Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 96-ПВР/НС
Силистра, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от ПП „Има такъв народ“ с вх. № 162-ПВР/НС от 08.11.2021 г. чрез Петър Христов Димитров – упълномощен представител.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка със свое Решение 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г.,  Районна Избирателна Комисия - Силистра

Р Е Ш И:

 1. Допълва списъка на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Силистра от ПП „Има такъв народ“ , както следва: 

1.     Борянка Ангелова Иванова

2.     Станислава Валентинова Димова

3.     Йоана Маринова Маринова

4.     Християн Стоянов Вълчев

5.     Димитър Димитров Команов

6.     Димитър Димитров Команов

7.     Ивелина Маринова Христова

8.     Ивелин Томов Мирчев

9.     Станко Великов Стоянов

10.  Димитринка Пенева Станева

11.  Иван Великов Николов

12.  Марин Неделчев Няголов

13.  Иван Георгиев Стоянов

14.  Веска Иванова Иванова

15.  Елеонора Тодорова Добрева

16.  Лазаринка Серафимова Иванова

17.  Добринка Николова Иванова

18.  Йорданка Димова Илиева

19.  Янка Димова Георгиева

20.  Петрана Енчева Златева

21.  Иванка Николова Тодорова

22.  Славчо Мирчев Славчев

23.  Янка Йорданова Тодорова

24.  Йордан Красимиров Йорданов

25.  Йорданка Русанова Събева

26.  Лилияна Василева Панева

27.  Дияна Иванова Йорданова

28.  Иван Минчев Неделчев

29.  Галина Николова Йорданова

30.  Симеон Василев Геориев

31.  Петър Богданов Пешев

32.  Людмила Колева Събева

33.  Ивелина Михайлова Николова

34.  Данка Маркова Варимезова

 

ІI. Заменя член от състава ПП„Има такъв народ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Силистра, както следва:

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700109

зам. председател

Тансел Айтач Ахмед

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700109

зам. председател

Иванка Василева Митева

 

2. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700110

Член

Сергей Венелинов Райчев

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700110

Член

Снежана Христова Стефанова

 

3. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700111

Член

Йордан Стоянов Андреев

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700111

Член

Марчела Димитрова Никова

 

4. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700112

Член

Йордан Стоянов Андреев

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700112

Член

Тихомир Добрев Добрев

 

5. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700115

Председател

Ирина Красимирова Тодорова

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700115

Председател

Галина Тодорова Русева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700116

Член

Георги Енчев Христов

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700116

Член

Тансел Айтач Ахмед

 

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700117

Член

Александра Миленова Неделчева

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700117

Член

Йордан Стоянов Андреев

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700120

Член

Тихомир Добрев Добрев

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700120

Член

Надя Георгиева Досева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700124

Секретар

Иванка Денева Иванова

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700124

Секретар

Руслан Радославов Радев

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700126

Секретар

Галина Николова Йорданова

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700126

Член

Петър Иванов Митев

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700126

Член

Цветомира Атанасова Иванова

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700126

Член

Керанка Дочева Стефанова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700134

Член

Симеон Георгиев Георгиев

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700134

Член

Александра Миленова Неделчева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700135

Председател

Лидия Калинова Костадинова

 

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700135

Председател

Снежана Христова Чобанова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700137

Член

Марина Красимирова Радева

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700137

Член

Сергей Венелинов Райчев

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700139

Член

Руслан Радославов Радев

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700139

Член

Иванка Минчева Пожарова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700142

Член

Станислав Пламенов Костов

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700142

Член

Силвия Иванова Иванова

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700145

Член

Станко Йорданов Йорданов

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700145

Член

Кирил Георгиев Лаков

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700147

Член

Радослав Пламенов Костов

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700147

Член

Христина Добромирова Христова

 

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700151

Секретар

Север Гюлюмсеров Салиев

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700151

Секретар

Марина Красимирова Радева

 

 

 

 

 

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700155

Член

Събка Тодорова Боева

 

    Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700155

Член

Ивелина Михайлова Николова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700159

Секретар

Кирил Георгиев Лаков

 

    Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700159

Секретар

Иван Ивайлов Илиев

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700159

Член

Гюрсел Юсеинов Акифов

 

    Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700159

Член

Драган Станков Драганов

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700161

Член

Иванка Минчева Пожарова

    Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700161

Член

Велико Иванов Великов

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700161

Член

Иван Ивайлов Илиев

 

    Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700161

Член

Христанка Иванова Илиева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700167

Председател

Драган Станков Драганов

 

    Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700167

Председател

Даниелка Колева Янева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700170

Секретар

Радослав Красимиров Костов

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700170

Секретар

Пламен Атанасов Пенев

 

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700171

Член

Звезделин Ивелинов Иванов

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700171

Член

Пламен Петров Панайотов

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700172

Член

Детелина Тодорова Петрова

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700172

Член

Маринела Найденова Стоянова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700176

Член

Снежанка Пейчева Стоянова

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700176

Член

Георги Николаев Георгиев

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700178

зам. Председател

Петър Николов Петров

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700178

зам. Председател

Петър Димитров Ковачев

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700179

Член

Георги Николаев Георгиев

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700179

Член

Александър Красимиров Костов

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700181

зам. Председател

Петър Димитров Ковачев

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700181

зам. Председател

Петър Николов Петров

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700183

Председател

Александър Красимиров Костов

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700183

Председател

Силвия Красимирова Георгиева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700184

Член

Георги Николаев Николов

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700184

Член

Дарина Юрийева Йорданова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700186

Член

Иван Минчев Неделчев

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700186

Член

Радослав Красимиров Костов

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700190

Член

Керанка Дочева Стефанова

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700190

Член

Ивелина Петрова Събева

 

 

III. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 42-ПВР/НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия. 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 09.11.2021 в 17:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения