Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 116-НС
Силистра, 07.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от КП „ГЕРБ-СДС“ за област Силистра за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в двадесети избирателен район – Силистра

Постъпили са заявления с вх. №186 и 187 от 06.07.2021г. за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от КП „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на  11 юли 2021г. Заявлението е подписано от Тодор Стаматов Тодоров - упълномощен представител на коалицията за област Силистра.

Към Заявленията са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК включващи и списък, съдържащ имената на 15 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен формат.

След извършена проверка, са установени несъответствия.

Божидар Кръстилев Бъчваров – лицето е регистрирано за представител от КП ГЕРБ-СДС

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

 

РЕШИ:

            I.РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 14 / четиринадесет/ броя на кандидатите от кандидатската листа издигната от КП „ГЕРБ - СДС“  в изборите за народни представители на  11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 1. За област Силистра:

 

1

Мария Димитрова Стефанова

2

Красимир Димитров Димитров

3

Гюнгюр Джемалов Ахмедов

4

Камен Иванов Димитров

5

Колю Цанев Тодоров

6

Гюлфие Джавид Сюлюш

7

Февзи Исмаил Мехмед

8

Билгин Ваит Сали

9

Драгомир Севдов Свиленов

10

Филис Фикрет Хабил

11

Стоянка Станчева Деведжиева

12

Екатерина Алисеева  Валериевна

13

Ралина Георгиева Георгиева

14

Детелина Великова Димитрова

 

 1. II. ОТХВЪРЛЯ предложението за следните лица:

Божидар Кръстилев Бъчваров – лицето е регистрирано за представител от КП ГЕРБ-СДС

III. Назначените застъпници да бъдат публикувани в Регистър Приложение № 43-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

IVНа назначените ЗАСТЪПНИЦИ да бъдат издадени удостоверения Приложение № 44-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 07.07.2021 в 17:16 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения