Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
Силистра, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на Коалиция „Демократична България-Обединение“

В РИК - Силистра е постъпило Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подписано с електронен подпис от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов - представляващи Коалиция „Демократична България-Обединение“, заведено във Входящ дневник под № 49-НС от 12.10.2021 г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа) под № 22-НС от 12.10.2021 г., 11,55 ч.

Към същото са приложени следните документи:

 1. Заявление –Декларация от кандидатите (Приложение № 78 от изборните книжа ) - 5 бр.;
 2. Пълномощно от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов - представляващи Коалиция „Демократична България-Обединение“– от 10.10.2021 г.

Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатска листа на Коалиция „Демократична България-Обединение“,  в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия - Силистра 

РЕШИ:

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на Коалиция „Демократична България-Обединение“, както следва:  
  1. Златко Стефанов Куртев;
  2. Чавдар Димитров Куманов;
  3. Стефан Железов Железов;
  4. Мария Костова Иванова;
  5. Мария Христова Илчева-Иванова;

 

 1. На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения съгласно    Приложение № 85-НС от изборните книжа.    

 

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:07 часа

Календар

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения