16.05.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 16.05.2019 г. от 14.00 ч.

14.05.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 15.05.2019 г. от 10.00 ч.

14.05.2019

Съобщение

график за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии както следва:

 

Дата и час

Град

Група

17.05.2019

17.30 ч.

Силистра - град

І

18.05.2019

09.00 ч.

Силистра - село

І

15.00 ч.

Дулово

I

9.00

Ситово

ІІ

11.00

Главиница

ІІ

19.05.2017

14.00 ч.

Кайнарджа

11.00 ч.

Алфатар

09.00 ч.

Тутракан

I

 

11.05.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 11.05.2019 г. от 16.00 ч.

09.05.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 09.05.2019 г. от 16.00 ч.

09.05.2019

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

№ на секция Адрес на секция с машинно гласуване      
203100103 гр. Силистра, ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ ул."Христо Смирненски" №2      
203100106 гр. Силистра, ДЕТСКА ГРАДИНА"РАДОСТ" ул."Генерал Гурко"№8      
203100109 гр. Силистра, СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул."Дръстър" №38      
203100112 гр. Силистра, СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул."Дръстър" №38      
203100115 гр. Силистра, СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул."Дръстър" №38      
203100118 гр. Силистра, ОУ"ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич" № 76      
203100121 гр. Силистра, ЕГ"П.К.ЯВОРОВ"ул."Бойка войвода" №20      
203100124 гр. Силистра, ЦДГ"ИГЛИКА-2"/на гърба на магазин"Хмелницки"/ ул."Ангел Кънчев" №65      
203100127 гр. Силистра, ЕГ"П.К.ЯВОРОВ"ул."Бойка войвода" №20      
203100130 гр. Силистра, ОУ"ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич" № 76      
203100133 гр. Силистра, ЦДГ"ДОБРУДЖА" ул."Д-р Атанас Янков" № 39      
203100136 гр. Силистра, СОУ"Ю.ГАГАРИН" ул."Черно море" № 10      
203100139 гр. Силистра, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФИЛИАЛ ГР. СИЛИСТРА ул."Албена" №2      
203100142 гр. Силистра, ПМГ " КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ул."Москва" № 21      
203100145 гр. Силистра, ДОМ НА УЧИТЕЛЯ ул."Д-р Петър Вичев" № 23      
203100148 гр. Силистра, ПГ ПО СТРОИТЕЛСТВО бул."Македония" № 140      
203100151 гр. Силистра, ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Плевен" № 1      
203100154 гр. Силистра, СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ул. "Симеон Велики" №16      
203100159 с. Айдемир, ОДЗ "МИР" - Деленки вход Север ул."Сокол" № 6      
203100162 с. Айдемир, ОДЗ "МИР"- Деленки вход Юг /СТАРА/ ул."Сокол" № 6      
203100165 с. Айдемир, ОДЗ "МИР" физкултурен салон /център/ ул."Преслав" № 16      
203100172 с. Брадвари, ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Н.П.Караджата" №23А      
203100178 с. Калипетрово, ОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Нов живот" № 48      
203100181 с. Калипетрово, СЕПАРЕ НА РЕСТОРАНТ ВОЛГА ул."Волга" № 14А   ОБЩИНА  
203100187 с. Иширково, СТОЛ НА ЗК " НИВА" ул."Георги Димитров" №45   Силистра 25
200700301 гр. Главиница, УЧИЛИЩЕ ул."Оборище" №57      
200700305 с. Вълкан, КМЕТСТВО ул."Първа"№22      
200700309 с. Зафирово, ЧИТАЛИЩЕ ул."Ген. Атила Зафиров"№ 63      
200700312 с. Звенемир, ЧИТАЛИЩЕ ул."Осма"№9      
200700318 с. Ножарево, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ул."Първа"№ 24   ОБЩИНА  
200700324 с. Суходол, ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА "ЧАКАЛНЯ" ул."Първа" №31   Главиница 6
201000401 гр. Дулово, ЦДГ № 1 ул."Ал.Стамболийски"№20      
201000404 гр. Дулово, Читалище ул."Васил Левски" №19      
201000407 гр. Дулово, Дирекция" Социално подпомагане" ул."В.Левски"№20      
201000410 с. Черник, Читалище ул."Еделвайс"№2      
201000414 с. Черковна, Читалище ул."Осма"№3      
203400418 с. Колобър, Читалище- заседателна зала ул."Първа" №45      
201000424 с. Раздел, Кметство - Пенсионерски клуб  ул."Първа" №9      
201000427 с. Чернолик, ОУ"Д-р Петър Берон" ул.Кирил и Методий" №3      
201000430 с. Правда, Пенсионерски клуб ул."Централна" №23      
201000434 с. Долец, Пенсионерски клуб ул."Първа"№47      
200100437 с. Паисиево, Пенсионерски клуб ул."Независимост"№88А      
201000438 с. Окорш, Читалище ул."Никола Петков"№32   ОБЩИНА  
201000441 с. Вокил, ЦДГ ул."Витоша" №65   Дулово 13
201500507 с. Кайнарджа, Училище ул."Ради Перчемлиев" №2   ОБЩИНА  
201500512 с. Средище, Училище ул."Цанко Церковски" №1   Кайнарджа 2
203200602 с. Босна, НЧ " Стефан Караджа-1945"ул."Трета" №8      
203200607 с. Искра, Основно училище"Стефан Караджа" ул."Образцова" №22   ОБЩИНА  
203200612 с. Попина, НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1940" ул."Първи май"№76   Ситово 3
203400701 гр. Тутракан, Общински център за извънкласни дейности ул."Д. Благоев" № 51      
203400707 гр. Тутракан, Дом за стари хора ул."Цибър"№1      
203400710 гр. Тутракан, СУ " Христо Ботев" ул. " Гео Милев" № 2      
203400713 с. Нова Черна, ОУ "Кирил и Методий" ул."Кирил и Методий"№87      
203400717 с. Старо село, Читалище " Възраждане1940" ул."Съединение" № 33   ОБЩИНА  
203400724 с. Търновци, Читалище ул."Първа" №19   Тутракан 6
        55
07.05.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 07.05.2019 г. от 16.00 ч.

07.05.2019

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 59-ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК.

Кандидатите от кандидатските листи на партиите и коалициите могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции район 20-Силистра.

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в район 20-Силистра.

Заявленията за регистрация се предават на РИК на хартиен носител в един екземпляр (заедно с всички изискуеми документи) и на технически носител в excel формат до 17 часа на 22 май 2019 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на РИК Силистра до изборния ден.

 

Упълномощени представители - Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г.

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 17 часа на 25.05.2019 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

https://cik.is-bg.net/upload/85214/Predstaviteli.xlsx

https://cik.is-bg.net/upload/85215/Zastapnici.xlsx

https://cik.is-bg.net/upload/85216/ukazania.docx

30.04.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 30.04.2019 г. от 16.00 ч.

29.04.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 29.04.2019 г. от 16.00 ч.

24.04.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 24.04.2019 г. от 16.00 ч.

22.04.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 23.04.2019 г. от 16.00 ч.

17.04.2019

Съобщение

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец  по постоянния им адрес или настоящия им адрес, в срок до 11.05.2019г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 11.05.2019г.

12.04.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 13.04.2019 г. от 16.00 ч.

11.04.2019

Съобщение

График за провеждане на консултации

за състав на секционни избирателни комисии в област Силистра за избор на представители в Европейски парламент на 26.05.2019г.

Община

Дата

Час

Силистра

17.04.2019г.

10:30ч.

Тутракан

18.04.2019г.

11.00ч.

Главиница

15.04.2019г.

10:00ч.

Дулово

15.04.2019г.

14:00ч.

Ситово

15.04.2019г.

10:00ч.

Кайнарджа

16.04.2019г.

17:30ч.

Алфатар

17.04.2019г.

10:00ч.

 

11.04.2019

Съобщение

https://cik.is-bg.net/upload/83396/razpredelenieSIK.xls

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНОВЕ И РЪКОВОДСТВО НА СИК,

СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНА МЕТОДИКА НА ЦИК - Решение №139-ЕП / 10.04.2019 г. и разпоредбите на ИК

10.04.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 11.04.2019 г. от 16.00 ч.

09.04.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 10.04.2019 г. от 16.00 ч.

09.04.2019

Съобщение

В срок до 15 април 2019 г. ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ, с изключение на БНТ и БНР и ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент, насрочени на 26 май 2019 г. едни и същи условия и цени. В срок до 26 април 2019 г.електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален и местен обхват на РИК.

Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредникИнформацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

06.04.2019

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ: 09.04.2019 г. от 16.00 ч.

Календар

Решения

  • № 150-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

    относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Главиница, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 149-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

    относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Тутракан, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 148-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

    относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Дулово, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения