Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 72-НС
Силистра, 24.03.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в общините Силистра, Дулово, Алфатар и Кайнарджа, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г, предложени от Коалиция „Продължаваме Промяната“

Постъпили са предложения от  Коалиция „Продължаваме Промяната“ чрез Йозлям Зейналова Бейсим– упълномощен представител на коалицията, с входящи номера, както следва:

 1. № 131-НС от 23.03.2023 г. за община Силистра.
 2. № 132-НС от 23.03.2023 г. за община Дулово.
 3. № 133-НС от 23.03.2023 г. за община Алфатар.
 4. № 134-НС от 23.03.2023 г. за община Кайнарджа.

Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна Избирателна Комисия Силистра,

Р Е Ш И:

 1. Заменя членове от състава  на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Силистра, както следва:

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100113

Зам. председател

Грета Димитрова Тодорова

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100113

Зам. председател

Никола Петров Стоянов

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100145

Член

Иван Теодоров Иванов

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100145

Член

Росен Добрев Генев

 

 1. Заменя членове от състава  на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“в посоченото в предложението секционни избирателни комисии в Община Дулово , както следва:

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000401

Председател

Полина Веселинова Христова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000401

Председател

Минка Илиева Грънчарова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000402

Секретар

Елена Руменова Трендафилова- Рибитва

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000402

Секретар

Петър Иванов Петров

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000404

Зам. председател

Станчо Станчев Христов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000404

Зам. председател

Димитричка Василева Стефанова

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000404

Член

Димитър Маринов Георгиев

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000404

Член

Марийка Богданова Минкова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000405

Член

Митко Михайлов Димитров

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000405

Член

Добринка Димитрова Никова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000406

Член

Светозар Колев Райнов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000406

Член

Емрах Рейхан Фаик

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000407

Зам. Председател

Станислав Георгиев Енчев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000407

Зам. Председател

Елена Руменова Трендафилова-Рибитва

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000407

Член

Румяна Димитрова Стефанова

 

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000407

Член

Станислав Георгиев Енчев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000408

Член

Дарина Петрова Батанова

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000408

Член

Цветалина Христова Беронова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000410

Член

Нурджихан Хабит Вейсал

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000410

Член

Донка Атанасова Пенева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000412

Член

Емрах Рейхан Фаик

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000412

Член

Анелия Георгиева Стоянова

 

 

 

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000413

Член

Ергин Мюмюн Салим

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000413

Член

Антония Вилхемова Желева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000414

Председател

Юнал Юксел Мехмед

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000414

Председател

Иванка Иванова Станчева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000414

Член

Джошкун Джевдет Акиф

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000414

Член

Юнал Юксел Мехмед

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000418

Член

Денка Костадинова Василева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000418

Член

Никол Ценкова Нейкова

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000418

Член

Ерай Сали Мехмед

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000418

Член

Светлана Атанасова Брезоева

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000421

Председател

Фикрие Алиева Хюсменова

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000421

Председател

Елизабета Иванова Минкова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000422

Зам. председател

Банко Рачев Банчев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000422

Зам. председател

Йорданка Николаева Николова- Тодорова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000423

Зам. председател

Шенай Али Ахмед

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000423

Зам. председател

Зюмрут Сюлейман Мансър- Акиф

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000424

Зам. председател

Фиген Ружди Сали

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000424

Зам. председател

Нуртен Матем Мустафа

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000426

Председател

Ганка Минкова Лазарова

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000426

Председател

Тинка Георгиева Иванова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000428

Зам. председател

Джейлян Мустафа Хасан

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000428

Зам. председател

Мустафа Мехмед Куру

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000432

Член

Несрин Неджван Челеби

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000432

Член

Елиф Адем Халил

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000433

Председател

Юрай Бюлент Осман

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000433

Председател

Атанаска Николова Лазарова

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000434

Секретар

Юксел Али Алиосман

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000434

Секретар

Гюлюмсер Неджати Кямил

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000435

Председател

Сениха Басри Хюсеин

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000435

Председател

Румен Неделчев Колев

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000436

Зам. Председател

Дениз Неджат Реджеб

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000436

Зам. Председател

Николай Илиев Ангелов

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000439

Секретар

Галина Димитрова Димова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000439

Секретар

Хасие Иляз Мюмюн

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000443

Председател

Минка Илиева Грънчарова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000443

Председател

Юнал Халид Феим

 

 1. Заменя членове от състава  на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“в посоченото в предложението секционни избирателни комисии в Община Алфатар, както следва:

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200100205

Секретар

Мирослав Иванов Боев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200100205

Секретар

Драгомир Йорданов Димитров

 

 1. IV. Заменя членове от състава  на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“в посоченото в предложението секционни избирателни комисии в Община Кайнарджа, както следва:

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500508

Член

Диян Кръстев Тончеклиев

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201500508

Член

Йордан Димитров Йорданов

 V. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 32-НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 24.03.2023 в 14:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 133-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

 • № 132-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

 • № 131-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения