Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 46-ПВР/НС
Силистра, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Ситово област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Ситово с вх. № 60-ПВР/НС от 14 октомври 2021 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 08.10.2021 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Ситово.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации от 08.10.2021 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Ситово.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  и  чл.91 ал.11 във връзка с чл.89 ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

НАЗНАЧАВА 13 /тринадесет/ секционни избирателни комисии в община Ситово, както следва:

 

СИТОВО - 203200601

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Радка Здравкова Карарадова

Председател

2.

Василена Йорданова Йорданова

Зам. председател

3.

Соня Атанасова Дончева

Секретар

4.

Ясемин Нермин Кадир

Член

5.

Божана Калчева Дончева

Член

6.

Недка Хараламбиева Бъчварова

Член

7.

Величка Тодорова Петрова

Член

8.

Мирослава Колева Тодорова

Член

9.

Илина Даниелова Вълчева

Член

 

БОСНА- 203200602

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Нудрет Исмаил Кортелова

Председател

2.

Мелиса Кенан Шефкъ

Зам. председател

3.

Христина Георгиева Димитрова

Секретар

4.

Ангел Славов Ангелов

Член

5.

Иван Стоянов Иванов

Член

6.

Джейлян Бейхан Али

Член

7.

Владимир Руменов Петров

Член

 

ГАРВАН - 203200603

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Гинка Атанасова Макриева

Председател

2.

Нела Господинова Стоянова

Зам. председател

3.

Валентина Василева Костова

Секретар

4.

Седат Хасан Мустан

Член

5.

Здравко Руменов Йорданов 

Член

6.

Веселин Петров Неков

Член

7.

Симона Руменова Георгиева

Член

 

 

ДОБРОТИЦА - 203200604

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Нежля Рушидова Захариева

Председател

2.

Елза Русева Йоргова

Зам. председател

3.

Доростела Милкова Траянова

Секретар

4.

Есин Ибраим Мюсрефова

Член

5.

Анна Иванова Писарева-Костова

Член

6.

Надя Борисова Димова

Член

7.

Елизабета Билянова Йозалп

Член

 

 

ИРНИК - 203200605

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Стела Петрова Петрова

Председател

2.

Ангелинка Иванова Русева

Зам. председател

3.

Мануела Петкова Шопова

Секретар

4.

Здравко Петров Петров

Член

5.

Тезджан Али Осман

Член

6.

Евгени Евгениев Георгиев

Член

7.

Емил Стоянов Енев

Член

 

 

ИСКРА - 203200606

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Шерафетин Февзи Исмаил

Председател

2.

Владимир Теодоров Костов

Зам. председател

3.

Камен Маринов Дойчев

Секретар

4.

Кремена Борисова Москова

Член

5.

Димитър Любомиров Димитров

Член

6.

Ирена Петрова Николова

Член

7.

Валерия Петрова Пецова

Член

8.

Лиляна Стоянова Борисова

Член

9.

Елизабета Росенова Стоянова

Член

 

 

ИСКРА - 203200607

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Мариана Петрова Иванова

Председател

2.

Мартин Борисов Маринов

Зам. председател

3.

Неллин Незир Адем

Секретар

4.

Марийка Ченкова Стоянова

Член

5.

Атанас Иванов Пенчев

Член

6.

Георги Валентинов Гърдев

Член

7.

Ана-Мария Атанасова Драгоева

Член

8.

Диана Тодорова Йорданова

Член

9.

Филис Фикрет Хабил

Член

 

 

ИСКРА – 203200608

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Никола Йорданов Йорданов

Председател

2.

Емир Кенан Шефкъ

Зам. председател

3.

Гюлнар Заид Сюлейман

Секретар

4.

Венета Петрова Атанасова

Член

5.

Иванка Йорданова     Дончева

Член

6.

Владислав Викторов Славчев

Член

7.

Бенай Бейзат Кадир

Член

8.

Дияна Красимирова Драгомирова

Член

9.

Кремена Атанасова Кирилова

Член

 

 

ЛЮБЕН - 203200609

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Сания Мустафа Юсуф

Председател

2.

Росица Иванова Петрова

Зам. председател

3.

Божидар Кръстилев Бъчваров

Секретар

4.

Гергана Петрова Георгиева

Член

5.

Мартин Билянов Даскалов

Член

6.

Петя Кирилова Енева

Член

7.

Джелихан Джихан Заид

Член

8.

Радослав Георгиев Йорданов

Член

9.

Мелиса Димитрова Захариева

Член

 

 

НОВА ПОПИНА - 203200610

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Йовка Иванова Траянова

Председател

2.

Николай Ангелов Николов

Зам. председател

3.

Снежана Радева Георгиева

Секретар

4.

Нермин Наим Шукри

Член

5.

Георги Любомиров Димитров

Член

6.

Гюрсел Сабри Шериф

Член

7.

Невена Георгиева Атанасова

Член

 

 

ПОЛЯНА - 203200611

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Красимира Георгиева Калинова

Председател

2.

Костадинка Тончева Костадинова

Зам. председател

3.

Галя Дончева Ангелова

Секретар

4.

Ерхат Екрем Мустафа

Член

5.

Еркан Мустафа Мехмед

Член

6.

Инна Петрова     Илиева

Член

7.

Яница Калоянова Костадинова 

Член

 

 

ПОПИНА - 203200612

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Диана Йорданова Йовчева

Председател

2.

Катя Енчева Маринова

Зам. председател

3.

Юлка Димитрова Върбанова

Секретар

4.

Джанер Джевдетов Неждетов

Член

5.

Елка Радева Славова

Член

6.

Елена Василева Костова 

Член

7.

Димитър Великов Гицов   

Член

 

 

СЛАТИНА - 203200613

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Йорданка Маринова Костадинова

Председател

2.

Атанаска Йовчева Ченева

Зам. председател

3.

Николета Стоянова Иванова

Секретар

4.

Леман Илхан Бейзат

Член

5.

Валентин Светлинов Русев

Член

6.

Хризантема Христова Йорданова

Член

7.

Лилия Веселинова Колева

Член

 1. Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,  ФАМИЛИЯ

 

ПАРТИЯ

1.

Павлина Стоянова Петрова

ДБО

2.

Георги Пламенов Маринов

ДБО

3.

Християн Боянов Боянов 

ИТН

4.

Мелихат Рамаданова Юсеинова

ГЕРБ

5.

Кристина Георгиева Костова

ГЕРБ

6.

Ваня Йорданова Драгоева

ГЕРБ

7.

Юлиян Миленов Чавдаров

ГЕРБ

8.

Сема Ремзиева Наим

ДПС

9.

Сюзан Басриева Осман

ДПС

10.

Севия Назми Мехмед

ДПС

11.

Шенгюл Февзи Адем

ДПС

12.

Весиле Наим Шакир

ДПС

13.

Айлин Наил Ибрям

ДПС

14.

Айгюл Халил Мустафа

ДПС

15.

Мелин Мехмед Мехмед

ДПС

16.

Гюнел Гюнайдън Адем

ДПС

17.

Назирел Метин Кадир

ДПС

18.

Садък Мюмюн Шериф

ДПС

19.

Ферхат Екрем Мустафа

ДПС

20.

Инджигюл Реджеб Узун

ДПС

 

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 42-ПВР/НС от Изборните книжа.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения