Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
Силистра, 29.03.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Алфатар, Дулово и община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са предложения от  КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ с вх. № 156-НС, вх.№ 157-НС и вх.№ 158-НС от 28.03.2023 г., чрез Йозлям Зейналова Бейсим– упълномощен представител на коалицията.

Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна Избирателна Комисия Силистра,

 Р Е Ш И: 

I.Заменя членове от състава  на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“в посоченото в предложението секционни избирателни комисии в Община Алфатар, както следва:

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

200100205

секретар

Драгомир Йорданов Димитров

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

200100205

секретар

Яница Неделчева Димитрова

 

 1. Заменя членове от състава  на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Дулово, както следва:

 

                                     А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000401

председател

Минка Илиева Грънчарова

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000401

председател

Галина Николова Христова

 

 

 

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000404

зам.
председател

Димитричка Василева Стефанова

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000404

зам.
председател

Станислав Георгиев Енчев

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000404

член

Марийка Богданова Минкова

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000404

член

Румяна Димитрова Христова

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000405

член

Добринка Димитрова Никова

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000405

член

Митко Михайлов Димитров

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000406

член

Емрах Рейхан Фаик

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000406

член

Светозар Колев Райнов

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000407

зам.
председател

Елена Руменова Трендафилова-Рибитва

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000407

зам.
председател

Светла Борисова Тодорова

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000407

член

Станислав Георгиев Енчев

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000407

член

Марина Неделчева Тодорова

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000409

секретар

Серихан Сейхан Сюлейман

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000409

секретар

Орхан Назми Аптула

 

 

 

 

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000409

член

Султан Юксел Ангелова

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000409

член

Нурджихан Хабит Вейсал

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000410

член

Донка Атанасова Пенева

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000410

член

Матем Сали Али

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000411

председател

Мустафа Ахмед Мустафа

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000411

председател

Гюрсел Бейзат Мехмед

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000411

член

Тюркян Ремзи Риза

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000411

член

Тодор Станков Георгиев

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000413

член

Антония Вилхемова Желева

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000413

член

Ергин Мюмюн Салим

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000414

председател

Иванка Иванова Станчева

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000414

председател

Юнал Юксел Мехмед

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000414

член

Юнал Юксел Мехмед

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000414

член

Джошкун Джевдет Акиф

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000416

член

Нухрет Мехмед Хасан

 

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000416

член

Юлиян Валериев Йорданов

 

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000417

секретар

Ридван Кямил Адил

 

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000417

секретар

Ирина Златева Неделчева

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000419

член

Тодор Станков Георгиев

 

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000419

член

Гинка Димитрова Тодорова

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000421

член

Мехтаб Мухсин Мухсин

 

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000421

член

Ганка Георгиева Славова

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000422

зам.
председател

Йорданка Николаева
Николова-Тодорова

 

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000422

зам.
председател

Георги Маринов Йорданов

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000423

зам.
председател

Зюмрут Сюлейман Мансър-Акиф

 

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000423

зам.
председател

Шенай Али Ахмед

 

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000424

зам.
председател

Нуртен Матем Мустафа

 

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000424

зам.
председател

Фиген Ружди Сали

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000425

секретар

Сейхан Ахмед Халим

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000425

секретар

Тошко Димитров Великов

 

 

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000428

зам.
председател

Мустафа Мехмед Куру

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000428

зам.
председател

Джейлян Мустафа Хасан

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000428

член

Сейляй Гюнай Ибрахим

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000428

член

Невзат Нури Бедри

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000429

секретар

Ерол Мухсин Ахмед

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000429

секретар

Орхан Мухарем Халид

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000430

зам.
председател

Йозджан Джавит Дауд

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000430

зам.
председател

Силвия Василева Младенова

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000430

член

Гюнай Ахмед Галиб

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000430

член

Седат Джевдет Кадир

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000431

член

Айнур Алиева Кара

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000431

член

Несрин Неджван Челеби

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000432

зам.
председател

Бехидин Сюлейман Челеби

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000432

зам.
председател

Мехмед Юсуф Кьосе

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000432

член

Елиф Адем Халил

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000432

член

Бехидин Сюлейман Челеби

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000433

председател

Атанаска Николова Лазарова

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000433

председател

Алтан Мустафа Тепик

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000434

секретар

Гюлюмсер Неджати Кямил

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000434

секретар

Атидже Шабан Яшар

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000435

председател

Румен Неделчев Колев

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000435

председател

Сениха Басри Хюсеин

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000437

член

Ердал Решат Басри

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000437

член

Денка Костадинова Василева

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000438

председател

Калинка Маринова Иванова

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000438

председател

Христо Генов Стефанов

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000439

секретар

Хасие Иляз Мюмюн

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000439

секретар

Драгомир Йорданов Димитров

 

 

 

 А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000442

член

Адил Бахри Халим

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000442

член

Алпер Гюнгьор Исмаил

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000443

председател

Юнал Халид Феим

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

201000443

председател

Мустафа Сали Ярадан

 

 

 

 

 

 

III. Заменя членове от състава  на КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Силистра, както следва:

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203100145

член

Росен Добрев Генев

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203100145

член

Ростислав Росенов Генев

 

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203100185

член

Митко Валентинов Иванов

 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203100185

член

Красимир Йорданов Стефанов

 

 IV. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 32-НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 29.03.2023 в 13:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 133-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

 • № 132-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

 • № 131-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения