Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.04.2023

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Сали Халил Яшар5-1/31.03.2023
Георги Иванов Костадинов5-2/31.03.2023
Христо Стоянов Илиев5-3/31.03.2023
Цветан Димитров Галев5-4/31.03.2023
Владимир Николов Делев5-5/31.03.2023
Диана Корнел Илчева5-6/31.03.2023
Стефан Мирославов Николов5-7/31.03.2023
Борислав Руменов Атанасов5-8/01.04.2023

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения