Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 45-ПВР/НС
Силистра, 12.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Алфатар област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Алфатар с вх. № 36-ПВР/НС от 11.10.2021 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 04.10.2021 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Алфатар.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.10.2021 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Алфатар.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  и чл. 91 ал.11 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

 1. НАЗНАЧАВА 9 /девет/ секционни избирателни комисии в община Алфатар както следва:


по
ред

Длъжност

Трите имена

 

СИК 200100201

гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2, ОУ "Христо Ботев"

1

Председател

Камелия Димитрова Урумова

2

Зам. Председател

Жанет Живкова Иванова

3

Секретар

Цветанка Стойчева Стоянова

4

Член

Анелия Николаева Толумбова

5

Член

Ганка Димитрова Стефанова

6

Член

Кремена Валентинова Костадинова

7

Член

Владимир Стоянов Димов

8

Член

Ерай Алиибрям Халилибрям

9

Член

Стоянка Минчева Стоянова

 

С И К  200100202

гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15, НЧ "Й.Йовков-1894"

1

Председател

Павлина Костова Иванова

2

Зам. Председател

Величка Георгиева Лечева

3

Секретар

Галина Николаева Маринова

4

Член

Валентина Стойчева Желева

5

Член

Лечо Георгиев Лечев

6

Член

Красимира Димитрова Тодорова

7

Член

Иванка Жекова Петрова

 

С И К  200100203

гр. Алфатар, ул. "Ал.Стамболийски" №25, НЧ "Ведрина-1946"

1

Председател

Иван Стоянов Иванов

2

Зам. Председател

Валентина Стоянова Толумбова

3

Секретар

Боряна Стоянова Боева

4

Член

Живка Аспарухова Радева

5

Член

Бояна Миткова Ненова

6

Член

Ибазел Юсеин Али

7

Член

Мариан Иванов Станев

 

С И К  200100204

с. Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47, Ритуална зала на кметство Алеково

1

Председател

Димитър Стефчов Димитров

2

Зам. Председател

Мариянка Радева Дочева

3

Секретар

Янка Захариева Маркова

4

Член

Васил Недков Недев

5

Член

Ялчин  Халид Осман

6

Член

Красимир Георгиев Сербезов

7

Член

Галя Иванова Крумова

 

С И К  200100205

с. Бистра, ул. Първа №6, Кметство

1

Председател

Марина Атанасова Дичева

2

Зам. Председател

Мирослав Иванов Боев

3

Секретар

Селминас Юсуф Юсеин

4

Член

Марийка Георгиева Иванова

5

Член

Ергин Али Ахмед

6

Член

Йордан Георгиев Колев

7

Член

Стоян Марчев Марчев

 

С И К  200100206

с. Васил Левски, ул. Втора №2 А, Клуб на инвалида и пенсионера

1

Председател

Стефани Василева Петрова

2

Зам. Председател

Иванка Христова Пенчева

3

Секретар

Венета Владимирова Райчева - Карачевийска

4

Член

Христо Великов Пенчев

5

Член

Милан Колев Станев

6

Член

Калин Красимиров Петров

7

Член

Назми Раимов Адилов

 

С И К  200100207

с. Кутловица, ул. Първа №6, НЧ "Развитие-1942"

1

Председател

Василка Иванова Христова

2

Зам. Председател

Антоанета Димитрова Минчева

3

Секретар

Светлана Гергиева Атанасова

4

Член

Пеньо Добрев Драгиев

5

Член

Айхан Кямил Тахир

6

Член

Лютфи Сюлейман Мустафа

7

Член

Татяна Георгиева Атанасова

 

С И К  200100208

с. Цар Асен, ул. Трета №1А, Клуб на инвалида и пенсионера

1

Председател

Иавнка Стоянова Въндева

2

Зам. Председател

Зиядин Ахмед Мехмед

3

Секретар

Донка Иванова Черналиева

4

Член

Сашо Върбанов Добрев

5

Член

Роза Банчева Миладинова

6

Член

Явор Васков Гълчавов

7

Член

Самуел Димитров  Копринджийси

 

С И К  200100209

с. Чуковец, ул. Първа №3А, Кметството

1

Председател

Вадет Емин Мехмед

2

Зам. Председател

Максим Юлиянов Узунски

3

Секретар

Осман Иса Абий

4

Член

Йордан Иванов Въндев

5

Член

Гюлер Назми Тахир

6

Член

Гюлнар Халил Мехмед

7

Член

Гергана Цонева Петкова

 

 

 

 

 1. Утвърждава списък с резервни членове както следва:

 

Име, Презиме, Фамилия

  Политическа Партия / Коалиция

Петър Алексиев Люцканов

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Митко Митков Ненов

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Ивайло Иванов Николов

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Стефко Маринов Маринов

ПК "ГЕРБ - СДС"

Петранка Панева Михайловска

ПК "ГЕРБ - СДС"

Стефан Стоянов Михайловски

ПК "ГЕРБ - СДС"

Ивелина Миткова Вълева

ПК "ГЕРБ - СДС"

Грациела Дамянова Великова

ПК "ГЕРБ - СДС"

Йорданка Христова Маринова

ПК "ГЕРБ - СДС"

Кръстинка Атанасова Атанасова

ПК "ГЕРБ - СДС"

Николинка Великова Георгиева

ПК "ГЕРБ - СДС"

Гинка Иванова Райчева

ПК "ГЕРБ - СДС"

Стоян Колев Копринджийски

ПК "БСП за БЪЛГАРИЯ"

Анелия Василева Атанасова

ПК "БСП за БЪЛГАРИЯ"

Неждет Назми Раимов

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

Сезгин Ибрям Али

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

Ердинч Фехми Мюстеджеб

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

Бюлент Хюсеин Махмуд

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

Ахмед Енвер Ахмед

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

Валентин Тодоров Александров

КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 42-ПВР/НС от Изборните книжа.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:18 часа

Календар

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения