Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 141-ПВР/НС
Силистра, 11.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“ с вх. № 203-ПВР/ НС от 11.11.2021 г, чрез Кристиян Сашев Калчев – упълномощен представител.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Силистра,

Р Е Ш И:

I. Заменя следните членове на СИК от състава на КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Главиница, както следва:

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000301

член

Даниела Здравкова Бъчварова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000301

член

Надежда Иванова Вълкова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000302

член

Йорданка Ангелова Методиева

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000302

член

Георги Георгиев Вълков

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000303

секретар

Марияна Иванова Ангелова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000303

секретар

Шенай Мустафа Джелил

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000303

член

Мелекбер Кемал Али

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000303

член

Шинар Юсеин Али

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000304

член

Виолета Иванова Кацарска

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000304

член

Мердаане Ахмед Селим

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000304

член

Юлияна Ангелова Ганева

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000304

член

Марийка Тодорова Андреева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000305

член

Анка Георгиева Монева

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000305

член

Детелина Петрова Тодорова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000306

Зам. председател

Нели Красимирова Тодорова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000306

Зам. председател

Гюлбеяз Неджми Адил

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000306

член

Фатме Ахмед Караосман

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000306

член

Димитричка Атанасова Вълева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000307

Зам. председател

Николинка Георгиева Вълкова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000307

Зам. председател

Елеонора Теофилова Найденова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000308

член

Нехире Исмаил Килолу

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000308

член

Гюлчин Белгин Салим

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000309

член

Димитричка Петкова Василева

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000309

член

Лина Кулева Неделчева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000310

член

Валентин Йорданов Пенчев

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000310

член

Хамди Ахмед Амза

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000311

член

Георги Костов Вълчев

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000311

член

Айлин Салимехмед Али

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000311

член

Моника Галенова Георгиева

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000311

член

Неджати Фейзула Халим

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000313

член

Сейдегюл Мустафа Рамис

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000313

член

Нурел Рушид Осман

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000316

член

Любослава Красимирова Петкова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000316

член

Салим Али Салим

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000317

председател

Николинка Димитрова Костадинова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000317

председател

Еленка Иванова Симеонова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000317

член

Гинка маринова Стоянова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000317

член

Десислава Георгиева Милчева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000318

член

Галина Спасова Атанасова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000318

член

Елис Ергюн Мудин

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000318

член

Тодорка Петкова Попова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000318

член

Айнел Ърфан Юмер

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000320

член

Василка Йорданова Филипова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000320

член

Бирол Шезааим Джевдет

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000321

член

Иванка Иванова Йорданова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000321

член

Маргарита Николова Сярова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000323

член

Валентина Златева Атанасова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000323

член

Асан Асан Мустафа

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000324

член

Маргарита Колева Димитрова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

2001000324

член

Руйа Левент Идриз

 

III. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 42- ПВР/ НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия. 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:27 часа

Календар

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения