Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 199-НС
Силистра, 11.07.2021

ОТНОСНО: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

Постъпила e жалба от кандидат за народен представител Вяра Емилова Йорданова  с вх. №  289/11.07.2021 г.

В жалбата се излага, че е получен сигнал че в с.Васил Левски, община Алфатар кмета извозва хора с личния си автомобил да СИК да гласуват. Следващото твърдение в жалбата е че в СИК е допуснато да гласува лице, което е било с придружител, но е представило невалиден документ.

В жалбата не са  изложени конкретни имена и детайли, което не позволява на РИК Силистра да установи и да извърши необходимите проверки. Освен това, за да гласува с придружител дадено лице не се изисква да се представя медицински документ.

Предвид гореизложеното Районна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Оставя  жалба от кандидат за народен представител Вяра Емилова Йорданова с вх. №  289/11.07.2021 г.  без разглеждане.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 12.07.2021 в 03:52 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения