Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 150-ПВР/НС
Силистра, 12.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от КП ДБ-Обединение с вх. № 233-ПВР/ НС и № 249-ПВР/ НС от 12.11.2021 г, чрез Златко Куртев – упълномощен представител.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Силистра,

Р Е Ш И:

 

I. Заменя следният член на СИК от състава на КП ДБ-Обединение  в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100101

Член

Киро Иванов Киров

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100101

Член

Радостина Иванова Горошевич

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100179

секретар

Йордан Великов Енчев

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100179

секретар

Мария Атанасова Кръстева

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100185

председател

Мариана Иванова Василева

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100185

председател

Ася Петрова Дончева

 

 1. II. На назначеният член на СИК да бъде издадено удостоверение, Образец № 42- ПВР/ НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 12.11.2021 в 20:13 часа

Календар

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения