Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 149-ЕП-РИК20
Силистра, 26.05.2019

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Тутракан, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило e предложение за резервни членове и за промяна в състав на СИК от ПП ГЕРБ, вх. № 307/26.05.2019,  в община Тутракан чрез Георги Ивов Кирилов, упълномощен представител

 

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, 2, 3 и чл. 91, ал.ал. 1, 8, 9 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г., Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г на Централна избирателна комисия, Решение № 24-ЕП-РИК20 от 24.04.2019 г. на РИК-20,  Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И:

  1. I. Утвърждава списък с РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на СИК от ПП ГЕРБ, както следва: 

№  по ред

Трите имена

 
 
 

1

Анастасия Янкова Тодорова

 

 

 

ІІ. Заменя членове от състава ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционна избирателна комисия, както следва:

А. На мястото на

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203400725

Член  

Стоянка Занчева Стоянова

 

Б. Да се назначи

СИК № 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

203400725

Член  

Анастасия Янкова Тодорова

 

На назначените членове на СИК да бъде издадено удостоверение от № 02216 Образец № 26-ЕП от Изборните книжа, съгласно Решение № 26-ЕП от 31.03.2019 г. на ЦИК. На освободените членове на СИК да бъдат анулирани удостоверенията.

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 26.05.2019 в 14:58 часа

Календар

Решения

  • № 150-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

    относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Главиница, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 149-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

    относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Тутракан, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 148-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

    относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Дулово, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения