Алис Денис Мустафова

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100149

Член

Зафер Неждет Исмаил

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100149

Член

Георги Маринов Георгиев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100150

Член

Четин Метин Мехмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100150

Член

Мартин Георгиев Йорданов

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100155

Член

Мелек Рафик Хадживат

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100155

Член

Васвие Ахмед Хадживат

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100159

Зам. Председател

Ебазел Кязим Ахмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100159

Зам. Председател

Елис Нурхан Насуф

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100160

Секретар

Разие Шакир Осман

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100160

Секретар

Нелин Самет Юсеин

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100164

Председател

Сюлбие Хамди Бейтула

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100164

Председател

Севгин Нехат Осман

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100165

Член

Елис Нурхан Насуф

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100165

Член

Антоанета Атанасова Станчева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100168

Член

Севгин Нехат Осман

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100168

Член

Сюлбие Хамди Бейтула

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100169

Член

Христина Маринова Иванова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100169

Член

Георги Иванов Иванов

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100175

Зам. Председател

Тихомир Стойчев Узунов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100175

Зам. Председател

Йордан Великов Енчев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100176

Член

Левент Хайридин Халил

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100176

Член

Айля Бехчет Ахмед

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100182

Член

Гюлбие Наимова Хамдиева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100182

Член

Марияна Станкова Аурелова

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100183

Председател

Стефка Маринова Йорданова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100183

Председател

Мертол Джелял Шукри

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100186

Член

Филиз Ахмед Мустафа

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100186

Член

Суат Тунай Неджати

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100187

Зам. Председател

Мюнюря Мехмед Ахмед-Саит

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100187

Зам. Председател

Филис Ахмед Мустафа

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100190

Зам. Председател

Мертол Джелял Шукри

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100190

Зам. Председател

Десислав Димитров Иванов

 

 1. V. Заменя членове от състава  на ПП „Движение за права и свободи“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Тутракан, както следва:

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400701

Член

Севгюл Сали Ибрахим

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400701

Член

Кристин Емилова Иванова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400702

Член

Стела Белчева Стефанова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400702

Член

Филис Февзи Ферад

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400705

Член

Севгюл Хълми Кантар

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400705

Член

Джихан Джеват Мустафа

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400707

Член

Джихан Джеват Мустафа

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400707

Член

Цветелина Георгиева Симеонова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400710

Председател

Толга Бейсим Юсню

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400710

Председател

Тунай Метин Мутаф

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400710

Член

Джансел Джемилова Сеидова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400710

Член

Толга Бейсим Юсню

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400712

Член

Исмет Хамди Капуджи

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400712

Член

Есат Ерджан Мехмед

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400714

Секретар

Есат Ерджан Мехмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400714

Секретар

Севгин Изет Ахмед

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400715

Зам. Председател

Асие Муртазова Рамадан

 

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400715

Зам. Председател

Гюлюнчер Хакъ Мюмюнова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400715

Член

Гюлюнчер Хакъ Мюмюнова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400715

Член

Айшен Адил Юсеин

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400718

Член

Емилия Димитрова Енчева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400718

Член

Калоян Стефанов Колев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400721

Член

Димитър Маринов Пенев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400721

Член

Емилия Димитрова Енчева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400725

Секретар

Сабихат Селим Мехмедали

 

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400725

Секретар

Шабан Сюлейман Тахир

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400726

Член

Сезен Наид Поси

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400726

Член

Шерхан Шевкъ Юмер

 

 1. VI. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 32-НС от Изборните книжа

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 24.03.2023 в 14:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 133-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

 • № 132-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

 • № 131-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения