Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 1-НС
Силистра, 25.05.2021

ОТНОСНО: Определяне номерацията на решенията на РИК – Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Силистра

 

Р Е Ш И :

 

Взетите от Районна избирателна комисия - Силистра решения при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г  имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението НС, както и датата на приемане.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 25.05.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения