Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 198-НС
Силистра, 11.07.2021

ОТНОСНО: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

Постъпил e Сигнал от Председателя на СИК №153 от община Силистра Ренета Йоргова.

В случая в жалбата е изложено недоволство против действията и поведението на трима от членовете на Районната избирателна комисия (зам. председател и двама членове) предложени от една и съща партия, които отиват в избирателна секция №153 без да са изпратени от РИК, излизат извън своите правомощия на длъжностни лица по смисъла на Изборния кодекс, като извършват действия в нарушение на изборното законодателство, описани подробно в Сигнала.

Тъй като се касае за поведение на членове на РИК Силистра сигналът следва да бъде оставен без разглеждане и препратен на ЦИК по компетентност.

Предвид гореизложеното Районна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Оставя  Сигналът от Председателя на СИК №153 от община Силистра с вх. №  290/11.07.2021 г. без разглеждане и го препраща  на ЦИК по компетентност.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.07.2021 в 23:44 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения