Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 150-ЕП-РИК20
Силистра, 26.05.2019

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Главиница, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило e предложение от предложение за попълване състава на резерви и промени в СИК от  Коалиция „Обединени патриоти“ с вх.№ 305/26.05.2019г. , вх.№ 306/26.05.2019г  чрез Живка Йорданова упълномощен представител.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, 2, 3 и чл. 91, ал.ал. 1, 8, 9 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г., Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г на Централна избирателна комисия, Решение № 10-ЕП-РИК20 от 08.04.2019 г. и № 19-ЕП-РИК20 от 13.04.2019 г.; 26-ЕП-РИК20 на РИК-20,  Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И:

  1. I. Утвърждава списък с РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на СИК от Коалиция „Обединени патриоти“ както следва: 

№  по ред

Трите имена

 
 
 

1

Антоанета Димова Илиева

 

 

ІІ. Заменя членове от състава от  Коалиция „Обединени патриоти“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Силистра, както следва:

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700304

Член

Димитър Тодоров Балканджиев

 

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700304

Член  

Антоанета Димова Илиева

 

На назначеният член на СИК да бъде издадено удостоверение от № 02217 до № 02217 Образец № 26-ЕП от Изборните книжа, съгласно Решение № № 26-ЕП от 31.03.2019 г. на ЦИК. На освободени членове на СИК да бъдат анулирани удостоверенията.

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 26.05.2019 в 14:59 часа

Календар

Решения

  • № 150-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

    относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Главиница, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 149-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

    относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Тутракан, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 148-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

    относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Дулово, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения