Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 51-ПВР/НС
Силистра, 18.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Дулово, област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Дулово с вх. № 45-ПВР/НС от 12 октомври 2021 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 06.10.2021 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Дулово.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации от 06.10.2021 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Дулово.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс и  чл.91 ал.11, във връзка с чл.89 ал.1 от, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

 1. НАЗНАЧАВА 42 /четиридесет две/ секционни избирателни комисии в община Дулово, както следва:

 

 

С И К  201000401

гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 17, ОУ "Христо Смирненски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Минка Илиева Грънчарова

2

Зам. председател

Светла Борисова Тодорова

3

Секретар

Гергина Желева Недева

4

Член

Деница Георгиева Чакърова

5

Член

Богдана Иванова Станева

6

Член

Радка Цветкова Русева

7

Член

Добринка Димитрова Никова

8

Член

Весиле Ведат Халил

9

Член

Десислава Сашкова Огнянова

 

С И К  201000402

гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 17, ОУ "Христо Смирненски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Станчо Станчев Христов

2

Зам. председател

Нели Иванова Добрева

3

Секретар

Анеса Иванова Ботева - Георгиева

4

Член

Ирина Златева Неделчева

5

Член

Елена Руменова Трендафилова-Рибитва

6

Член

Бейтула Сейфи Мехмед

7

Член

Марина Неделчева Тодорова

 

С И К  201000403

гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 17, ОУ "Христо Смирненски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Анелия Атанасова Христова

2

Зам. председател

Станка Йорданова Илиева

3

Секретар

Илхан Азис Думанджъ

4

Член

Теменужка Тодорова Великова

5

Член

Димитричка Василева Стефанова

6

Член

Валентина Димирова Кунева

7

Член

Левент Берихан Хасан

8

Член

Румен Неделчев Колев

9

Член

Румяна Димитрова Христова

   

 

 

С И К  201000404

гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 19, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Силвия Огнянова Ангелова

2

Зам. председател

Недко Лазаров Петров

3

Секретар

Таня Енчева Енчева

4

Член

Милена Генчева Колева

5

Член

Галина Димитрова Георгиева

6

Член

Саффет Шакирова Александрова

7

Член

Йорданка Василева Кралева

8

Член

Билхан Ахмед Алиш

9

Член

Радка Димитрова Камберлийска

 

С И К  201000405

гр. Дулово, ул. "Кирил и Методий" № 3, СОУ "Васил Левски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Росица Йорданова Тодорова -Славова

2

Зам. председател

Недка Стоянова Николова - Йорданова

3

Секретар

Мариела Милкова Дачева

4

Член

Костадинка Костова Христова

5

Член

Снежанка Тодорова Тодорова

6

Член

Димитричка Тодорова Крумова

7

Член

Халил Салим Мехмед

8

Член

Цветелина Христова Беронова

9

Член

Недялка Борисова Александрова

 

С И К  201000406

гр. Дулово, ул. "Кирил и Методий" № 3, СОУ "Васил Левски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ердинч Неджет Рушид

2

Зам. председател

Жулиета Костадинова Петрова

3

Секретар

Маргарита Атанасова Иванова

4

Член

Румяна Желева Калева

5

Член

Росица Велева Петрова

6

Член

Керанка Мирева Чакърова

7

Член

Даниела Николова Христова

8

Член

Тодорка Георгиева Стоянова

9

Член

Елена Станчева Христова

 

С И К  201000407

гр. Дулово, ул." Св.св.Кирил и Методий" №11,НСУ( бивше ученическо общежитие)


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Румяна Димитрова Стефанова

2

Зам. председател

Марийка Богданова Минкова

3

Секретар

Валентина Костадинова Великова

4

Член

Неделчо Кирчев Станчев

5

Член

Александра Светлинова Лечева–Ангелова

6

Член

Гинка Иванова Григорова

7

Член

Елис Лютфи Осман

8

Член

Десислава Миленова Маркова

9

Член

Веселин Асенов Маринов

 

С И К  201000408

гр. Дулово, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 3, СОУ "Васил Левски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Миглена Костова Иванова

2

Зам. председател

Милена Георгиева Василева

3

Секретар

Фатме Бейхан Рамадан

4

Член

Айхан Сами Муса

5

Член

Йорданка Николаева Николова–Тодорова

6

Член

Желка Петрова Неделчева

7

Член

Красимир Петров Крумов

8

Член

Недялка Крумова Николова

9

Член

Росалина Минкова Панева- Славова

 

С И К  201000409

с. Черник, ул. "Шести май" № 49, ЦДГ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гюлхан Мехмед Хамид

2

Зам. председател

Стефка Атанасова Кунева

3

Секретар

Нурсевен Митхат Борисова

4

Член

Севгюл Исмаил Юсеин

5

член

Серихан Сейхан Сюлейман

6

Член

Марина Иванова Маринова

7

Член

Султан Юксел Ангелова

8

Член

Анифе Юсуф Ахмед

9

Член

Фатме Нури Байрам

 

С И К  201000410

с. Черник, ул. "Еделвайс" № 2, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Бончо Костадинов Ангелов

2

Зам. председател

Жулден Себаидън Араплъ

3

Секретар

Хаят Сали Садък

4

Член

Ибрям Сюлейман Матъш

5

Член

Росица Стефанова Вълчева

6

Член

Айбен Алибрам Муса

7

Член

Мергюл Мехмед Рамис

8

Член

Хюсеин Али Мухарем

9

Член

Светозар Колев Райнов

 

С И К  201000411

с. Черник, ул. "Детелина" № 23, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Веселина Атанасова Бойчева

2

Зам. председател

Айбенис Мехмедова Араплъ

3

Секретар

Костадинка Николова Димитрова

4

Член

Донка Атанасова Пенева

5

Член

Бюрхан Хасан Шефкет

6

Член

Ширин Шефкед Бейти

7

Член

Мустафа Ахмед Мустафа

8

Член

Цветалин Антонов Димитров

9

Член

Денка Костадинова Василева

 

С И К  201000412

гр. Дулово, ул. "Розова долина" № 37, МБАЛ ЕООД


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Габриела Пламенова Христова

2

Зам. председател

Иван Пенчев Енчев

3

Секретар

Мария Русева Стоянова

4

Член

Стоянка Димитрова Петрова

5

Член

Милена Димова Петкова

6

Член

Росица Иванова Димитрова

7

Член

Нурсен Ебадула Думанджъ

 

С И К  201000413

с. Водно, ул. "Първа" № 36, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Хайредин Вайдин Мехмед

2

Зам. председател

Ешреф Сали Али

3

Секретар

Митат Исмаил Кючюк

4

Член

Гюлсевим Ахмед Тефик

5

Член

Димитър Славов Желязков

6

Член

Мети Февзи Селим

7

Член

Антония Вилхемова Желева

8

Член

Ергин Мюмюн Сали

9

Член

Ергин Мюмюн Салим

 

С И К  201000414

с. Черковна, ул. "Седма" №29, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Радко Христов Славов

2

Зам. председател

Йовка Вълчева Тодорова

3

Секретар

Динчер Муртаза Адил

4

Член

Шенол Хюсмен Ремзи

5

Член

Мария Кънева Колева

6

Член

Ойя Ашкън Сюлейман

7

Член

Митхат Мудин Аптула

8

Член

Жеко Жеков Желязков

9

Член

Ана Петрова Батанова

 

С И К  201000415

с. Грънчарово, ул. "Първа" № 53, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ангел Господинов Ангелов

2

Зам. председател

Ралица Йорданова Караславова

3

Секретар

Леман Ахмед Ибрям

4

Член

Александър Велев Антонов

5

Член

Коста Тодоров Костов

6

Член

Сехер Ерол Али

7

Член

Мария Тодорова Ангелова

 

С И К  201000416

с. Прохлада, ул. "Първа" №23, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Пламен Христов Павлов

2

Зам. председател

Красимир Кръстев Караславов

3

Секретар

Росен Веселинов Серафимов

4

член

Вежди Вадет Ахмед

5

Член

Иван Борисов Койчев

6

Член

Недрет Али Исмаил

7

Член

Димитър Маринов Савов

 

С И К  201000417

с. Златоклас, ул. "Първа" № 29, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ергюл Февзи Мустафа

2

Зам. председател

Илгис Ридван Мехмед

3

Секретар

Айгюл Дургут Ахмед

4

Член

Нурджихан Сюлюш Али

5

Член

Ридван Кямил Адил

6

Член

Пантелей Тодоров Димов

7

Член

Севинч Юсеин Ахмед

8

Член

Джейлян Бехат Феим

9

Член

Севиляй Билгин Мюмюн

 

С И К  201000418

с. Колобър, ул. "Първа" № 45, Читалище - Заседателна зала


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Шинаси Мехмед Мехмед

2

Зам. председател

Милена Георгиева Василева

3

Секретар

Гюлтен Рушид Юсуф

4

Член

Александър Каменов Иванов

5

Член

Минка Костанинова Дечева

6

Член

Сежда Бейхан Мехмед

7

Член

Неджибе Исмет Мехмед

8

член

Турхан Тургай Турхан

9

Член

Хюсейн Нурхан Хамид

 

С И К  201000419

с. Межден, ул. "Стефан Караджа" № 1, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Митко Тодоров Димитров

2

Зам. председател

Димитър Павлов Иванов

3

Секретар

Гинка Василева Димитрова

4

Член

Димитричка Иванова Денева

5

Член

Мима Михайлова желева

6

Член

Венета Кирилова Минкова

7

Член

Милена Господинова Иванова

8

Член

Мюбера Юсеин Назиф

9

член

Ивайло Боянов Иванов

 

С И К  201000420

с. Върбино, ул. "Първа" № 2, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Димитър Петров Димитров

2

Зам. председател

Петя Ангелова Матева

3

Секретар

Стефан Стойчев Стефанов

4

Член

Ангел Димитров Ангелов

5

Член

Марияна Мринова Йорданова

6

Член

Севгюл Ремзи Хамза

7

Член

Димитър Георгиев Пехливански

 

С И К  201000421

с. Полковник Таслаково, ул. "Първа" № 30, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Генчай Рефик Лютфи

2

Зам. председател

Милен Михайлов Михайлов

3

Секретар

Нуртен Мехмед Мустафа

4

Член

Мехтап Мухсин Мусин

5

Член

Сибер Нури Мехмед

6

Член

Ресми Рамис Осман

7

Член

Елизабета Иванова Минкова

8

Член

Айджан Ерол Басри

9

Член

Зейнеб Елиман Мехмед

 

С И К  201000422

с. Козяк, ул. "Първа" № 35, Кметство - Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Здравка Николаева Димитрова

2

Зам. председател

Добрин Бориславов Митев

3

Секретар

Ивелина Добрева Добрева

4

Член

Добри Радев Добрев

5

Член

Петър Димитров Петров

6

Член

Еленка Димитрова Георгиева

7

Член

Димитър Павлов Иванов

 

С И К  201000423

с. Поройно, ул. "Втора" № 31, Ритуална зала


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Десислава Петрова Колева

2

Зам. председател

Гюлсевер Ахмед Расим

3

Секретар

Гюлджихан Салим Сали

4

Член

Тезгюл Неджат Хаккъ

5

Член

Данка Денева Златева

6

Член

Зюмрут Сюлейман Мансър- Акиф

7

Член

Лора Тодорова Радева

8

Член

Пламен Иванов Славов

9

Член

 Валентин Борисов Димитров

 

С И К  201000424

с. Раздел, ул. "Първа" № 9, Кметство - Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нехат Неджмидин Нури

2

Зам. председател

Светла йорданова Янева

3

Секретар

Нуртен Матем Мустафа

4

Член

Рейхан Зюлкерим Ефраим

5

Член

Георги Йорданов Георгиев

6

Член

Юкия Махмуд Етем

7

Член

Невзад Февзи Хюсеин

8

Член

Нурсел Вейсал Халид

9

Член

Севгинар Реджеб Ахмед

 

С И К  201000425

с. Секулово, ул. "Златен клас" № 1, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Николай Илиев Илиев

2

Зам. председател

Георги Евдокиев Спасов

3

Секретар

Димитър Колев Колев

4

Член

Ариф Али Ариф

5

Член

Стоян Димитров Александров

6

Член

Валентин Петров Нейков

7

Член

Мехмедемин Мехмед Халид

8

Член

Сейхан Ахмед Халим

9

Член

Зорница Георгиева Георгиева

 

С И К  201000426

с. Скала, ул. "Трета" № 8, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гинка Димитрова Петрова

2

Зам. председател

Венета Драганова Марчева

3

Секретар

Атанас Стойчев Камберлийски

4

Член

Васил Иванов Митев

5

Член

Местюре Юсеин Гюнгьор

6

Член

Ганка Минкова Лазарова

7

Член

Полина Веселинова Христова

 

С И К  201000427

с. Чернолик, ул. "Кирил и Методий" № 3, ОУ "Д-р Петър Берон"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Илхан Мустафов Салимов

2

Зам. председател

Бисерка Янакиева Пеева

3

Секретар

Зеррин Абтула Ахмед

4

Член

Али Мехмед Али

5

Член

Ваня Стоянова Неделчева

6

Член

Айгюл Христова Идает

7

Член

Андрей Илиев Андреев

8

Член

Дарина Петрова Батанова

9

Член

Йовко Стоянов Йовков

 

С И К  201000428

с. Чернолик, ул. "Победа" № 16 А, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Светозар Маринов Златев

2

Зам. председател

Атанаска Николова Лазарова

3

Секретар

Абтула Мехмед Абтула

4

Член

Нуртен Бейтулова Галибова

5

Член

Тодор Илиев Неделчев

6

Член

Йовка Няголова Андреева

7

Член

Зюхре Закир Шабанова

8

Член

Боян Христов Радев

9

Член

Свилен Иванов Пеев

 

С И К  201000429

с. Правда, ул. "Централна" № 24, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Насуф Ремзи Даил

2

Зам. председател

Кудрет Касим Неджми

3

Секретар

Гюлбер Али Зекерие

4

Член

Самет Мюмюн Мангър

5

Член

Мехмед Йълмаз Голеш

6

Член

Ерол Мухсин Ахмед

7

Член

Христофор Костов Куртев

8

Член

Кадер Айдън Мемиш

9

Член

Седат Джевдет Кадир

 

С И К  201000430

с. Правда, ул. "Централна" № 24, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Алчай Ахмед Ефраим

2

Зам. председател

Гюрсел Адил Сали

3

Секретар

Мелиха Халил Ахмед

4

Член

Азис Неджат Азис

5

Член

Йозджан Джавит Дауд

6

Член

Панчо Стойлов Неделчев

7

Член

Жулвен Шахин Али

8

Член

Фатме Мюмюн Хабил

9

Член

Гюнай Ахмед Галиб

 

С И К  201000431

с. Яребица,  ул. "Първа" № 37, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Бейсер Рафи Кър

2

Зам. председател

Гюрсел Дурмазов Равалиев

3

Секретар

Халил Халим Халил

4

Член

Виждан Руфи Акиф

5

Член

Йорданка Драгиева Тодорова

6

Член

Бейтула Хълми Осман

7

Член

Айнур Алиева Кара

8

Член

Танжу Селяйдин Сюлман

9

Член

Мустафа Исмаил Пехливан

 

С И К  201000432

с. Яребица,  ул. "Първа" № 35, Ритуална зала


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Илхан Сюлейман Сабри

2

Зам. председател

Бейсим Исмаил Ходжолу

3

Секретар

Динчер назми Емрула

4

Член

Денис Шерафедтин Ашъм

5

Член

Семра Али Руфи

6

Член

Гьонюл Сали Молла

7

Член

Ренгинар Салим Ходжолу

8

Член

Елиф Адем Халил

9

Член

Али Фехми Мехмед

 

С И К  201000433

с. Руйно,  ул. "Първа" № 5, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Алкин Ергюн Осман

2

Зам. председател

Сезер Сейхан Рахим

3

Секретар

Нурбин Нурхан Мухарем

4

Член

Онур Хаятин Юсуф

5

Член

Атанас Крумов Дамянов

6

Член

Сехер Неджати Юсуф

7

Член

Исмаил Зейнел Рашид

8

Член

Анел Рушен Ърфан

9

Член

Елис Ерсин Фикрет

 

С И К  201000434

с. Долец, ул. "Първа" № 47, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Фидес Мехмедова Сали

2

Зам. председател

Йордан Антонов Антонов

3

Секретар

Фатме Вели  Сюлейман

4

Член

Николинка Димитрова Стоянова

5

Член

Айнур Мюмюн Ахмед

6

Член

Сезгин Фейзула Сали

7

Член

Гюлюмсер Неджати Кямил

 

С И К  201000435

с. Боил,  ул. "Първа" № 37, ОУ "Й. Йовков"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Неджля Садедин Хабил

2

Зам. председател

Севджан Незир Мустафа

3

Секретар

Юмит Тахир Нури

4

Член

Сейфи Февзи Бедри

5

Член

Светла Стефанова Димитрова

6

Член

Бирсен Севгин Мустафа

7

Член

Хъкмет Изет Емин

8

Член

Сонгюл Бейсим Ахмедова

9

Член

Айше Алиосман Юмер

 

С И К  201000436

с. Орешене, ул. "Първа" № 51, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Синема Безир Исмаил

2

Зам. председател

Елена Борисова Димитрова

3

Секретар

Нурселин Нермин Селяйдин

4

Член

Назми Неждет Исмаил

5

Член

Фатме Сюлейман Кязим

6

Член

Денис Неджат Реджеб

7

Член

Шенол Хайредин Билял

 

С И К  201000437

с. Паисиево, ул. "Независимост" № 88А, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ашкън Дилявер Исмаил

            2

Зам. председател

Нурай Халибрям Сали

3

Секретар

Маргарита Петкова Христова

4

Член

Хасан Кямил Али

5

Член

Амет Бекир Амет

6

Член

Айтен Ахмед Кадир

7

Член

Ердал Решат Басри

8

Член

Алкин Айхан Кадир

9

Член

Сонер Мемед Фикрет

 

С И К  201000438

с. Окорш, ул. "Н.Петков" № 32 , Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Христо Генов Стефанов

2

Зам. председател

Милена Иванова Петрова

3

Секретар

Сейде Сали Хюсеин

0

Член

Гюлбеяз Неджати Юсеин

5

Член

Илдъз Рамадан Мурад

6

Член

Медиха Джевдет Яшар

7

Член

Кевсел Алиева Фейзула

8

Член

Иван Филев Иванов

9

Член

Росица Добрева Бурлакова

 

С И К  201000439

с. Окорш, ул. "Н.Петков" № 49, ЦДГ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нежля Рамадан Аптула

2

Зам. председател

Теодора Йорданова Антонова - Карабогданова

3

Секретар

Пламена Георгиева атанасова

4

Член

Нуртен Фаим Али

5

Член

Снежа Илчева Георгиева

6

Член

Снежана Атанасова Георгиева

7

Член

Мертол Азис Мехмед

8

Член

Селджан Реджеб Шабан

9

Член

Илка Добрева Гайдарова

 

С И К  201000440

с. Вокил, ул. "Витоша" № 63, ОУ "Алеко Константинов"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Зейнеб Мехмед Ехлиман

2

Зам. председател

Светослава Стоянова Стоянова

3

Секретар

Айсел Юмер Феим

4

Член

Реджеб Хюсеин Реджеб

5

Член

Ваня Чавдарова Йовчева

6

Член

Хюсния Садък Тахир

7

Член

Рейхан Бейхан Рафи

8

Член

Ахмед Мехмед Неждет

9

Член

Мария Тодорова Маринова

 

С И К  201000441

с. Вокил, ул. "Витоша" № 65, ЦДГ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Стоян Илиев Михайлов

2

Зам. председател

Иванка Драганова Антонова

3

Секретар

Дочка Колева Матева

4

Член

Пакизе Юзеир Рафи

5

Член

Иван Великов Йоргов

6

Член

Пламен Борисов Димитров

7

Член

Неше Рафи Реджеб

8

Член

Тезгюл Мустафа Али

9

Член

Шермин Неджми Мехмед

 

С И К  201000442

с. Овен, ул. "Първа" № 4, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Вълчо Костадинов Николов

2

Зам. председател

Цветан Иванов Копринджийски

3

Секретар

Емир Расим Осман

4

Член

Севим Исмет Мустафа

5

Член

Севдалин Ангелов Иванов

6

Член

Драгомир Данчев Минчев

7

Член

Нургюл Гюнайдън Заид

8

Член

Гюрсел Бейзад Мехмед

9

Член

Алкин Ертан Хайредин

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 42-ПВР/НС от Изборните книжа.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 18.10.2021 в 18:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения