Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 43-НС
Силистра, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

В РИК - Силистра е постъпило Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подписано от Кристиян Сашев Калчев -   упълномощен представител от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, заведено във Входящ дневник под № 52-НС от 12.10.2021 г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа) под № 25-НС от 12.10.2021 г., 13,00 ч.

Към същото са приложени следните документи:

 1. Заявление –Декларация от кандидатите (Приложение № 78 от изборните книжа ) - 8 бр.;
 2. Пълномощно от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов, действащи заедно, без номер и дата – представляващи Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатска листа на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия - Силистра 

РЕШИ:

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, както следва:  
  1. Кристиян Сашев Калчев;
  2. Калинка Иванова Георгиева;
  3. Мехмед Мохарем Мехмед;
  4. Теодорина Найденова Григорова;
  5. Радослав Станимиров Радоев;
  6. Надежда Йорданова Недева;
  7. Тони Здравков Георгиев;
  8. Анатоли Николов Якимов. 

      2.   На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения  съгласно Приложение № 85-НС от изборните книжа

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения