Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 49-ПВР/НС
Силистра, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Силистра, област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Силистра с вх. № 63-ПВР/НС от 14 октомври 2021 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 05.10.2021 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Силистра.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации от 05.10.2021 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Кайнарджа.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, чл.91 ал.11, във връзка с чл.89 ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

 1. НАЗНАЧАВА 92 /деветдесет и две/ секционни избирателни комисии в община Силистра, както следва:

С И К  203100101

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Майа Жерар Черникова

2

Зам.-председател

ЦЕНКА ЯНЧЕВА КОЛЕВА

3

Секретар

ГАЛЯ ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

4

Член

ЦАНКО ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

5

Член

ВАНУШКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА

6

Член

МАГДАЛЕНА МАЛЧЕВА МАЛЧЕВА

7

Член

КИРО ИВАНОВ КИРОВ

8

Член

ТУНАЙ НЕДЖМИДИНОВ ИСМАИЛОВ

9

Член

АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ КОСТОВ

 

 

С И К  203100102

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВАСИЛКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

2

Зам.-председател

МАРГАРИТА КОЛЕВА ТЕНЕВА

3

Секретар

СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

4

Член

ПЕТЯ ДИМИТРОВА НЯГОЛОВА

5

Член

ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВА

6

Член

АНЕЛИЯ ЖИВКОВА БОРИСОВА

7

Член

ДЕСИСЛАВА СЛАВОВА РУСАНОВА

 

С И К  203100103

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЖУЛИЕТА КОЛЕВА ГОЧЕВА

2

Зам.-председател

ДАНИЕЛА КОЛЕВА МАРИНОВА

3

Секретар

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ЛАКОВА

4

Член

ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ ПЕНЕВ

5

Член

ДИЯНА ИВАНОВА МАРИНОВА

6

Член

АНЕТА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА-МИТЕВА

7

Член

НУЦА ВЕЛИКОВА МАНОЛОВА

8

Член

АЙНУР ИСМАИЛОВА ИБРЯМОВА

9

Член

Надежда Йорданова Недева

 

С И К  203100104

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

2

Зам.-председател

МАРИНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

3

Секретар

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

4

Член

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

5

Член

ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ХАРАЛАМПИЕВА

6

Член

КОПРИНА ВЪРБАНОВА ЙОРДАНОВА

7

Член

ГЕНЧАЙ ЕФРАИМ МЕХМЕД

8

Член

ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

9

Член

ВАНЯ БОРИСОВА ДИМИТРОВА

 

С И К  203100105

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ УЗУНОВ

2

Зам.-председател

ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

3

Секретар

ПЕТРА ДОЧЕВА ДИМИТРОВА

4

Член

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

5

Член

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА

6

Член

ДЕНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

7

Член

СИБЕЛ СЕЙФИДИН КЯМИЛ

 

С И К  203100106

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ЛАКОВ

2

Зам.-председател

МАРИНКА СТОЯНОВА КИРОВА

3

Секретар

НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

4

Член

ВЕЛИЧКА ЦАНКОВА БОЧЕВА

5

Член

ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

6

Член

ГЮЛЮМСЕР ДЖЕВРИЕВА АНТОНОВА

7

Член

РОСИЦА ВАСИЛЕВА БАЛКАНДЖИЕВА

 

 

 

 

 

С И К  203100107

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ПЕТЯ МАРИНОВА ВЕЛИКОВА

2

Зам.-председател

БОЯН ВАЛЕРИЕВ СИМЕОНОВ

3

Секретар

ДОРОТЕЯ КОНСТАНТИНОВА МОМЧЕВА

4

Член

ЯНКА ПЕТРОВА ДОЧЕВА

5

Член

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

6

Член

ВИЛДАН СИНАН БОШНАК-МЕХМЕД

7

Член

КРИСТИНА ЯКОВА ГАВРИЛОВА

 

С И К  203100108

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВЕСЕЛКА СЛАВОВА КАРАКОЛЕВА

2

Зам.-председател

ТАТЯНА СТЕФАНОВА ТАУШАНОВА

3

Секретар

НИКОЛИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

4

Член

РАЯ ЧАВДАРОВА ЧЕРНЕВА

5

Член

ИВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА

6

Член

ВАСИЛКА РУСЕВА УЗУНОВА

7

Член

ВЕСЕЛКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

8

Член

ГЮНЮЛ МЕТИНОВА ЕШРЕФОВА

9

Член

Галина Руменова Дюзова

 

С И К  203100109

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИВАНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА

2

Зам.-председател

ТАНСЕЛ АЙТАЧ АХМЕД

3

Секретар

Силвия Томова Василева

4

Член

ПРЕСЛАВ МИРОСЛАВОВ МОМЧЕВ

5

Член

НЕЛИ СТАМАТОВА ЯНКОВА

6

Член

ГАЛИНА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА

7

Член

РУМЯНА МИЛАНОВА ГЕНОВА

 

С И К  203100110

Длъжност

Трите имена

1

Председател

РАЛИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

2

Зам.-председател

ЗЛАТКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

3

Секретар

СЛАВЯНА ДОНЧЕВА ВАСИЛЕВА

4

Член

СЕРГЕЙ ВЕНЕЛИНОВ РАЙЧЕВ

5

Член

МУРТАЗА ХЮСЕИНОВ МУРТАЗОВ

6

Член

ИВАНКА БОЖАНОВА ИЛИЕВА

7

Член

ГАЛЯ БОЖАНОВА ДИМИТРОВА

8

Член

ДАНИЕЛА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

9

Член

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОСТОВА

 

С И К  203100111

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЮЛИТА ПЛАМЕНОВА КИРОВА

2

Зам.-председател

ХРИСТИНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

3

Секретар

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

4

Член

ЛИЛИЯ ВИОЛИНОВА МАРИНОВА

5

Член

ВИКТОР СЕРГЕЕВ РАЙЧЕВ

6

Член

СТЕФКА ИВАНОВА ГАГОВА

7

Член

ДИМИТРИЧКА ВЕЛИКОВА ИГНАТОВА

8

Член

СЕБАХАТ МЮСТЕДЖЕБОВА ХАСАНОВА

9

Член

ПАВЛИНКА ГОЧЕВА ТОДОРОВА

 

С И К  203100112

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА

2

Зам.-председател

СТОЙКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

3

Секретар

МАРИАНА ПЕТРОВА МИЛКОВА

4

Член

ЙОРДАН СТОЯНОВ АНДРЕЕВ

5

Член

КРАСИМИР ТРИФОНОВ ЯНКОВ

6

Член

ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

7

Член

ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

8

Член

ПАВЕЛ АЛЕКСИЕВ ПАВЛОВ

9

Член

ХИНА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА

 

С И К  203100113

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВИЧКА ЙОРДАНОВА ВЪЛКОВА

2

Зам.-председател

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ДЕЧЕВ

3

Секретар

ДЕНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

4

Член

ГЕОРГИ ЕНЧЕВ ХРИСТОВ

5

Член

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА КУРДУМАНОВА

6

Член

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

7

Член

ВИОЛЕТА ЙОВЧЕВА РУСЕВА

8

Член

НЕЛИ КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА

9

Член

БОЯН НЕДКОВ ФИЛИПОВ

 

С И К  203100114

Длъжност

Трите имена

1

Председател

АНЕТА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

2

Зам.-председател

МИГЛЕНА ДИМИТРОВА КЕРАНОВА-ФЕРДИНАНДОВА

3

Секретар

Мариянка Миткова Костадинова

4

Член

ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

5

Член

МАРИЯНА ПЕТКОВА ФЛОРОВА

6

Член

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ ТИНЕВ

7

Член

ГАЛЕНА ВЪЛЧАНОВА ИВАНОВА

8

Член

ДИМИТЪР ХАРАЛАНОВ МИТЕВ

9

Член

ЗАРКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

С И К  203100115

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИРИНА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА

2

Зам.-председател

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

3

Секретар

МИЛЕНА КОСТАДИНОВА ДЖАМБАЗОВА

4

Член

ДОБРИНКА ЕВГЕНИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

5

Член

ЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ЯНУЛОВА

6

Член

КРАСИМИРА МАРИНОВА ЛЮБЕНОВА

7

Член

Иванка Петрова Стоянова

8

Член

НАИЛ МЕХМЕДОВ РАШИДОВ

9

Член

Еленка Господинов Митанова

 

С И К  203100116

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ КИРОВ

2

Зам.-председател

ЕЛКА БЕНОВА ИВАНОВА

3

Секретар

СТИЛИАН ЙОРГОВ ГЕОРГИЕВ

4

Член

ДАНИЕЛА ЦАНЕВА ХРИСТОВА

5

Член

ГЕОРГИ ЕНЧЕВ ХРИСТОВ

6

Член

СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА БАБАЯШЕВА

7

Член

ДРАГАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

8

Член

РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

9

Член

ВЕЛИСЛАВА ХРИСТОВА ГЕНОВА

 

С И К  203100117

Длъжност

Трите имена

1

Председател

МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

2

Зам.-председател

РАДОСТИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

3

Секретар

ЖИВКА ДИМОВА ДАНЕВА

4

Член

ЮРИЙ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ

5

Член

АЛЕКСАНДРА МИЛЕНОВА НЕДЕЛЧЕВА

6

Член

ИВЕЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

7

Член

ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

8

Член

РОСИЦА СТЕФАНОВА СЕВДАЛИНОВА

9

Член

СВЕТЛА ГАНЧЕВА ПЕТРОВА

 

С И К  203100118

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

2

Зам.-председател

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДОБРЕВА

3

Секретар

МЕТИН САДЪК АМДИ

4

Член

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

5

Член

НАДЕЖДА НИКОЛОВА БОЖЕВА

6

Член

ИВАНКА ТОДОРОВА КАРАГЕОРГИЕВА

7

Член

НИКОЛЕТА ЦВЕТОЗАРОВА МИРЧЕВА

8

Член

ВЕНЕЛИНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

9

Член

ИНА МИГЛЕНОВА МАНЕВА

 

С И К  203100119

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

2

Зам.-председател

ДИЯНА ДИМИТРОВА ЙОРТОВА

3

Секретар

ЕЛКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

4

Член

АЛПЕР РУЖДИН ШЕФКЕТ

5

Член

ПЕТРАНКА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА

6

Член

РОСИЦА ИВАНОВА МАНОЛОВА

7

Член

ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА ЙОРДАНОВА

8

Член

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА

9

Член

ЖИВКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

 

С И К  203100120

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИРЕНА САШЕВА ГЕОРГИЕВА

2

Зам.-председател

СТОЙКА АЛЕКСИЕВА ДОЙЧЕВА

3

Секретар

НАТАЛИ ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

4

Член

ТИХОМИР ДОБРЕВ ДОБРЕВ

5

Член

ГАЛИНА СИМЕОНОВА ДБРЕВА

6

Член

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

7

Член

СОНЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

8

Член

ШАБАН ЗИЙНЕТИН МЕХМЕД

9

Член

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

 

С И К  203100121

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

2

Зам.-председател

МАРЛЕНА ЛЮБЕНОВА ГОСПОДИНОВА

3

Секретар

ТОДОРКА КРУМОВА ДАМЯНОВА

4

Член

ДОБРИНКА ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

5

Член

ТОДОР ДИМИТРОВ МАРЧЕВ

6

Член

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ЦАНЕВА

7

Член

ЯНКА ГИОРГИЕВА ДИМОВА

8

Член

МИЛЕНА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

9

Член

ГРЕТА ИВАНОВА АСТРОВА

 

С И К  203100122

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НЕЛИ  ГЕНЧЕВА ЛАЗАРОВА

2

Зам.-председател

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

3

Секретар

НЕДЯЛКА ИВАНОВА НАРЛЕВА

4

Член

АНИТА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

5

Член

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МИХНЕВА

6

Член

КАЛИНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

7

Член

ДОЧКА ДИМОВА ПЕТРОВА

8

Член

РОСИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

9

Член

ВЛАДИМИР КОЛЕВ ДЕНЕВ

 

С И К  203100123

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

2

Зам.-председател

АСИЕ МУСТАФОВА СЮЛЕЙМАНОВА

3

Секретар

ТОДОРА ТОДОРОВА ВЕЛИНОВА

4

Член

КРАСИМИРА БЕЛЕВА НЯГОЛОВА

5

Член

ГРЕТА СВЕТЛИНОВА НИКОЛОВА

6

Член

СТИЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА

7

Член

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

8

Член

СТАНКА ЛАЗАРОВА АНГЕЛОВА

9

Член

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВ

 

С И К  203100124

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НУРТЕН ЮСЕИНОВА ТАХИРОВА

2

Зам.-председател

КОНСТАНТИНА ТОДОРОВА ОВЧАРОВА-ДРАГНЕВА

3

Секретар

ИВАНКА ДЕНЕВА ИВАНОВА

4

Член

ДИМИТЪР ИВАНОВ НЯГОЛОВ

5

Член

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

6

Член

КРАСИМИР НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ

7

Член

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

8

Член

ЦЕНКА СТОЯНОВА МИЧЕВА

9

Член

Радослав Красимиров Костов

 

С И К  203100125

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

2

Зам.-председател

ДАРИНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

3

Секретар

ШЕНУР ХЮСЕИН САЛИМ

4

Член

БЯЛА СТЕФАНОВА ТИХЧЕВА

5

Член

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МОРАРОВ

6

Член

АТАНАС СТОЙКОВ АТАНАСОВ

7

Член

Светлана Илиева Стоянова

8

Член

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМОВ

9

Член

ИННА ВИЛИЯНОВА СТОЯНОВА

 

 

С И К  203100126

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НИКОЛА ДИМИТРОВ ГИНОВ

2

Зам.-председател

НАДЯ ГОЧЕВА КРЪСТЕВА

3

Секретар

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДАНЕВ

4

Член

ГАЛИНА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

5

Член

ЦВЕТОМИРА АТАНАСОВА ИВАНОВА

6

Член

МАРИЯНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

7

Член

СВЕТЛИН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

8

Член

БЕЙНУР ИСМАИЛ АЛИ

9

Член

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

С И К  203100127

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СВЕТЛАНА НЕНЧЕВА СТОЯНОВА

2

Зам.-председател

ГАЛИНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

3

Секретар

ЮЗКАН ИСМАИЛ ОСМАН

4

Член

ЛЮБИМА КРАДИМИРОВА ХРИСТОВА

5

Член

МАРГАРИТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

6

Член

СЛАВЯНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

7

Член

ДИМИТРИЧКА МАРИНОВА БЕНОВА

8

Член

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

9

Член

ОГНЯНА ТРИФОНОВА ДРАГНЕВА

 

 

С И К  203100128

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЦАНКА СЛАВОВА СЛАВОВА - АВРАМОВА

2

Зам.-председател

СТОЯНКА ДРАГАНОВА ДРАГАНОВА

3

Секретар

СТОЯНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

4

Член

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА

5

Член

ВЕНЕТА ВЕЛИКОВА ЧЕРНЕВА

6

Член

СТЕФКА МИРЧЕВА ПАВЛОВА

7

Член

ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

8

Член

НУРАЙ НЕЖДЕТ ИСМАИЛОВА

9

Член

ДАНАИЛ ВЕЛИКОВ НЕДКОВ

 

С И К  203100129

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СТОЯНКА КРЪСТЕВА ГРИГОРОВА

2

Зам.-председател

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ

3

Секретар

ЮКСЕЛ ХАЛИЛ ХАЛИЛ

4

Член

ДАЧО БОЖКОВ ЕНЕВ

5

Член

МАРИЯ ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

6

Член

ИВАНКА ДРАГАНОВА КЕЛПЕКОВА

7

Член

ДАРИНА ЛЮБЕНОВА ЕНЕВА

8

Член

СТЕФАНКА ТОДОРОВА ПАРУШЕВА

9

Член

РУМЕН ВАСИЛЕВ КИРЧЕВ

 

 

С И К  203100130

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЦВЯТКОВА

2

Зам.-председател

АЛИС БИРОЛ ЕРОЛ

3

Секретар

ЕКАТЕРИНА ДРАГАНОВА ТОДОРОВА

4

Член

ПОЛИНА ИВЕЛИНОВА ПЕТРОВА

5

Член

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ НЯГОЛОВ

6

Член

ПЕНКА НЕНОВА АТАНАСОВА

7

Член

НИКОЛА НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

8

Член

СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ЕНЧЕВА

9

Член

ВИКТОР РУМЕНОВ ВАСИЛЕВ

 

С И К  203100131

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВЕНЕТА МАРИНОВА БАКЪРДЖИЕВА

2

Зам.-председател

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДОЧЕВА

3

Секретар

ГАЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

4

Член

ГАНКА МАРИНОВА СТЕФАНОВА

5

Член

ВЕНЕТА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

6

Член

ДИМИТРИЧКА ДИМОВА МАРИНОВА

7

Член

ТЕОДОРА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

8

Член

ТОДОРКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

9

Член

НЕХИРЯ МЮСРЕФ ХАМДИ

 

 

С И К  203100132

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

2

Зам.-председател

РОСИЦА ИВАНОВА РАДОСЛАВОВА

3

Секретар

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ДРУМЕВА

4

Член

ПЕТРАНКА ИВАНОВА ЧЕРВЕНКОВА

5

Член

МИЛКА ПЕТРОВА РАЙНОВА

6

Член

СТЕФКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

7

Член

ГАБРИЕЛА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА

8

Член

ФИЛИП ОГНЯНОВ РОМАНОВ

9

Член

НИКОЛИНКА КИРОВА НИКОЛОВА-ЖЕКОВА

 

С И К  203100133

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЦОНЕВ

2

Зам.-председател

АНЕТА ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА

3

Секретар

ВЕНЕТКА ИВАНОВА ВЛАДЕВА

4

Член

АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ РАДОСЛАВОВ

5

Член

ДИМИТЪР МАРТИНОВ МАРИНОВ

6

Член

ГАЛЯ АТАНАСОВА МОНГОЗОВА

7

Член

ИВАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА

8

Член

ГЮЛБИЕ ДЖЕВАТ ШАБАН

9

Член

ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

 

С И К  203100134

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИВЕЛИН КРЪСТЕВ ГРОЗДЕВ

2

Зам.-председател

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА

3

Секретар

СЕЙХАН ЗЮЛКЮФ МУРАД

4

Член

СИМЕОН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

5

Член

ТЕОДОРА НИКОЛОВА БОЯНОВА

6

Член

ЖИВКА ВАСИЛЕВА ИЛИШЕВА

7

Член

СВЕТЛАНА КАМЕНОВА ДИМИТРОВА

 

С И К  203100135

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЛИДИЯ КАЛИНОВА КОСТАДИНОВА

2

Зам.-председател

ДЖЕЛАЛ ХАЛИМ ШУКРЮ

3

Секретар

НАТАЛИЯ АДРИЯНОВА ЧОЛАКОВА-АТАНАСОВА

4

Член

СИМОНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

5

Член

СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

6

Член

РАДОСЛАВ ЩЕРЕВ СЛАВОВ

7

Член

СЛАВЯНКА ДЕНЕВА КРАЛЕВА

8

Член

ГЕНАДИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

9

Член

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА МОЛИШЕВА

 

 

 

 

 

С И К  203100136

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЮСЕИН АЙРЕДИН АБЕДИН

2

Зам.-председател

РУСАНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

3

Секретар

ДИМИТРИЧКА РАДОСЛАВОВА ГРОЗДЕВА

4

Член

ПРЕСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

5

Член

ИВАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

6

Член

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

7

Член

АНКА СТОЯНОВА ЕНЧЕВА

8

Член

ДИМИТРИЧКА РУСЕВА ПЕТРОВА

9

Член

ДИЯНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

С И К  203100137

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КОСТАДИН ХАРАЛАМБЕВ ХАРАЛАМБЕВ

2

Зам.-председател

НУРАЙ ВАИДОВ НАЗИФОВ

3

Секретар

ЦВЕТЕЛИНА МАКСИМОВА ЦОНЕВА

4

Член

ВЕНЕЛИН КУНЕВ ВЕЛИКОВ

5

Член

МАРИНА КРАСИМИРОВА РАДЕВА

6

Член

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

7

Член

ДОНЧО СТАМАТОВ ЯНКОВ

8

Член

МИЛЕНА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

9

Член

НИКОЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

 

С И К  203100138

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ТАТЯНА ПЕТКОВА УЗУНОВА

2

Зам.-председател

ТЮРКЯН ЮЛМИ АХМЕД

3

Секретар

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ЧАМУРДЖИЕВА

4

Член

КОНСТАНТИНА ГЕОРГИЕВА ДРАГНЕВА

5

Член

МИРЕЛА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

6

Член

ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА СТОЙЧЕВА

7

Член

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

8

Член

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

9

Член

ИВАЙЛО ИЛИЕВ ИЛИЕВ

 

С И К  203100139

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КРАСИМИР КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ

2

Зам.-председател

ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

3

Секретар

АСАН ЮСНЮ ЯШАР

4

Член

ИВАН ПЕТРОВ ДОСЕВ

5

Член

РУСЛАН РАДОСЛАВОВ РАДЕВ

6

Член

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

7

Член

НУРДЖИХАН БЕДРИ АЛИШ

8

Член

АТАНАСКА ДИМИТРОВА КРАЛЕВА

9

Член

СТЕФАН ВЕЛИКОВ НЕДКОВ

 

 

С И К  203100140

Длъжност

Трите имена

1

Председател

АЛПЕР АЗИСОВ АХМЕДОВ

2

Зам.-председател

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА

3

Секретар

ЯНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

4

Член

РУМЯНА ИВАНОВА ДРАГНЕВА

5

Член

ИВАН КОЛЕВ ГЕЦОВ

6

Член

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЕНЕВ

7

Член

СТАНКА БАЛУШЕВА АЛЕКСАНДРОВА

8

Член

ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ БОЯДЖИЕВ

9

Член

ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ТАШКОВА

 

С И К  203100141

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА МИЛКОВА

2

Зам.-председател

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА

3

Секретар

МИРЕНА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА

4

Член

РОСЕН ПЕТРОВ ИЛИЕВ

5

Член

МАРИЯНА ДОБРЕВА МИЛКОВА

6

Член

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА

7

Член

ГАБРИЕЛ НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ

8

Член

ЕДИС ИЛХАН РАШИДОВ

9

Член

РАДОСТИНА ВЪЛКОВА ДИМОВА-СТАНКОВА

 

 

С И К  203100142

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА РАШКОВА

2

Зам.-председател

ПАВЛИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

3

Секретар

ИСКРА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА

4

Член

СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ КОСТОВ

5

Член

ИРИНА КЪНЧЕВА ИВАНОВА

6

Член

РАЗИЯ ЕТЕМОВА ИЛЯЗОВА

7

Член

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЛЕКОВА

 

С И К  203100143

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ДИАНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

2

Зам.-председател

СТОЯНКА РАДЕВА КРАЛЕВА

3

Секретар

ГРЕТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

4

Член

МИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

5

Член

КРИСТИАН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

6

Член

НИКОЛИНКА ПЕЙЧЕВА САВОВА

7

Член

ТАТЯНА СЛАВОВА ХРИСТОВА

8

Член

СВИЛЕН ДИМИТРОВ ВОЙКОВ

9

Член

РУМЕН ЕНЧЕВ БОШНАКОВ

 

 

 

 

 

С И К  203100144

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ДОЙКО ПЕТРОВ ДОЙКОВ

2

Зам.-председател

МЕЛЕК РЕФИК ХАДЖИВАТ

3

Секретар

НАДЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА

4

Член

ТАНЯ ПЕТРОВА МИТЕВА

5

Член

СТОЯНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

6

Член

СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

7

Член

ЯНКА ДОЧЕВА ГЕНОВА

8

Член

РОСТИСЛАВ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ

9

Член

КАТЯ ГЕРЧЕВА ПЕТРОВА

 

С И К  203100145

Длъжност

Трите имена

1

Председател

АДРИАНА АТАНАСОВА ДОБРЕВА

2

Зам.-председател

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА

3

Секретар

ДОНКА МАРИНОВА ИВАНОВА

4

Член

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ СПАСОВ

5

Член

СТАНКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

6

Член

ЙОРДАН ХРИСТОВ ЕНГЬОЗОВ

7

Член

БОНЧО АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

8

Член

ЗЮМБЮЛ АЛИ АХМЕД

9

Член

МИЛЕНА КИРЯКОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

 

С И К  203100146

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СТАНКО НАКОВ ИВАНОВ

2

Зам.-председател

ТОДОРКА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА

3

Секретар

ЕЛЕНА ДОНЧЕВА ВАСИЛЕВА

4

Член

МАРИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

5

Член

ИВАЛЕНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

6

Член

МАРИН ЛЮБЕНОВ МАРИНОВ

7

Член

ЕЛИЗАБЕТА СИМЕОНОВА ШАРБАНОВА

8

Член

УРАЛ ЕМИН ЧАКЪР

9

Член

АНЕЛИЯ ВЕЛИКОВА ИВАНОВА

 

С И К  203100147

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КРАСИМИРА АТАНАСОВА ПАНАЙОТОВА

2

Зам.-председател

ВАНУШКА СЪБЕВА ЖЕЛЕВА

3

Секретар

КРАСИМИРА ПЕТРОВА МИЛКОВА

4

Член

РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ КОСТОВ

5

Член

НИНА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЯЛКОВА

6

Член

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ЕНГЬОЗОВА

7

Член

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ КЕШИШЕВ

8

Член

ЗЕЙНИШ ИБРЯМ МЕХМЕД

9

Член

РАДОСЛАВА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА

 

 

С И К  203100148

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ЦАРЯНСКИ

2

Зам.-председател

РЕНЕТА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

3

Секретар

ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ

4

Член

ГИНКА ВЕЛИКОВА КОСТАДИНОВА

5

Член

ОЛГА ХРИСТОВА КУЛЕВА

6

Член

ЮЛИЯНА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА

7

Член

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ОРЛОЕВА

 

С И К  203100149

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЗАФЕР НЕЖДЕТ ИСМАИЛ

2

Зам.-председател

СТЕЛИЯНА ДАНИЕЛОВА ЙОРДАНОВА

3

Секретар

ДИМИТРИЧКА РАДИЧКОВА ЧЕРВЕНКОВА

4

Член

ГЕОРГИ МИТЕВ СЛАВОВ

5

Член

КЕРА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

6

Член

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДОЧЕВ

7

Член

РОСЕН ТОДОРОВ НЕДКОВ

8

Член

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

9

Член

ВЕНЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЕВ

 

 

 

 

 

С И К  203100150

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ПЕТРАНКА ЧЕРНЕВА ТОДОРОВА

2

Зам.-председател

МИХАИЛ МИТЕВ МИХНЕВ

3

Секретар

ЖИВКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

4

Член

МАРИЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВА

5

Член

МИЛЕНА СЪБЕВА СЪБЕВА

6

Член

ГАЛИН ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ

7

Член

 НАДКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

8

Член

БЕРКЕ ЮЗЕЛ СЮЛЕЙМАН

9

Член

КРИСТИАНА ЮЛИАНОВА ЙОРДАНОВА

 

С И К  203100151

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИВАНКА ПАНЧЕВА БОРИСОВА-ЙОВЧЕВА

2

Зам.-председател

ТЕМЕНУГА ПЕЙЧЕВА ТОНЧЕВА

3

Секретар

СЕВЕР ГЮЛЮМСЕРОВ САЛИЕВ

4

Член

КОЛЬО СТОЯНОВ СИМЕОНОВ

5

Член

ГАЛИН ДИМИТРОВ БОБЕВ

6

Член

ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ВЪНДЕВА

7

Член

ЗАРКО ПАВЛОВ ЗАНЕВ

8

Член

ФАТМЕ АБДУРАХМЕН МЕХМЕД

9

Член

ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ИВАНОВ

 

 

С И К  203100152

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СТАЙКО БОГДАНОВ ДИМИТРОВ

2

Зам.-председател

РОЗА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА

3

Секретар

НЕВИН НЕДЖМЕДИНОВА АХМЕДОВА

4

Член

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

5

Член

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ СТАТЕВ

6

Член

КРЕМЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

7

Член

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИВАНОВ

 

С И К  203100153

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СОФКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

2

Зам.-председател

АНА ЦВЕТАНОВА СТОЙЧЕВА

3

Секретар

ВАЛЯ ИВАНОВА ДИМОВА

4

Член

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ КАРАКОЛЕВ

5

Член

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ МОМЧЕВ

6

Член

МАРИНКА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

7

Член

ИВАНКА МИТКОВА ЖЕКОВА

8

Член

КРАСИМИРА ГРОЗДЕВА ЗАНЕВА

9

Член

ГАЛЕНА ИВАЙЛОВА СТАНЧЕВА

 

 

 

 

 

С И К  203100154

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

2

Зам.-председател

ГЮЛЮСТУН МУСТАФА АБЕДИН

3

Секретар

НЕДКА ТОДОРОВА ХОТИНОВА

4

Член

ДИМИТРИЧКА ИЛИЕВА МОМЧЕВА

5

Член

ИВАН ДАНАИЛОВ ПЕНЕВ

6

Член

ДЕНИЦА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

7

Член

СВЕТЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

8

Член

СЛАВЯНА СЛАВОВА ЙОРДАНОВА

9

Член

КЕРАНКА РАДЕВА ТОДОРОВА

 

С И К  203100155

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГАЛЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

2

Зам.-председател

ЛИЛЯНА ВЪРБАНОВА БОРАНОВА

3

Секретар

ЙОРДАНКА МАРИНОВА ЛАКОВА

4

Член

СЪБКА ТОДОРОВА БОЕВА

5

Член

АЛЕКСАНДРА ДАМЯНОВА НЕНОВА

6

Член

РАДКА СТЕФАНОВА МАКСИМОВА

7

Член

ЕЛЕНА ЙОСИФОВА НАЙДЕНОВА

8

Член

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

9

Член

ВЕЛИНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

 

 

С И К  203100156

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ГИЦОВА

2

Зам.-председател

ВАНУШКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

3

Секретар

ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ГОСПОДИНОВА

4

Член

ПЕТРАНКА КУНЕВА НЕДЕВА

5

Член

РУМЯНА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА

6

Член

ЕМРАН СИНАНОВ ШАКИРОВ

7

Член

ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ МАРИНОВ

 

С И К  203100157

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

2

Зам.-председател

СТОЯНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

3

Секретар

ДАРИНА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА

4

Член

ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ

5

Член

ДОБРА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

6

Член

СВИЛЕН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

7

Член

ЮЛИЯ НЕШЕВА МИХАЙЛОВА

 

 

 

 

 

 

 

С И К  203100158

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СЛАВЯНА СТЕФАНОВА ЗЛАТАРОВА

2

Зам.-председател

ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВ СЛАВЧЕВ

3

Секретар

ИРИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

4

Член

ЙОРДАНКА  ДИМОВА МАРИНОВА

5

Член

ВЕСКА ПАРАСКЕВОВА НЕЙКОВА

6

Член

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ

7

Член

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

С И К  203100159

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НЕЛИ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

2

Зам.-председател

ЕБАЗЕЛ КЯЗИМ АХМЕД

3

Секретар

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЛАКОВ

4

Член

ГЮРСЕЛ ЮСЕИНОВ АКИФОВ

5

Член

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ НУЦОЛОВ

6

Член

ГАЛИНА СТАНЧЕВА ГЕЦОВА

7

Член

ДИМИТРИНА АТАНАСОВА ГЕНЧЕВА

8

Член

ПЪРВОЛЕТА ВЪЛЧАНОВА ВЪЛЧАНОВА

9

Член

ЛИЛИЯНА ДОБРЕВА КИРИЛОВА

 

 

 

 

 

С И К  203100160

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЕМАНУЕЛА ЕМИЛОВА ДУНИЦОВА

2

Зам.-председател

ДАРИНА МАРИНОВА ЧЕНЕВА

3

Секретар

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА КАРПОВА

4

Член

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

5

Член

МАРИЙКА АЛЕКСИЕВА СТЕФАНОВА

6

Член

СВЕТЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

7

Член

МЕЛИХА ДУРАН САДЪК

8

Член

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

9

Член

ПЛАМЕНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

 

С И К  203100161

Длъжност

Трите имена

1

Председател

БОРЯНА ДРУМЕВА БОБЧЕВА

2

Зам.-председател

НИКОЛ ЛЕВАН МАЕР

3

Секретар

МОНИКА МАРИЯНОВА СТОЙЧЕВА

4

Член

ИВАН ИВАЙЛОВ ИЛИЕВ

5

Член

ИВАНКА МИНЧЕВА ПОЖАРОВА

6

Член

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

7

Член

ИВЕЛИН ЕНЧЕВ СОТИРОВ

8

Член

ИВЕЛИН НЕДЕВ МИТЕВ

9

Член

ЗЮМБЮЛ ГЮРСЕЛ ИСМАИЛОВА

 

 

 

С И К  203100162

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СНЕЖА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

2

Зам.-председател

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА МИХНЕВА

3

Секретар

ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ДАВИДОВА

4

Член

СТАНИСЛАВ ИВЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

5

Член

РУЖАНКА ПЕТРОВА ЗЛАТЕВА

6

Член

НЕЗАБРАВКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА

7

Член

ГАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

8

Член

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

9

Член

ВАДЕТ ФАИК АЛИ

 

С И К  203100163

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

2

Зам.-председател

ВЕНЦИСЛАВ СТАНИСЛАВОВ КАМЕНОВ

3

Секретар

НЕВЯНА САШЕВА ЙОРДАНОВА

4

Член

КРИСТИЯН ЕМИЛОВ ДУНИЦОВ

5

Член

АТАНАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ

6

Член

ДИМИТРИНКА НЕДЯЛКОВА СПИРИДОНОВА

7

Член

СИЛВИЯ СИМЕОНОВА СОТИРОВА

8

Член

НИКОЛИНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА

9

Член

ЗДРАВКА ТОДОРОВА ЛЕКОВА

 

 

С И К  203100164

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЙОРДАНКА СЛАВОВА МАНОВА

2

Зам.-председател

ЛИДИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

3

Секретар

МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ

4

Член

МИЛЕН ДРАГАНОВ СТАНКОВ

5

Член

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МАРИНОВ

6

Член

ВЕСЕЛИН ПАНЕВ ВАСИЛЕВ

7

Член

НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ЧЕРНЕВА

8

Член

СЕВГИН НЕХАТ ОСМАН

9

Член

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА

 

С И К  203100165

Длъжност

Трите имена

1

Председател

РОСИЦА ИЛИЕВА ОРМАНДЖИЕВА

2

Зам.-председател

САША ИВАНОВА ХРИСТОВА

3

Секретар

МАРТИН ГЕОРГИЕВ МИЛАШКОВ

4

Член

АНТАНИ ИВАЙЛОВ ГЕНЧЕВ

5

Член

РАДОСТИН АНЧЕВ ДАНАИЛОВ

6

Член

ПЕНКА НИКОЛОВА МИХОВА

7

Член

ИВАЙЛО ИВАНОВ ИЛИЕВ

8

Член

ХАСАН МЕХМЕД АХМЕД

9

Член

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

 

 

С И К  203100166

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КОЛЮ СТОЯНОВ ВЕЛИКОВ

2

Зам.-председател

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ КАРАКОЛЕВ

3

Секретар

ДЕСИСЛАВА ИВЕЛИНОВА ТОДОРОВА

4

Член

ИГЛИКА СТЕФАНОВА ДРАГАНОВА

5

Член

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

6

Член

НЕЛКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

7

Член

МЕХМЕД ШЕНОЛ МЕХМЕД

 

С И К  203100167

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ДРАГАН СТАНКОВ ДРАГАНОВ

2

Зам.-председател

ГАЛИНА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА

3

Секретар

ПЕТЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

4

Член

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

5

Член

МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА

6

Член

ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

7

Член

ХРИСТИНА КУРТЕВА ХРИСТОВА

 

С И К  203100168

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВЕНИСЛАВА СТОЯНОВА ГЕЦОВА

2

Зам.-председател

НЕДЕЛЧО МАРИНОВ МАРИНОВ

3

Секретар

АТАНАСКА ВЕЛЕВА ПЕНЕВА

4

Член

ВИКТОРИЯ РАДОСЛАВОВА КОЛЕВА

5

Член

ВАСИЛКА МАЛЧЕВА ЖЕКОВА

6

Член

ДИМИТРА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

7

Член

АДИНАН АЛИЕВ АЛИШЕВ

 

С И К  203100169

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЕЛЕНА НИКОЛОВА РАДЕВА

2

Зам.-председател

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

3

Секретар

СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА КРУМОВА

4

Член

ХРИСТИНА МАРИНОВА ИВАНОВА

5

Член

РУСАНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

6

Член

ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ РУСЕВ

7

Член

ВИОЛЕТА БОГДАНОВА ТОДОРОВА

 

С И К  203100170

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЕЛЕНКА ТОДОРОВА МАРИНОВА

2

Зам.-председател

КОСТАДИН МАРИНОВ МАРИНОВ

3

Секретар

РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ КОСТОВ

4

Член

ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА КИРЧЕВА

5

Член

ПЕТЪР СТОЯНОВ ДАСКАЛОВ

6

Член

ЙОВКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

7

Член

ТОДОР ДИМОВ ДИМОВ

 

 

С И К  203100171

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЛЕМАН ХАСАН ГАНИ

2

Зам.-председател

ГАЛИНА РАДОСЛАВОВА ДИМОВА

3

Секретар

АЙШЕГЮЛ АЛИ САЛИ

4

Член

МИМА ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА

5

Член

ЗВЕЗДЕЛИН ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ

6

Член

СВЕТЛАНА АСЕНОВА ИГНАТОВА

7

Член

ИСМИГЮЛ МЕХМЕДОВА ЧЕРКЕЗОВА

8

Член

СЕВЯН АЛЕФТЕР МУХАРЕМ

9

Член

КРЕМЕНА МИНКОВА ВЪЛЧЕВА

 

С И К  203100172

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СЕЙДЕГЮЛ ИБРЯМ ГЕРДЖИК

2

Зам.-председател

МУСТАФА ФИЛИПОВ МИХАЙЛОВ

3

Секретар

АЙНУР ФЕРХАТ ХАЛИЛ

4

Член

ДЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

5

Член

БЕЛГЮЗЕР МЕХМЕД САЛИ

6

Член

НИЛЯЙ СЕВГИН ФЕВЗИ

7

Член

ЯЛЧИН АХМЕД МЕХМЕД

8

Член

БЕХЧЕТ АКИФОВ ЧЕРКЕЗОВ

9

Член

МАРИЯНА МИТКОВА КОСТАДИНОВА

 

 

С И К  203100173

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЙОРДАН ХРИСТОВ ДОЧЕВ

2

Зам.-председател

МИЛЕН СЛАВЧЕВ САВОВ

3

Секретар

ДЕСИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

4

Член

ИВАНКА ЖЕЛЕВА ПЕНЕВА

5

Член

ЦАНКА ПЕНЕВА ТАНЕВА

6

Член

МАРИЯ МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА

7

Член

ГАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

 

С И К  203100174

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

2

Зам.-председател

СТЕФКА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА

3

Секретар

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

4

Член

АНДРЕЙ АНДОНОВ ДОБРЕВ

5

Член

ТИХОМИРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

6

Член

ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

7

Член

ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА

 

С И К  203100175

Длъжност

Трите имена

1

Председател

АЛИ МУСТАФОВ ХАМДИЕВ

2

Зам.-председател

ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИНЧЕВ

3

Секретар

МЕТИН ИСМАИЛОВ АЛИЕВ

4

Член

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

5

Член

МИЛКА ДИМОВА ДИНЕВА

6

Член

НЕДЯЛКА ЙОВЧЕВА ДИМОВА

7

Член

ДИАНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

 

С И К  203100176

Длъжност

Трите имена

1

Председател

МУХАМЕД БАЙРЯМ ЯМУРЛА

2

Зам.-председател

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

3

Секретар

ЖЕЧКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

4

Член

СНЕЖАНКА ПЕЙЧЕВА СТОЯНОВА

5

Член

БАЙРЯМ АХМЕД АХМЕД

6

Член

ГЮЛТЕН ЮСЕИН ХАЛИЛ

7

Член

НЕДЖАТИ АЛИОСМАН МЕХМЕД

8

Член

ЛЕВЕНТ ХАЙРИДИН ХАЛИЛ

9

Член

МАЯ РАЙЧЕВА СТОЯНОВА

 

С И К  203100177

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-КОМАНОВА

2

Зам.-председател

ЖИВКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

3

Секретар

ИРЕНА КОСТАДИНОВА ВЛАДИМИРОВА

4

Член

ИЛИЯНА НЕДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

5

Член

ИВЕЛИНА КОСТОВА СТОЕВА

6

Член

РАДКА ХАРАЛАМБИЕВА АПОСТОЛОВА

7

Член

ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА ДОЙЧЕВА

8

Член

МИТХАТ ЕРСИНОВ МУСТАФОВ

9

Член

МАРИЯ ЖИВКОВА СТОЯНОВА

 

С И К  203100178

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

2

Зам.-председател

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

3

Секретар

ПАВЛИНКА МАРИНОВА ВЕЛИКОВА

4

Член

НИКОЛА ПЕТРОВ СТОЯНОВ

5

Член

ДОБРИНА СТОЕВА МОМЧЕВА

6

Член

ДЕНИЗА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

7

Член

СТОЯН СТАНЧЕВ НЕДЕВ

8

Член

ХАСАН ХЮСЕИН МЕХМЕД

9

Член

ЖИВКО ГОСПОДИНОВ ИЛИЕВ

 

С И К  203100179

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ

2

Зам.-председател

ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА ВЕЛИКОВА

3

Секретар

ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ЕНЧЕВ

4

Член

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

5

Член

ЙОРДАНКА ЦОНЕВА ПЕТРОВА

6

Член

КУНА ЧАНЕВА ИВАНОВА

7

Член

САЛИ АХМЕД АРИФОВ

 

С И К  203100180

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КРАСИМИРА ПЕТРОВА ХВЪРЧИЛОВА

2

Зам.-председател

ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

3

Секретар

СТОЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

4

Член

ИВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА

5

Член

МИТАНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА

6

Член

МИЛЕНА СТАНКОВА НОНЧЕВА

7

Член

КАЛИНКА ВЪРБАНОВА ИСКРЕВА

8

Член

ЛЮБЕН ТОДОРОВ ПЕТРОВ

9

Член

ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ АЛЕКСИЕВ

 

С И К  203100181

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГАЛИНА МИНКОВА РАЙКОВА

2

Зам.-председател

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

3

Секретар

ХРИСТО НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ

4

Член

СТЕФАН ДИМИТРОВ КОМАНОВ

5

Член

ГИНКА ГЕОРГИЕВА КОМАНОВА

6

Член

ДЕТЕЛИНА КОЛЕВА БЕЛЕВА

7

Член

ТОДОР ИВАНОВ ПАВЛОВ

8

Член

БОЖАН ДИМИТРОВ БОЖКОВ

9

Член

АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ СТУДЕНКОВ

 

 

С И К  203100182

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

2

Зам.-председател

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

3

Секретар

ДИМИТРИЧКА АТАНАСОВА КОЛЕВА

4

Член

ГАЛИН СТЕЛИЯНОВ СТОЕВ

5

Член

СТОЯНКА МИХАЙЛОВА СТОЙЧЕВА

6

Член

СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

7

Член

СИЙКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

8

Член

ЙОРДАН СЪБЕВ СЪБЕВ

9

Член

МАРИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

 

С И К  203100183

Длъжност

Трите имена

1

Председател

АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ КОСТОВ

2

Зам.-председател

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ

3

Секретар

ВАНУШКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

4

Член

ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

5

Член

ПЕТРАНА НИКОЛОВА МИТЕВА

6

Член

МЕРТОЛ ДЖЕЛЯЛ ШУКРИ

7

Член

АНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

 

 

 

 

С И К  203100184

Длъжност

Трите имена

1

Председател

АДРИЯНА ДРУМЕВА БОБЧЕВА-СТОЯНОВА

2

Зам.-председател

ДИАНА ХРИСТОВА МАРИНОВА

3

Секретар

ДИМАНА РАДЕВА НЕДЕЛЧЕВА

4

Член

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

5

Член

КАЛЧО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

6

Член

ИВАНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА

7

Член

РУМЯНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА

 

С И К  203100185

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НЕВЯНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

2

Зам.-председател

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА

3

Секретар

АНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА

4

Член

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

5

Член

ИВАЙЛО ПЕТРОВ МИТЕВ

6

Член

СЕВДАЛИНА ТОДОРОВА ПЕНЕВА

7

Член

ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ

 

С И К  203100186

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА

2

Зам.-председател

БУРЧИН ГЮЛТЕКИН НЕЖДЕТ

3

Секретар

НЕЛИ НИКОВА НЕДЕВА

4

Член

ИВАН МИНЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

5

Член

АНЕЛИЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА

6

Член

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

7

Член

ИВАН МИНЧЕВ ИЛИЕВ

8

Член

ПАВЛИНА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА

9

Член

ПЛАМЕНА МАРКОВА МАРИНОВА

 

С И К  203100187

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦАНКОВА

2

Зам.-председател

ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ

3

Секретар

КРАСИМИРА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА

4

Член

СЮЛЕЙМАН БЕХЧЕТ АЛИ

5

Член

ЕЛКА КРЪСТЕВА ВЕЛИКОВА

6

Член

ГЮЛДЕНИЗ НИЯЗИЕВА ЮСЕИН

7

Член

ДИМИТЪР СЛАВОВ СЛАВОВ

8

Член

СВЕТЛИН СТОЯНОВ КАЛУШЕВ

9

Член

МЮНЮЙРЯ МЕХМЕД АХМЕД-САИТ

 

С И К  203100188

Длъжност

Трите имена

1

Председател

МАРИН ИВАНОВ ПАСКОВ

2

Зам.-председател

МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИНЧЕВ

3

Секретар

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

4

Член

СТОЯН ТОДОРОВ ЕНЕВ

5

Член

АТАНАС ПЕНЧЕВ ТОНЕВ

6

Член

ТАНЯ СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА

7

Член

ВИОЛЕТА ЦВЯТКОВА БЕЛЧЕВА

 

С И К  203100189

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА

2

Зам.-председател

МАРИЙКА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

3

Секретар

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ПЕТКОВ

4

Член

БОРИС ПЕТРОВ НЕДЕВ

5

Член

ПЕТЪР СТОЯНОВ ЗЛАТЕВ

6

Член

РЕФИК ТЕФИК ХАДЖИВАТ

7

Член

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

С И К  203100190

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ

2

Зам.-председател

СЛАВЯНКА ПЕТКОВА СТАНЧЕВА

3

Секретар

ДЕНИЦА ПЕТРОВА КЪНЕВА

4

Член

КЕРАНКА ДОЧЕВА СТЕФАНОВА

5

Член

НАДЕЖДА ИЛИЯНОВА НИКОЛОВА

6

Член

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЛЕКОВА

7

Член

ВЕЛИКО НЕДКОВ ДИМИТРОВ

 

 

 

С И К  203100191

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЕЛЕОНОРА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

2

Зам.-председател

НЕВЯНА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА

3

Секретар

ТОШО ПЕТРОВ АТАНАСОВ

4

Член

ТЕОДОРА ДЕЯНОВА ДОБРЕВА

5

Член

ИВЕЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

6

Член

СТОЯНА МАРИНОВА ИЛИЕВА

7

Член

АЙЛИН БИРОЛ ЕРОЛ

 

С И К  203100192

Длъжност

Трите имена

1

Председател

РУМЯНА КОСТАДИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

2

Зам.-председател

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

3

Секретар

ВАНУШКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

4

Член

ДЕЯНА БОГДАНОВА ЕМАНОИЛОВА

5

Член

ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ДЯНКОВА

6

Член

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВА

7

Член

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

ЧЛЕН

СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ДИМОВА

ИТН

ЧЛЕН

КРИСТИЯНА ЮЛИЯНОВА ЙОРДАНОВА

ИТН

ЧЛЕН

АНТОН ТОДОРОВ ХРИСТОВ

ИТН

ЧЛЕН

ЙОАНА МАРИНОВА МАРИНОВА

ИТН

ЧЛЕН

ХРИСТИЯН СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ

ИТН

ЧЛЕН

ИВАНЕЛА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ИТН

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОМАНОВ

ИТН

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОМАНОВ

ИТН

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА

ИТН

ЧЛЕН

МАРИЯ АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

ДБ-О

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

ДБ-О

ЧЛЕН

ЛЮБКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА

ДБ-О

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 42-ПВР/НС от Изборните книжа.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения