Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 131-НС
Силистра, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от КП „ГЕРБ-СДС“ за област Силистра за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в двадесети избирателен район – Силистра

Постъпили са заявления с вх. №204/08.07.2021, №206/08.07.2021 и №209 от 08.07.2021г. за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от КП „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на  11 юли 2021г. Заявленията са подписани от Тодор Стаматов Тодоров - упълномощен представител на коалицията за област Силистра.

 

Към Заявленията са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК включващи и списък, съдържащ имената на 65 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен формат.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

 

РЕШИ:

            I.РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 65 / шестдесет и пет/ броя на кандидатите от кандидатската листа издигната от КП „ГЕРБ - СДС“  в изборите за народни представители на  11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 

1

Ганка Славова Петрова

2

Валентин Петров Грънчаров

3

Юсуф Басри Хамди

4

Добринка Иванова Вълчева

5

Станислава Пламенова Йорданова

6

Тихомир Маринов Тодоров

7

Енчо Петев Енчев

8

Йордан Петров Илиев

9

Баяр Хамид Алиш

10

Шабан Реджебов Османов

11

Джемил Исмет Яшар

12

Ангел Колев Матев

13

Енхош  Ахмед Чауш

14

Ашкън Юсуф Али

15

Христина Вълчева Петрова

16

Венцислав Зарков Иванов

17

Юджел Салим Рамис

18

Зехра Неждет Джемил

19

Гинка Димитрова Тодорова

20

Станка Добрева Станева

21

Неджати Хълми Мустафа

22

Добри Василев Мирчев

23

Ергюн Февзи Расим

24

Рехсан Хюсню Сали

25

Илия Димитров Илиев

26

Цонко Маринов Белчев

27

Сезгин Осман Ахмед

28

Мехмед Хаккъ Ахмед

29

Шенер Севгин Мехмед

30

Али Нури Кадир

31

Бейсим Назми Кочалъ

32

Мюсехан Мехмед Кара

33

Гьорал Ридван Осман

34

Дженгиз Нури Нурулла

35

Юнуз Реджеб Реджеб

36

Гюнай Бюлент Раиф

37

Орхан Осман Ариф

38

Адриан Михайлов Джоджев

39

Вели Мехмед Хюсеин

40

Сияна Найденова Недева

41

Галена Росенова Великова

42

Цветанка Маринова Тошкова

43

Венко Върбанов Стефанов

44

Деян Тодоров Николов

45

Галина Тодорова Станкова

46

Веселин Николов Николов

47

Денчо Рачев Пенев

48

Бингюл Лятиф Кяшиф

49

Красимир Кръстев Станчев

50

Хасан Халил Хасан

51

Пламен Иванов Иванов

52

Вера Георгиева Желева

53

Николай Борисов Гайдарджиев

54

Никола Георгиев Дянков

55

Емил Николов Ангелов

56

Радослав Ивелинов Русев

57

Андриян Стефанов Димитров

58

Марияна Георгиева Христова

59

Лидия Монева Цонева

60

Нарцислав Иванов Неделчев

61

Никола Димитров Маринов

62

Красимир Великов Стефанов

63

Емилия Иванова Димитрова

64

Пенка Николаева Бахърова

65

Деню Цонев Денев

 

 

  1. Назначените застъпници да бъдат публикувани в Регистър Приложение № 43-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

III. На назначените ЗАСТЪПНИЦИ да бъдат издадени удостоверения Приложение № 44-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 09.07.2021 в 19:03 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения