Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
Силистра, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

В РИК - Силистра е постъпило Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 73-НС от изборните книжа), подписано от Георги Стефанов Неделчев -   упълномощен представител от Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, заведено във Входящ дневник под № 55-НС от 12.10.2021 г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа) под № 27-НС от 12.10.2021 г., 14,16 ч.

Към същото са приложени следните документи:

 1. Заявление –Декларация от кандидатите (Приложение № 78 от изборните книжа ) - 3 бр.;
 2. Пълномощно от Георги Стефанов Неделчев, без номер от 10 октомври 2021г. – представляващ Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия - Силистра 

РЕШИ:

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, както следва:   
  1. Георги Димитров Чипов;
  2. Иванка Тодорова Банкова;
  3. Антон Петров Петров;
 2. На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения  съгласно Приложение № 85-НС от изборните книжа.    

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 54-ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Одобряване на графичен файл с образец на бюлетина за изборите за народни представители и графичен файл с образец на бюлетината за гласуване и тираж на бюлетините за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Изборен район №20-Силистренски

 • № 53-ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Одобряване на графичен файл с образец на бюлетина за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и графичен файл с образец на бюлетината за гласуване и тираж на бюлетините за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. в Изборен район №20-Силистренски

 • № 52-ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Тутракан област Силистра при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения