Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.04.2023

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Пепа Димитрова Иванова1-1/09.03.2023
Веселин Димитров Гарабински1-2/09.03.2023
Диана Венелинова Димитрова1-3/09.03.2023
Цоню Аврамов Петров1-4/09.03.2023
Бобчо Михалев Тодоров1-5/09.03.2023
Маргарита Георгиева Ранчева1-6/09.03.2023
Стоянка Иванова Господинова-Георгиева1-7/09.03.2023
Галин Иванов Господинов1-8/09.03.2023
Румяна Стефанова Върбанова1-9/09.03.2023
Даринка Йорданова Шарбанова1-10/09.03.2023
Маринка Дойкова Костадинова1-11/09.03.2023
Иванка Йорданова Илиева1-12/09.03.2023
Невяна Димитрова Димова1-13/09.03.2023
Христо Йорданов Христов1-14/09.03.2023
Нели Никова Недева1-15/09.03.2023
Йорданка Димитрова Иванова1-16/09.03.2023
Димитър Славов Славов1-17/09.03.2023
Красимир Ников Маринов1-18/09.03.2023
Пейчо Стефанов Пейчев1-19/09.03.2023
Георги Колев Станев1-20/09.03.2023
Христо Петров Трънчев1-21/09.03.2023
Мирослав Стефанов Куманов1-22/09.03.2023
Веселин Стойчев Стойчев1-23/09.03.2023
Румяна Вълева Трънчева1-24/09.03.2023
Даниела Цветанова Найденова1-25/09.03.2023
Георги Валентинов Гърдев1-26/09.03.2023
Данаил Николов Николов1-27/09.03.2023
Даринка Иванова Иванова1-28/09.03.2023
Весела Николова Василева1-29/09.03.2023
Георги Иванов Георгиев1-30/09.03.2023
Йорданка Цонева Копринджийска1-31/09.03.2023
Галина Русева Павлова1-32/30.03.2023

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения