Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 52-ПВР/НС
Силистра, 18.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Тутракан област Силистра при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило e писмо от Кмета на община Тутракан с вх. № 56-ПВР/НС от 13 октомври 2021 г. на РИК – Силистра, с което ни уведомява че не е постигнато  съгласие  при проведените консултации при кмета на община Тутракан на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Тутракан.

Към писмото са представени предложенията, представени от упълномощените представители на партиите и коалициите.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс и  чл.91 ал.12, във връзка с чл.89 ал.1 от, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

 1. НАЗНАЧАВА 27 /двадесет и седем/ секционни избирателни комисии в община Тутракан, както следва:
 

С И К  203400701

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Илиян Димитров Неделчев

2

Зам. Председател

Даниела Здравкова Бъчварова

3

Секретар

Виктория Маринова Иванова

4

Член

Доротея Константинва Бальовска

5

Член

Антония Василева Калдарева-Върбанова

6

Член

Маргарита Йорданова Шербанова

7

Член

Евлин Сергюн Нешели- Михайлова

8

Член

Фатме Ахмед Караосман

9

Член

Милен Огнянов Бакърджиев

     
 

С И К  203400702

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Маринела Николаева Ганева

2

Зам. Председател

Бетина Генчева Генова

3

Секретар

Зойка Спасова Стефанова

4

Член

Марийка Димитрова Маринова

5

Член

Наталия Валентинова Любенова

6

Член

Антоанета Димова Илиева

7

Член

Тунай Метин Мутаф

8

Член

Йорданка Ангелова Методиева

9

Член

Добромир Йорданов Димитров

 

 

С И К  203400703

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Милена Николова Данкова

2

Зам. Председател

Радослав Ивелинов Русев

3

Секретар

Нурджихан Кадир Ибрям

4

Член

Февзия Февзия Асан

5

Член

Денислава Генчева Генова-Костадинова

6

Член

Гинка Кирилова Стоянова

7

Член

Тургай Тамер Исмаил

8

Член

Мелекбер Кемал Али

9

Член

Даниела Николова Енчева

 

 

С И К  203400704

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гергана Иванова Войнова

2

Зам. Председател

Росица Тодорова Ангелова

3

Секретар

Таня Маринова Райчева

4

Член

Петранка Георгиева Чорбаджиева

5

Член

Пенка Ангелова Георгиева

6

Член

Кристиян Павлов Русев

7

Член

Вилдан Али Ахмед

8

Член

Виолета Иванова Кацарска

9

Член

Венко Димитров Христов

 

 

С И К  203400705

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Николета Арсенова Иванова

2

Зам. Председател

Джихан Джеват Мустафа

3

Секретар

Василена Венциславова Йорданова

4

Член

Ценка Стефанова Маринова 

5

Член

Анелия Йорданова Калдарева

6

Член

Маринела Георгиева Порожанова

7

Член

Марийка Петрова Василева

8

Член

Марияна Иванова Ангелова

9

Член

Габриела Пенчева Иванова

 

 

 

С И К  203400706

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Наталия Иванова Илиева

2

Зам. Председател

Анна Валентинова Радева

3

Секретар

Радка Стоянова Георгиева

4

Член

Красимира Маринова Тодорова

5

Член

Емил Димитров Петров

6

Член

Милена Енчева Куцарова

7

Член

 Тихомир Светославов Георгиев

8

Член

Юлияна Ангелова Ганева

9

Член

Пенка Великова Иванова

 

 

С И К  203400707

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Кремена Ангелова Кирилова

2

Зам. Председател

Величка Петкова Николова

3

Секретар

Елена Димитрова Ангелова

4

Член

Валентина Маринова Димитрова

5

Член

Памела Ивайлова Маринова

6

Член

Светослав Сашев Калчев

7

Член

Анка Христова Христова

8

Член

Анка Георгиева Монева

9

Член

Мутлу Матем Шефкет

 

 

С И К  203400708

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Наталия Генчева Георгиева

2

Зам. Председател

Станка Димитрова Иванова

3

Секретар

Вероника Димитрова Атанасова

4

Член

Вержиния Николова Дойнова

5

Член

Ренета Иванова Димитрова

6

Член

Димитричка Костадинова Петрова

7

Член

Вилиана Светославова Ранкова

8

Член

Нели Красимирова Тодорова

9

Член

Елка Петрова Иванова

 

 

С И К  203400709

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Омина Миткова Стойкова

2

Зам. Председател

Димитринка Димчева Гичкова

3

Секретар

Тодор Цветанов Мораров

4

Член

Ивелина Иванова Георгиева

5

Член

Ирена Проданова Димитрова

6

Член

Кремена Йорданова Маринова

7

Член

Сезен Тунай Фучиджи

8

Член

Николинка Георгиева Вълкова

9

Член

Геновева Петрова Стоянова

 

 

С И К  203400710

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гюрсес Петров Александров

2

Зам. Председател

Сашка Сашева Атанасова

3

Секретар

Наталия Русева Тодорова

4

Член

Румяна Кръстева Статева

5

Член

Маринела Петрова Тодорова

6

Член

Пенка Великова Иванова

7

Член

Толга Бейсим Юсню

8

Член

Нехире Исмаил Килолу

9

Член

Георги Василев Димитров

 

 

С И К  203400711

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Силвия Маринова Петрова

2

Зам. Председател

Яница Иванова Христова

3

Секретар

Мариела Тихомирова Иванова

4

Член

Марияна Пенчева Димитрова

5

Член

Йорданка Великова Ненова

6

Член

Димитричка Петкова Василева

7

Член

Милена Ангелова Петрова

 

 

С И К  203400712

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Петя Драганова Петрова

2

Зам. Председател

Мария георгиева Николова

3

Секретар

Радослав Филипов Радославов

4

Член

Петранка Христова Павлова

5

Член

Яна Стефанова Петкова

6

Член

Пламен Стефанов Данков

7

Член

Иванка Емилиянова Вълкова

8

Член

Исмет Хамди Капуджи

9

Член

Валентин Йорданов Пенчев

 

 

С И К  203400713

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Веска Пенева Абаджиева

2

Зам. Председател

Нели Василева Стефанова

3

Секретар

Иван Йорданов Иванов

4

Член

Марияна Георгиева Бобева

5

Член

Галя Игнатова Кирова

6

Член

Николина Петрова Йорданова

7

Член

Разие Махмуд Салим

8

Член

Моника Галенова Георгиева

9

Член

Екатерино Иванова Стефанов

 

 

С И К  203400714

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Румен Георгиев Димитров

2

Зам. Председател

Марийка Христова Петрова

3

Секретар

Анастасия Янкова Тодорова

4

Член

Меям Ниязи Чакър

5

Член

Есат Ерджан Мехмед

6

Член

Георги Костов Вълчев

7

Член

Яна Йорданова Куцарова

 

 

С И К  203400715

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Асие Муртазова Рамадан

2

Зам. Председател

Фатмегюл Небиева Мустафова

3

Секретар

Айгюл Мустафа Садък

4

Член

Мелегбер Ахмедова Мемишева

5

Член

Сабри Назиф Февзи

6

Член

Салъф Алиибрям Вели

7

Член

Гюлюнчер Хакъ Касъмларлъ

8

Член

Сейдегюл Мустафа Рамис

9

Член

Милена Йорданова Друмева

 

 

С И К  203400716

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Метин Махмуд Мехмед

2

Зам. Председател

Фидес Басри Расим

3

Секретар

Невин Халил Ахмед

4

Член

Вилдан Сюлейман Мурад

5

Член

Илиян Емилов Георгиев

6

Член

Ваня Тодорова Сабри

7

Член

Любослава Красимирова Петкова

 

 

С И К  203400717

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Светла Станева Коева

2

Зам. Председател

Здравка Георгиева Стоянова

3

Секретар

Румяна Тодорова Русева

4

Член

Деница Милкова Григорова

5

Член

Петя Здравкова Маринова

6

Член

Росица Иванова Христова

7

Член

Николинка Димитрова Костадинова

 

 

С И К  203400718

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Стефка Рачева Илиева

2

Зам. Председател

Галина Спасова Атанасова

3

Секретар

Елена Генчева Георгиева

4

Член

Виолетка Георгиева Севкова

5

Член

Александрина Найденова Недева

6

Член

Диана Димитрова Ганева

7

Член

Радостина Красимирова Пейчева

 

 

С И К  203400719

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Дарина Георгиева Димитрова

2

Зам. Председател

Галя Василева Радославова

3

Секретар

Коси Стоянов Петков

4

Член

Румяна Николова Стоянова

5

Член

Гинка Христова Стефанова

6

Член

Нихал Недрет Салим

7

Член

Велико Тодоров Станев

 

 

 

С И К  203400720

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Симеон Георгиев Симеонов

2

Зам. Председател

Красимир Йорданов Костов

3

Секретар

Йордан Илиев Петров

4

Член

Галина  Димитрова Стоянова

5

Член

Мартин Пламенов Данков

6

Член

Панайот Илиев Петров

7

Член

Тодорка Петкова Попова

 

 

С И К  203400721

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Величко Иванов Иванов

2

Зам. Председател

Владислав Атанасов Върбанов

3

Секретар

Василка Йорданова Филипова

4

Член

Айгюл Мюрсел Сюлеиман

5

Член

Валентина Стефанова Ангелова

6

Член

Невянка Илиева Неделчева

7

Член

Сълзица Владимирова Петрова

 

 

С И К  203400722

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Елена Йорданова Панайотова

2

Зам. Председател

Димитър Александров Гогов

3

Секретар

Сабихат Салим Мехмедали

4

Член

Гюнайдън Зюлкяр Хамид

5

Член

Пресила Иванова Боянова

6

Член

Иванка Иванова Йорданова

7

Член

Деспина Денева Калинова

 

 

 

С И К  203400723

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Емине Ибрям Федаил

2

Зам. Председател

Кристиан Георгиев Якимов

3

Секретар

Ешреф Ахмедов Хайриев

4

Член

Наргиле Раим Сюлеиман

5

Член

Ивайло Георгиев Йорданов

6

Член

Стефка Александрова Василева

7

Член

Весиле Мехмед Реджеб

8

Член

Валентина  Златева Атанасова

9

Член

Теодора Кирова Димитрова

 

 

С И К  203400724

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ерол Сезгинов Акифов

2

Зам. Председател

Любка Стоянова Недева

3

Секретар

Шенол Шефкетов Незиров

4

Член

Теодора Тодорова Негрянова

5

Член

Иванка Господинова Кулева

6

Член

Емил Крумов Недялков

7

Член

Петранка Боянова Иванова

 

 

С И К  203400725

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ангелина Георгиева Букшева

2

Зам. Председател

Георги Тонев Недев

3

Секретар

Шабан Сюлейман Тахир

4

Член

Пламен Георгиев Бабовлиев

5

Член

Божидар Петров Кръстев

6

Член

Ани Георгиева Стоянова

7

Член

Маргарита Колева Димитрова

 

 

С И К  203400726

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Невянка Иванова Йорданова

2

Зам. Председател

Петранка Великова Хаджибеева

3

Секретар

Капка Йорданова Йорданова

4

Член

Георги Костов  Иванов

5

Член

Кирил Неделчев Неделчев

6

Член

Ивелина Иванова Гогова

7

Член

Шерихан Шефкъ Юмер

 

 

С И К  203400727

   

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Февзие Ниязи Узун

2

Зам. Председател

Владислав Тошков Цаков

3

Секретар

 Айчин Нурджанова Сюлейман

4

Член

Росица Георгиева Маринова

5

Член

Николай Маринов Николов

6

Член

Стефка Ботева Козарева

7

Член

Николинка Стоянова Петрова

 

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 42-ПВР/НС от Изборните книжа.

 

 

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 18.10.2021 в 18:04 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения