Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 137-ПВР/НС
Силистра, 11.11.2021

ОТНОСНО: Образуване на 1 брой подвижна секционна избирателна комисия в община Тутракан за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето и 1 бр. секционна избирателна комисия в Ковид отделение в „МБАЛ – Тутракан“ АД

Постъпило e писмо вх.№ 195–ПВР/НС от 10.11.2021 г. и вх.№ 213 от11.11.2021 г. от Кмета на община Тутракан за подадени към настоящия момент 12 бр. заявления от избиратели,  поставени под задължителна карантина или задължителна изолация от община Тутракан, съгласно Закона за здравето, както и постъпила информация от Ръководителя на МБАЛ АД гр.Тутракан за 15 броя хоспитализирани болни, желаещи да гласуват на предстоящите избори на 14 ноември 2021 г. Постигнато е съгласие за разпределението на състава на проведените  консултации при кмета на община Тутракан, съгласно  приложен Протокол от 11.11.2021 г.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1, 2 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия  - Силистра:  

 

Р Е Ш И:

 

 1. Утвърждава създаването на 1 /един/ бройподвижна избирателна секция с обхват на територията на община Тутракан с адрес: гр. Тутракан, ул.„Трансмариска“ № 31, партер.  Утвърждава единен номер на ПСИК – 203400729.
 2. Утвърждава създаването на секционна избирателна комисия в COVID отделение на МБАЛ-Тутракан АД, с адрес гр.Тутракан, ул.“Трансмариска“, №20 – сградата на Общински съвет, партер.
 3. Утвърждава ПСИКи СИК да са в състав по 5 членове.
 4. Утвърждава постигнатото квотно разпределение между партиите и коалициите за състава на ПСИК при проведените консултации от 11.11.2021 г. от Кмета на общината.
 5. НАЗНАЧАВАчленовете в  ПСИК  203400729, като следва:

 

 

С И К  203400729

гр.Тутракан, ул.„Трансмариска“ № 31, сградата на община Тутракан


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Николай Борисов Гайдарджиев

2

Зам. Председател

Емилия Иванова Димитрова

3

Секретар 

Лиляна Николаева Донева

 4

член

Емилия Галинова Калчева

     

 5

член

Катя Николова Йорданова

 

 1. НАЗНАЧАВА членовете в  СИК  203400730, като следва:

 

 

С И К  203400730

гр.Тутракан, ул.„Трансмариска“ № 20, сградата на Общински съвет, партер


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Елена Николаева Христова

2

Зам. Председател

Мартина Галенова георгиева

3

Секретар 

Теменужка Родорова Раева

 4

член

Джансел Джемилова Сеидова

     

 5

член

Светлозара Иванова Денева

 

 1. На назначените членове на ПСИК да бъдат издадени удостоверения, съгласно Образец №42 от изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:27 часа

Календар

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения