Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 30-НС
Силистра, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПП „Благоденствие-Обединение -Градивност“

В РИК - Силистра е постъпило Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подписано от Чавдар Танев Танев –  преупълномощен представител на ПП „Благоденствие-Обединение -Градивност“, заведено във Входящ дневник под № 38-НС от 11.10.2021 г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа) под № 13-НС от 11.10.2021 г., 11.30 часа.

Към същото са приложени следните документи:

 1. Заявление –Декларация от кандидатите (Приложение № 78 от изборните книжа ) -3 бр.;
 2. Пълномощно от Иван Минчев Габеров - председател и представляващ ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“, с рег.№10325 от 07.10.2021 г. на Иван Запрянов - помощник нотариус по заместване на нотариус Татяна Братванова, рег.№283 на НК;
 3. Пълномощно за преупълномощаване от Калоян Георгиев Статков – от 08.10.2021 г.;

Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатска листа на ПП  „Благоденствие-Обединение -Градивност“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, във връзка с чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия - Силистра 

РЕШИ:

1.Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на ПП „Благоденствие-Обединение -Градивност“, както следва:  

 1. Чавдар Танев Танев;
 2. Михаил Красимиров Шопов;
 3. Хараламби Божидаров Маринов;
 4. На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения съгласно   Приложение № 85-НС от изборните книжа.    

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от Изборния кодекс пред ЦИК.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:07 часа

Календар

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения