Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Силистра, 06.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващ застъпник на кандидатите на кандидатска листа, издигната от КП „ГЕРБ-СДС“ за област Силистра за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в двадесети избирателен район – Силистра

Постъпило е заявление с вх. №164/05.07.2021 г. за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от КП „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на  11 юли 2021г. Заявлението е подписано от Тодор Стаматов Тодоров - упълномощен представител на коалицията за област Силистра.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК включващи и списък, съдържащ имената на 1 лице, който да бъде регистриран като застъпницк. Списъкът е представен и в електронен формат.

След извършена проверка, не са установени несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

 

РЕШИ:

            I.РЕГИСТРИРА ЗАМЕСТВАЩ ЗАСТЪПНИК 1/ един/ брой на кандидатите от кандидатската листа издигната от КП „Герб - СДС“  в изборите за народни представители на  11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

А. На мястото на

Димитрина Илиева Василева

Б. Да се назначи

Росица Филипова Филипова

III. Назначения застъпник да бъде публикуван в Регистър Приложение № 43-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

  1. IV.На назначения ЗАСТЪПНИК да бъде издадено удостоверение Приложение № 44-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 06.07.2021 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения