Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 197-НС
Силистра, 11.07.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

Постъпила e жалба от кандидат за народен представител Вяра Емилова Йорданова  с вх. №  268/11.07.2021 г.

В жалбата се излагат твърдения за „неправомерни, незаконосъобразни и нецелесъобразни с ИК действия на ПСИК № 200100211, израяващи се в допускане на служители на ЦНСТ за хора с психични увреждания в гр. Алфатар да гласуват ВМЕСТО самите настанени в дома лица.

Не са изложени конкретни имена и детайли, което не позволява на РИК Силистра да установи и отмени конкретно  „незаконосъобразно действие на ПСИК № 200100211“.

 

Предвид гореизложеното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и препратена на ПСИК № 200100211 с изрични указания да спазва разпоредбата на чл. 236 от ИК, като напомня на всички членове на ПСИК № 200100211, че съобразно чл. 93, ал. 2 от ИК са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс и носят квалифицирана наказателна отговорност при установяване на евентуално извършени престъпления.

Предвид гореизложеното Районна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Оставя  жалба от кандидат за народен представител Вяра Емилова Йорданова с вх. №  268/11.07.2021 г.  без разглеждане и я препраща  на ПСИК № 200100211.

Изрично УКАЗВА на ПСИК № 200100211 да спазва разпоредбата на чл. 236 от ИК.

Напомня на всички членове на ПСИК № 200100211, че съобразно чл. 93, ал. 2 от ИК са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс и носят квалифицирана наказателна отговорност при установяване на евентуално извършени престъпления.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.07.2021 в 23:43 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения