Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 19-НС
Силистра, 10.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПП „ВОЛЯ“

В РИК - Силистра е постъпило Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение №73-НС от изборните книжа ), подписано от Маринка Ангелова Събева, преупълномощен представител на председателя и представляващ ПП “ВОЛЯ“ – Веселин Найденов Марешки, заведено във Входящ дневник под № 25-НС от 08.10.2021 г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа) под № 3-НС от 08.10.2021 г., 13.43 ч.

Към същото са приложени следните документи:

 1. Заявление –Декларация от кандидатите (Приложение № 78 от изборните книжа ) - 4 бр.;
 2. Пълномощно от Веселин Найденов Марешки - председател и представляващ ПП “ВОЛЯ“ - без номер и дата;
 3. Пълномощно за преупълномощаване от Кръстина Николова Таскова – упълномощена от Веселин Найденов Марешки - председател и представляващ ПП “ВОЛЯ“ - без номер и дата.

Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатска листа на ПП  „ВОЛЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл.72, ал.1, т. 1 и т.8, във връзка с чл. 255, ал.1 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия - Силистра 

РЕШИ:

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на ПП „ВОЛЯ“, както следва:  
  1. Елка Василева Кукова – Нешева;
  2. Атанас Петров Атанасов;
  3. Силвия Василева Вълкова;
  4. Радиана Красимирова Цонева.

 

 1. На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения съгласно Приложение № 85-НС от изборните книжа.    

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 10.10.2021 в 15:48 часа

Календар

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения