Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 133-ПВР/НС
Силистра, 11.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от ПП „Движение за права и свободи“ с вх. № 215-ПВР/ НС от 11.11.2021 г,  чрез Есен Али Шукри – упълномощен представител.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Силистра,

Р Е Ш И:

 

I. Заменя следните членове на СИК от състава на ПП „Движение за права и свободи“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Силистра, както следва:

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100146

Член

Юнзюля Айлединова Чакърова

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100146

Член

Мергюл Сюлейман Ибрям

 

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100170

член

Йовка Петкова Тодорова

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100170

член

Христина Маринова Иванова

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100172

секретар

Айнур Ферхат Халил

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100172

секретар

Сали Али Гани

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100172

член

Ялчин Ахмед Мехмед

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100172

член

Айнур Ферхат Халил

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100175

председател

Али Мустафов Хамдиев

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100175

председател

Тихомир Стойчев Узунов

 

 

 

III. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 42- ПВР/ НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия. 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:27 часа

Календар

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения