Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 146-ПВР/НС
Силистра, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на упълномощен представител при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са заявления с вх. № 240 и № 237 от 12.11.2021г. и ведно със списъци за публикуване на упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г..от  Коалиция ГЕРБ-СДС. Списъкът съдържат общо:

3 /три/ лица за област Силистра и е представено и в електронен вид.

Заявленията са подписани от упълномощени представители на коалицията.

 

Със заявления с Вх. № 240 и № 237 от 12.11.2021г се оттеглят следните лица и се предлагат нови упълномощени представители на тяхно място.

Нурай Асан Фейзи с Пълномощно №11/09.11.2021г.-оттеглен

Мартина Галенова Георгиева №16/10.11.2021г. -оттеглен

Милена Петрова Петрова №24/10.11.2021г. -оттеглен

 

След извършена проверка, не са установени несъответствия.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

РЕШИ:

I.Заличава от списъка на упълномощените представители

Нурай Асан Фейзи с Пълномощно №11/09.11.2021г

Мартина Галенова Георгиева №16/10.11.2021г.

Милена Петрова Петрова №24/10.11.2021г.

 

  1. ПУБЛИКУВАсписък от

3 броя упълномощен представител при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от Коалиция ГЕРБ-СДС, съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 

 

 

 

 

За област Силистра:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

№/дата на пълномощно

1

Сали Салимов Ахмедов

№196/09.11.2021г.

2.

Елица Георгиева Георгиева

№194/12.11.2021г

3.

Албена Стоянова Лефтерова

№195/12.11.2021г.

 

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 12.11.2021 в 20:07 часа

Календар

Решения

  • № 232-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 231-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 230-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения