Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 11-НС
Силистра, 28.05.2021

ОТНОСНО: Определяне на работна група, която да извърши разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общините от Двадесети изборен район – Силистренски.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК , Районна избирателна комисия Силистра

 

Р Е Ш И :

Създава работна група, която да извърши разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общините от Двадесети изборен район – Силистренски в състав:  Марин Богданов Ботев, Галина Русева Павлова, Севда Мюмюн Хюсеин, Венцислав Ников Маринов и Боряна Друмева Бобчева.

 

 

Решението подлежи на обжалване в 3/три/ дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централната избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Зам. председател: Галина Русева Павлова

* Публикувано на 28.05.2021 в 18:04 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения